Ders Adı Kentleşme, Sosyal ve Yönetsel Sorunlar
Ders Kodu 02KAM5103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Hüseyin GÜL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kentsel ve yönetsel politikalar tartışılır 2) Yerel siyasal aktörlerin kentleşme üzerine etkileri tartışılır 3) Kentleşmenin kültürel, toplumsal ve ekonomik boyutları tartışılır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kentleşme süreci, kentleşmenin dinamikleri, kentleşme sürecinin yerel siyasete etkileri, toplumsal ve kültürel değişim sürecinde kentleşmenin etkileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Kentleşme, küreselleşme, kentleşme sorunları, kentleşme politikası gibi temel kavramları ve konuları gözden geçirmek, güncel gelişmleri ve yaklaşımları tartışmak, kentleşmenin yol açtığı sosyal ve yönetsel sorunları, bu sorunlara çözümleri süreçlerini tartışmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kentleşme ve ilişkili kavramlar, dönem araştırma konularının saptanması
2 Kentleşme ve ilişkili kavramlar, dönem araştırma konularının saptanması
3 Kentsel süreçler
4 Kentsel süreçler
5 Kentli hakları ve sorumlulukları
6 Kentli hakları ve sorumlulukları
7 Yerel siyaset ve kentleşme ilişkileri
8 Yerel siyaset ve kentleşme ilişkileri
9 Arasınav
10 Örnek ve güncel olay analizleri
11 Örnek ve güncel olay analizleri
12 Örnek ve güncel olay analizleri
13 Dönemsonu araştırma ödevlerinin sunumu
14 Dönemsonu araştırma ödevlerinin sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 5
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 1
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 3
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 1
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 4
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 2
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 1
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 2
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 2
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 1
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 40 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 70
Yıliçinin Başarıya Oranı 70
Finalin Başarıya Oranı 30
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 8 96
Ödevler 1 24 24
Sunum 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 182    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ruşen KELEŞ; Kentleşme Politikası, İmge yay. Ankara
Diğer Kaynaklar • Bookchin Murray, “Ecology and Revolutionary Thought” in Post Scarcity Anarchism (Montreal: Black Rose Books, 1986), p. 80 • Bolin, R. C., Stanford, L., 1998. The Northridge earthquake: vulnerability and disaster, London: Routledge. • Bukhary, S. M. H., 1999. Urban Housing Policy in Bangladesh, pp. 153-163 in Housing Science International, Vol. 23, No: 3. • Demir, Ö., Acar, M., 1997. Sosyal Bilimler Sözlüğü, Vadi Yayınları, Ankara. • Giddens, A., 2000; Sosyoloji, Ayraç Yayınları, Ankara. • Şengül, H.T.,2001; Kentsel Çelişki ve Siyaset,WALD Yayınları, İstanbul. • TMMOB Kentleşme Çalışma Grubu, 2003. Ünlü, A. & Diğerleri, 2003. Avrupa Birliği Uyum Programları Kapsamında Pilot Bölge Olarak Beyoğlu Çöküntü Alanlarının Aktif Kullanım Amaçlı Rehabilitasyonu Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi Ortak Projesi, İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)