Ders Adı Avrupa'da İnsan Hakları Sözleşmesi
Ders Kodu 02KAM5105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Muharrem Gürkaynak
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İkinci Dünya Savaşı'nın bitişi ve Soğuk Savaş Döneminin Başlaması
2 NATO ve Varşova Paktı'nın kurulması karşılıklı askeri kutuplaşmanın kurumsallaşması
3 NATO'nun genel anlamda çerçeve stratejisi
4 Genel anlamda Varşova Paktı'nın güvenlik stratejisi
5 NATO'nun sınırlı savaş stratejisi
6 NATO'nun topyekün karşılık stratejisi
7 Yumuşama dönemi ve esnek karşılık stratejisi
8 1980'lerde güncellenen esnek karşılık stratejisi
9 Soğuk Savaş'ın bitişi ve bunun genel anlamda Avrupa güvenliğine etkileri
10 NATO'nun yeni stratejik kavramı
11 NATO'nun genişleme Stratejisi
12 NATO'nun AGİT ile ilişkileri
0 NATO'nun AB ile ilişkileri
14 Avrupa Güvenliğinin geleceği
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Gürkaynak Muharrem, Avrupa?da Savunma ve Güvenlik, Asil Yayın Dağıtım, Ankara 2004. Çakmak Haydar, Avrupa Güvenliği, Akçağ Yayınları, Ankara 2003. Wallace, William (2005), Foreign and Security Policy, Helen Wallace and William Wallace Policy-Making in the European Union, Oxford University Pres, Oxford. White, Brian (2001), Understanding European Foreign Policy, Palgrave, New York. Smith, Hazel (2002), European Union Foreign Policy, Pluto Pres, London. Smith, Michael E. (2004), Europe?s Foreign and Security Policy, Cambridge University Press, Cambridge. Emil Kirchner and James Sperling, EU security governance, Manchester University Pres, Manchester, 2007 Frank Schimmelfennig, The EU, NATO and the Integration of Europe, Cambridge University Pres, 2003 Dick Leonard, Guide to the European Union, Profile Books Ltd, London, 2005. Robert E. Hunter, European Security and Defense Policy: NATO´s Companion or Competitor?, Rand Corporation, 2002.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)