Ders Adı Küreselleşme ve Tarım
Ders Kodu b6a23740dbce4c5bb7
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Hasan Yılmaz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Küreselleşmenin tanımı ve dinamiklerini öğrenir 2) Küreselleşme sürecinin tarım sektörü üzerindeki etkilerini öğrenir 3) Dünya ticaret sistemindeki gelişmelerin ulusal tarıma etkilerini öğrenir 4) IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütünün tarım sektörüne yönelik küresel tarım politikalarını öğrenir 5) Dünyadaki tarımsal destekleme sistemindeki değişimi öğrenir 6) Tarım ürünleri ticaretinde küresel rekabet olgusunu öğrenir 7) Küresel gıda üretimi ve paylaşımındaki dengesizlikleri öğrenir. 8) Küresel ekonomik krizlerin tarım sektörüne etkilerini öğrenir 9) Küresel gıda krizleri ve dünya gıda fiyatlarına etkilerini öğrenir 10) Tarımda küreselleşmenin gelişmiş ve az gelişmiş ülkelere etkilerini öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Küreselleşmenin tanımı ve dinamikleri, küreselleşme süreci ve tarım sektörü üzerindeki etkileri; dünya ticaret sistemindeki gelişmelerin ulusal tarıma etkileri, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütünün tarım sektörüne yönelik küresel tarım politikaları, tarımsal destekleme sisteminde değişim, küreselleşme sürecinin tarımda örgütlenme ve tarımsal yapılar üzerine etkileri, neo-liberal reformlar ve tarım, çok uluslu şirketler ve tarımsal ürün ticareti, küresel ekonomik krizler ve tarım, küresel gıda krizleri, dünya gıda fiyatları ve değişim seyri, uluslararası şirketler ve tarımda doğrudan yabancı yatırımlar, tarım sektöründe özelleştirme, tarım ürünleri üretimi ve ticaretinde Kuzey-Güney ilişkilerinin geleceği, tarımda küresel yönetişim sorunları, tarımda küreselleşmenin gelişmiş ve az gelişmiş ülkelere etkileri, GDO’lu ürünler ve ticareti, küresel gıda üretim ve dağıtımı yapısı, gıda ürünleri ve temel tarımsal girdilerin (tohum, gübre, ilaç) üretim ve dağıtımında tekelleşme sorunları, tarım ürünleri ticaretinde küresel rekabet, tarımsal üretimin şirketleşmesi olgusu ve gıda üretimi, küresel gıda üretimi ve paylaşımındaki dengesizlikler, tarım ürünleri ticareti açısından küreselleşme sürecinin getirdiği fırsatlar ve tehditlerin analizi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Küreselleşmenin tanımı ve dinamiklerini öğrenir
Dersin Amacı Bu dersin amacı küreselleşmenin tanımı ve dinamikleri, küreselleşme süreci ve tarım sektörü üzerindeki etkileri; dünya ticaret sistemindeki gelişmelerin ulusal tarıma etkileri, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütünün tarım sektörüne yönelik küresel tarım politikaları, tarımsal destekleme sisteminde değişim, tarım ürünleri ticaretinde küresel rekabet, tarımsal üretimin şirketleşmesi olgusu, küresel gıda üretimi ve paylaşımındaki dengesizliklerin öğretilmesidir.
WorkPlacement Bölüm derslikleri
Hafta Konular  
1 Küreselleşmenin tanımı ve dinamikleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
2 Küreselleşme sürecinin tarım sektörü üzerindeki etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
3 Dünya ticaret sistemindeki gelişmelerin ulusal tarıma etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
4 IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütünün tarım sektörüne yönelik küresel tarım politikaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
5 Dünyadaki tarımsal destekleme sistemindeki değişim
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
6 Tarım ürünleri ticaretinde küresel rekabetin dinamikleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
7 Küresel gıda üretimi ve paylaşımındaki dengesizlikler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
8 Küresel ekonomik krizlerin tarım sektörüne etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
9 ARA SINAVI
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
10 uluslararası şirketler ve tarımda doğrudan yabancı yatırımlar
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
11 Küresel gıda krizleri ve dünya gıda fiyatlarına etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
12 Tarım sektöründe özelleştirme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
13 Çok uluslu şirketler ve gıda üretimi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
14 Temel tarımsal girdilerin üretim ve dağıtımında tekelleşme sorunları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
15 Tarımda küreselleşmenin gelişmiş ve az gelişmiş ülkelere etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
16 YILSONU SINAVI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 3
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 3
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 4
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 5
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 4
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 4
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 3
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 4
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 30 60
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
Diğer Kaynaklar R Joachim Von Braun And Eugenio Díaz-Bonilla, 2008. Globalızatıon Of Food And Agrıculture And The Poor. Internatıonal Food Polıcy Research Instıtute, Sustainable Solutions For Ending Hunger And Poverty. IFPRI, www.ifpri.org Joachim Von Braun And Eugenio Díaz-Bonilla, 2008. Globalization of Agriculture and Food: Causes, Consequences, and Policy Implications, Chapter 1 Manuel Belo Moreira Agrıculture And Food In The Globalızatıon Age , Technical University of Lisbon, Portugal Prasad, Eswar et al. 2003. Effects of Financial Globalization on Developing Countries: Some Empirical Evidence, International Monetary Fund, Raynolds, Laura 1997. “Restructuring national agriculture, agro-food trade, and agrarian livelihoods in the Caribbean”. Pp119-132 in Globalising Food: agrarian questions and global restructuring, edited by Goodman and Watts. London: Routledge. Young, E.M.2004. Globalization and food security: novel questions in a novel context? Progress in Development Studies 4,1 (2004) pp. 1–21 Jayaram Budho More, 2010. Impact Of Globalızatıon On Agrıculture, International Referred Research Journal ISSN-0974-2832 VOL. I * ISSUE—17 Ertuğrul, Cemil. 2004. Tarımda Küreselleşme, Uruguay Görüşmeleri ve Sonrası,: Odak Yayınları, Ankara. Gülçubuk, Bülent. 2002. “Küreselleşmenin Kavramsal Çerçevesi Temel Dinamikleri ve Türkiye”. Türkiye 5.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül 2002,Erzurum. Öztürk, Fahriye. Ardor, Hakan Naim. 2006. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım Anlaşmaları ve Avrupa Birliği(AB) ‘ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Tarımsal Mallar Dış Ticareti. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya 2006. ss.160-169 Şahinöz, Ahmet. Özaltan, Aylin. Gökduman, Işıl. 2005. Küreselleşme Sürecinde Türkiye Tarımı Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi. Tarım Haftası’2005 Kongre. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. 3-7 Ocak 2005. Milli Kütüphane Ankara. Shiva, Vandana. 1997. The Threat of the Globalization of Agriculture. Voluntary Service Overseas (VSO), 6 August 1997. http://www.hartford-hwp.com/archives/25a/007.html Acar Mustafa, 2002/25-26, “Ekonomik Siyasal ve Sosyo-Kütürel Boyutuyla Küreselleşme: Tehdit mi Fırsat mı?”, Liberal Düşünce. Acar Mustafa, 2003/26-27Nisan, “Küreselleşme ve Yoksulluk”, Bildiri, 4. Liberal İktisatçılar Kongresi, Kapadokya. Ertuğrul Cemil, 1999/7, Küreselleşme Koşullarında Tarım Politikalarında Gelişmeler ve Türkiye, İktisat İşletme ve Finans Gülçubuk Bülent, 2002/10, “Küreselleşme ve Küreselleşmenin Türkiye`nin Tarım Politikasına Yansımaları”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi Kendir Hülya, 2003/9, “Küreselleşen Tarım ve Türkiye`de Tarım Reformu”, Praksis Soydal Filiz, 2002/1, “Uluslararası Anlaşmalarla Gelen Küreselleşme: Tarım ve Gıda Stratejileri”, Gıda Dergisi
Materyal
Dökümanlar Hazırlanmış olan power point sunusu dönem başında öğrencilere dağıtılacaktır.
Ödevler Ödev sunumarı ve uygulamalı örnek çözümler
Sınavlar Bir vize ve bir final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)