Ders Adı Su ekonomisi ve politikası
Ders Kodu c627662e00e346138d
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Hasan Yılmaz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Su arzı ve talebini etkileyen faktörleri öğrenir 2) Sektörlere göre su kullanımı ve yönetimini öğrenir 3) Dünyada ve Türkiye’de yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyeli ve kullanım durumunu öğrenir 4) küresel iklim değişikliğinin su politikalarına getirdiği değişimi öğrenir 5) Dünyada ve Türkiye’de su politikalarını yöneten kuruluşlar ile su kullanımına çok uluslu şirketlerin etkilerini öğrenir 6) Sürdürülebilir tarım ve su kullanımı ilişkisini öğrenir 7) Tarımsal sulama sistemleri ve su kullanımı etkinliğini öğrenir 8) Sulama yönetimi ve yatırımlarında özelleştirme, tarımsal sulamada özelleştirme uygulamalarını öğrenir 9) sanal su kavramı ve sanal su ticareti anlayışını öğrenir 10) su kullanımı ekonomisinin parametrelerini öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Su sorununun ortaya çıkışı ve suyun önemi, ekonomik bir mal olarak suyun özellikleri, su arzı, su arzını etkileyen faktörler, su talebi, su talebini etkileyen faktörler, su ekonomisi, su talebinin fiyat esnekliği, Türkiye’de su ekonomisi, su tasarrufu, Türkiye’deki su kaynaklarının kullanım durumu ve geleceği, tarımda su kullanımı, hane halkı su kullanımı, endüstri su kullanımı, dünyada su politikalarındaki değişimin yönü, dünyada ve Türkiye’de yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyeli, su kaynaklarının geliştirilmesi, dünyada su paylaşımındaki dengesizlikler, küresel iklim değişikliğinin su politikalarına getirdiği değişim, tarımsal sulama politikaları, küresel su politikalarını yöneten kuruluşlar, sürdürülebilir tarım ve su kullanımı, tarımsal sulama sistemleri ve su kullanımı, su yönetimi, su kullanımı ve çok uluslu şirketler, sulama yönetimi ve yatırımlarında özelleştirme, tarımsal sulamada özelleştirme uygulamaları, Türkiye’nin su projeleri, sulama birlikleri, sanal su kavramı ve sanal su ticareti, Avrupa birliği su yönetimi, Ortadoğu su sorunları ve Türkiye, uluslararası hukuk açısından su sorunu ve Türkiye
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)Su arzı ve talebini etkileyen faktörleri öğrenir
Dersin Amacı Bu dersin amacı su sorununun ortaya çıkışı ve suyun önemi, ekonomik bir mal olarak suyun özellikleri, su kullanımı ve yönetimi, su politikası ve su ekonomisi konularının öğretilmesidir.
WorkPlacement Bölüm derslikleri
Hafta Konular  
1 Su sorununun ortaya çıkışı ve suyun önemi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
2 Ekonomik bir mal olarak suyun özellikleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
3 Su arzı, su arzını etkileyen faktörler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
4 Su talebi, su talebini etkileyen faktörler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
5 Su ekonomisi, su talebinin fiyat esnekliği
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
6 Dünya’da ve Türkiye’de yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyeli
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
7 Türkiye’de su ekonomisi ve su tasarrufu
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
8 Dünyada su paylaşımındaki dengesizlikler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
9 ARA SINAVI
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
10 Küresel iklim değişikliğinin su politikalarına getirdiği değişim
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
11 Tarımsal sulama sistemleri ve su kullanımı,tarımsal sulama politikaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
12 Küresel su politikalarını yöneten kuruluşlar, su kullanımı ve çok uluslu şirketler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
13 Sulama yönetimi ve yatırımlarında özelleştirme, tarımsal sulamada özelleştirme uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
14 Türkiye’nin su projeleri ve sulama birlikleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
15 Sanal su kavramı ve sanal su ticareti Avrupa birliği su yönetimi, Ortadoğu su sorunları ve Türkiye
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaklarla zenginleştirilerek dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış Powerpoint sunusu
16 YIL SONU SINAVI
  Ön Hazırlık: YIL SONU SINAVI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 3
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 3
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 4
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 5
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 4
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 4
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 3
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 4
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu İlgili kaynaklarla zenginleştirilmiş ppt sunusu
Diğer Kaynaklar Ralph Turvey, 1976. "Analyzing the Marginal Cost of Water Supply," Land Economics, University of Wisconsin Press, vol. 52(2), pages 158-168. Grover, Velma I.ebrary. 2006.Water global common and global problems. Enfield, NH : Science Publishers, 2006 Merrett, Stephen, 2002. Water for agriculture: irrigation economics in international perspective, London: Spon Press Taylor&Francis Group, 2002 WB, 2010. Water and Development an evaluation of World Bank support, 1997-2007. Volume 1. Washington, D.C. : World Bank, 2010 Akgün İlhan, 2010. Yeni Bir Su Politikasına Doğru. Türkiye’de Su Yönetimi, Alternatifler ve Öneriler, Sosyal Değişim Derneği Baskı: Eylül Ofset, ISBN no: 978-605-62639-0-3 Lee, Seungho. 2006. Water and development in China the political economy of Shanghai water policy / Hackensack, N.J. : World Scientific, 2006, Series on contemporary China; v. 6. Frank A Ward and Ari Michelsen. 2002. The economic value of water in agriculture: concepts and policy applications. Water Policy, Volume 4, Issue 5, 2002, Pages 423–446 Bates, B.; Kundzewicz, Z. W.; Wu, S.; Palutikof, J. 2008.Climate change and water. 200 pp. IPCC Technical Paper VI Saleth, R. M. 1996. Water institutions in India: economics, law and policy. Book, Record Number: 19961806978, 299 pp. Regassa E. Namara, Munir A. Hanjra, Gina E. Castillo, Helle Munk Ravnborg, Lawrence Smith, Barbara Van Koppen. 2010. Agricultural water management and poverty linkages Agricultural Water Management 97 (2010) 520–527 James F. Booker, Rıchard E. Howıtt, Arı M. Mıchelsen And Robert A. Young,2012. Economıcs And The Modelıng Of Water Resources And Polıcıes, Special Issue: 25 Years of Natural Resource Modeling: Perspectives of Then and Now, Volume 25, Issue 1, pages 168–218, February 2012 Kay, Brian H. 1999. Water resources: health, environment and development. London: E & Fn Spon, 1999 Roy Brouwer, 2013. Water Resources and Economics, In association with International Water Association (IWA) Sykes, Dillon J, 2010. Water policy over 35 years .New York : Nova Science Publishers, 2010
Materyal
Dökümanlar Dönem başında hazırlanan ders sunularının öğrencilere verilmesi
Ödevler Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar Bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)