Ders Adı Su ekonomisi ve politikası
Ders Kodu 7c6935c85ce5432b8a
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Hasan Yılmaz
Dersin Yardımcıları 2-Hasan Yılmaz
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Su arzı ve talebini etkileyen faktörleri öğrenir 2) Sektörlere göre su kullanımı ve yönetimini öğrenir 3) Dünyada ve Türkiye’de yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyeli ve kullanım durumunu öğrenir 4) küresel iklim değişikliğinin su politikalarına getirdiği değişimi öğrenir 5) Dünyada ve Türkiye’de su politikalarını yöneten kuruluşlar ile su kullanımına çok uluslu şirketlerin etkilerini öğrenir 6) Sürdürülebilir tarım ve su kullanımı ilişkisini öğrenir 7) Tarımsal sulama sistemleri ve su kullanımı etkinliğini öğrenir 8) Sulama yönetimi ve yatırımlarında özelleştirme, tarımsal sulamada özelleştirme uygulamalarını öğrenir 9) sanal su kavramı ve sanal su ticareti anlayışını öğrenir 10) su kullanımı ekonomisinin parametrelerini öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Su sorununun ortaya çıkışı ve suyun önemi, ekonomik bir mal olarak suyun özellikleri, su arzı, su arzını etkileyen faktörler, su talebi, su talebini etkileyen faktörler, su ekonomisi, su talebinin fiyat esnekliği, Türkiye’de su ekonomisi, su tasarrufu, Türkiye’deki su kaynaklarının kullanım durumu ve geleceği, tarımda su kullanımı, hane halkı su kullanımı, endüstri su kullanımı, dünyada su politikalarındaki değişimin yönü, dünyada ve Türkiye’de yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyeli, su kaynaklarının geliştirilmesi, dünyada su paylaşımındaki dengesizlikler, küresel iklim değişikliğinin su politikalarına getirdiği değişim, tarımsal sulama politikaları, küresel su politikalarını yöneten kuruluşlar, sürdürülebilir tarım ve su kullanımı, tarımsal sulama sistemleri ve su kullanımı, su yönetimi, su kullanımı ve çok uluslu şirketler, sulama yönetimi ve yatırımlarında özelleştirme, tarımsal sulamada özelleştirme uygulamaları, Türkiye’nin su projeleri, sulama birlikleri, sanal su kavramı ve sanal su ticareti, Avrupa birliği su yönetimi, Ortadoğu su sorunları ve Türkiye, uluslararası hukuk açısından su sorunu ve Türkiye
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri su sorununun ortaya çıkışı ve suyun önemi ekonomik bir mal olarak suyun özellikleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı su sorununun ortaya çıkışı ve suyun önemi, ekonomik bir mal olarak suyun özellikleri, su kullanımı ve yönetimi, su politikası ve su ekonomisi konularının öğretilmesidir.
WorkPlacement Bölüm derslikleri
Hafta Konular  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 3
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 3
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 4
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 5
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 4
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 4
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 3
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 4
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)