Ders Adı Siyasal Değişme
Ders Kodu 02KAM5104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Siyasal Değişmelere bağlı olarak kurumların yapısında meydana gelen farklılaşmaların ve sistemlerin ortaya çıkmasındaki rolü. 2)Siyasal Değişmelerin arka planını oluşturan kültürel faktörlerin sosyal boyutunun kavratılması. 3)Siyasal Değişmelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerin şekillenmesine etkilerinin tanıtılması. 4)Siyasal Kurumların sosyal yapı politikalarıyla ilişkisini kavratmak 5)Siyasal Değişimin toplum üyelerini birbirleriyle bütünleştirmenin temel faktörleri olan eşitlik adalet ve uzlaşmanın ilkeleriyle bağlantısını sorgulamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyal yapının tanımı bazı temel kavramlar ile bunların detaylı olarak incelenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Siyasal kurumdaki değişmeleri öğrenciye kavratmak
Dersin Amacı Siyasal kurumların teorik ve pratik yönden çağın gerçeklerine göre nasıl şekillendiğinin sistemler ğözönüne alınarak değerlendirilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Değişme ve onunla ilgili kavramlar
  Ön Hazırlık: Mustafa ERKAL Sosyoloji
2 Siyasal gelişmenin belirtileri
  Ön Hazırlık: Ali Yaşar SARIBAY Siyasal Sosyoloji
3 Yönetimler ve siyasal değişme
  Ön Hazırlık: Bilal ERYILMAZ Kamu Yönetimi
4 İdeoloji ve idealler
  Ön Hazırlık: Süleyman Hayri BOLAY Felsefi Doktrinler Sözlüğü
5 Batıda gelişme ve değişmenin kaynakları
  Ön Hazırlık: Alaattin ŞENEL Siyasal Düşünceler Tarihi
6 Az gelişmişlik ve siyasal değişme
  Ön Hazırlık: İsmail CEM Az Gelişmişlik
7 Kamu oyu ve siyasal değişme
  Ön Hazırlık: Bülent DAVER Siyaset Bilimine Giriş
8 Din ve siyasal değişme
  Ön Hazırlık: Turgut ULUSOY İslam Felsefesi ve Din Sosyolojisi
9 İnsan hakları ve siyasal değişme
  Ön Hazırlık: Levent KORKUT İnsan Hakları
10 Siyasal değişmeye konu olan sistem tipler
  Ön Hazırlık: Metin İŞÇİ Siyasal Değişme
11 Siyasal sistemler ve siyasal değişme
  Ön Hazırlık: Metin İŞÇİ Siyasal Değişme
12 Eğitim ve siyasal değişme
  Ön Hazırlık: Kemal AYKAÇ Avrupa Eğitim Tarihi
13 Kültür ve siyasal değişme
  Ön Hazırlık: Metin İŞÇİ Kültür Sömürgeciliği
14 Türklerde siyasal örgütlenme ve siyasal değişme
  Ön Hazırlık: Bahaeddin ÖGEL Türk Kültürünün Gelişme Çağları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 25 25
Sunum 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 173    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Metin İŞÇİ Siyasal Değişme Osman PAZARLI Sosyoloji Mustafa ERKAL Sosyoloji Ali Yaşar SARIBAY Siyaset Sosyolojisi Hun Ting TUN Siyasal Gelişme Emre KONGAR Toplumsal Değişme Kuramları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)