Ders Adı Bilimsel Araştırmalar Tekniği ve Yayın Etiği
Ders Kodu 09573a68b0524138a5
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Bahri KARLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Etik kurallarını bilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilim nedir? Etik nedir? Etik kuralları, Bilimsel makalede dikkat edilmesi gereken kurallar. Bilimsel yanıltma biçimleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Lisansüstü öğrencilerine bilimsel etiğin öğretilmesi
Dersin Amacı Bilimsel araştırma metotları ve etik konuları incelenecek, bilimsel etik nedir ve bilimsel alanda görülen etik dışı davranışlar irdelenecektir. Etik dışı davranışlardan, intihal konusu üzerinde durulacaktır. İntihal nedir, türleri ve yapılış nedenleri ortaya konulacak ve bilimsel çalışmalar yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar örneklerle anlatılacaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilim nedir
2 Etik nedir?
3 Etik kurallar
4 Etik kurallar
5 Etik kurallar
6 Etik kurallar
7 Bilimsel makalede dikkat edilmesi gereken kurallar.
8 Bilimsel makalede dikkat edilmesi gereken kurallar.
9 Örnek çalışmalar
10 Örnek çalışmalar
11 Örnek çalışmalar
12 Bilimsel yanıltma biçimleri.
13 Bilimsel yanıltma biçimleri.
14 Bilimsel yanıltma biçimleri.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 5
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 4
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 5
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 5
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 4
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 5
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 5
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 5
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 1 20
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu ---
Diğer Kaynaklar Konu ile ilgili yapılmış çalışmalar
Materyal
Dökümanlar ---
Ödevler ---
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı
Materyal Diğer Ödev
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)