Ders Adı Bilimsel Araştırma ve İlkeleri
Ders Kodu 02KAM5101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Hüseyin GÜL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bilim ve bilimsel araştırmaya ilişkin temel kavramları bilmek 2) Bilimsel araştırma yöntemlerini ve tekniklerini bilmek ve temel olanlarını kullanabilmek 3) Bilimsel verileri toplayarak, işleyebilmek ve çözümleyebilmek 4) Bilimsel verileri etkin biçimde raporlayıp sunabilmek 5) Bilim ve araştırma etiğine ilişkin temel bilgilere sahip olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilgi, bilgi türleri, bilim, bilim tarihi, bilimsel yöntem, bilimsel araştırma, araştırma konu ve soruları, değişken ve türleri, araştırma konusu gibi temel kavramları kavramalarını sağlamayı hedefler. Öğrencilerin teori, araştırma ve ampirik veri arasında ilişki kurabilmesini sağlamaya ve araştırma sürecini, veri toplama tekniklerini ve alan araştırma tekniklerini anlamalarına ve kullanmalarına yardımcı olur. Araştırma sorusu saptanması ve araştırma önerisi hazırlanması; istatistiksel analiz yöntemleri, örnekleme gibi konular işlenir. Kütüphane taraması, internet araştırması ile yazın taraması uygulamalı olarak işlenir ve öğrencilere bir makale incelemesi ödevi yaptırılır. Bir araştırma raporunun nasıl hazırlandığı anlatılarak, uygulamalı olarak araştırma raporu, bir dönem ödevi şeklinde öğrencilere hazırlattırılır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Bilim ve bilimsel araştırmaya ilişkin temel kavramları bilmek 2) Bilimsel araştırma yöntemlerini ve tekniklerini bilmek ve temel olanlarını kullanabilmek 3) Bilimsel verileri toplayarak, işleyebilmek ve çözümleyebilmek 4) Bilimsel verileri etkin biçimde raporlayıp sunabilmek 5) Bilim ve araştırma etiğine ilişkin temel bilgilere sahip olmak
Dersin Amacı Ders; öğrencilerin bilgi, bilim, bilim tarihi, bilimsel yöntem ve teknikler, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma süreci, bilimsel araştırma konu ve soruları, değişken ve türleri, örnekleme, veri toplama ve çözümleme, raporlama ve sunma gibi temel kavramları, yöntemleri ve süreçleri kavramalarını sağlamayı; bilim ve araştırma etiğini anlamalarını hedefler.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bilgi, bilgi türleri ve bilginin yeri ve önemi
  Ön Hazırlık: Baydar, Gül ve Akçil
2 Bilim, bilimin özellikleri, bilimin konusu ve türleri
  Ön Hazırlık: Baydar, Gül ve Akçil
3 Bilimsel yöntem, bilimsel bilgi ve yaratıcılık
  Ön Hazırlık: Baydar, Gül ve Akçil
4 Bilim tarihine kısa bakış, bilimsel ve yenilikçi gelişmeler
  Ön Hazırlık: Baydar, Gül ve Akçil
5 Bacon, Kuhn , Popper ve Lacatos’da bilim ve bilimsel yöntem anlayışı
  Ön Hazırlık: Baydar, Gül ve Akçil
6 Bilimsel araştırma, bilimsel araştırma sorusu, hipotez ve bilimsel araştırmanın aşamaları, yazın taraması, makale incelemesi
  Ön Hazırlık: Baydar, Gül ve Akçil
7 Bilimsel araştırmanın temel kavramları
  Ön Hazırlık: Baydar, Gül ve Akçil
8 ARA SINAV
9 Araştırma soru ve / veya hipotezindeki temel kavramların ölçümlenebilir değişkenlere dönüştürülmesi ve ölçekleme
  Ön Hazırlık: Baydar, Gül ve Akçil
10 Araştırma kapsamı, evren, hedef evren, örnekleme, örnekleme türleri ve örneklem
  Ön Hazırlık: Baydar, Gül ve Akçil
11 Veri toplama ve çözümleme teknikleri, anket ve görüşme
  Ön Hazırlık: Baydar, Gül ve Akçil
12 Araştırma bulgularının raporlanması ve sunumu
  Ön Hazırlık: Baydar, Gül ve Akçil
13 Öğrenci dönem ödevi sunumu ve sınıf tartışması
  Ön Hazırlık: Baydar, Gül ve Akçil; Balcı, 2001.
14 Öğrenci dönem ödevi sunumu ve sınıf tartışması
15 Öğrenci dönem ödevi sunumu ve sınıf tartışması
16 FİNAL SINAVI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 1
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 4
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 5
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 1
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 4
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 3
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 3
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 4
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 1
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 3
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 3
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 1
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 25 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu M. L. Baydar, Hüseyin Gül ve Ata Akçil, Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayınları, Isparta, 2007.
Diğer Kaynaklar 1. Hüseyin BAL, Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, S.D.Ü. Yayınları No. 20, Isparta, 2001. 2. Ali Balcı, Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlker, Pegem Yayıncılık, 2001. 3. Chave Frankfort NACHMIAS ve David NACHMIAS, Research Methods in the Social Sciences, St. Martin?s Press, 1992.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 1 Vize ve 1 dönem proje ödevi
Sınavlar 1 Ara Sınav ve 1 Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)