Ders Adı Bürokrasi Kuramları ve Türk Bürokrasisi
Ders Kodu 02KAM5106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Elvettin AKMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bürokrasi olgusunu farklı yaklaşımlar çerçevesinde tanımlar ve örnekler vererek açıklar. Bürokratik örgütlerin ortaya çıkışı ve gelişimini tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi faktörler çerçevesinde açıklar. Weber’in bürokrasi modelini derinlemesine analiz eder. Türkiye’de bürokrasinin gelişimini anlatır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bürokrasinin tanımı, niteliği ve bürokrasi teorileri, bürokratikleşmeye neden olan faktörler, gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde bürokrasi, bürokrasi ve siyaset ilişkileri, bürokrasinin olumsuzlukları, Türkiye´de bürokrasinin tarihi gelişimi, siyasi rolü ve siyasal otorite ile ilişkileri, bürokrasinin sınırlandırılması ve denetimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Modern devlette bürokrasinin doğasının, örgütlenmesinin ve işlevlerinin anlaşılması Bürokrasinin siyasal yaşamdaki rolünün ortaya konması Bürokratik gücün kontrol yollarının irdelenmesi ve karşılaştırılması, etkililiklerinin değerlendirilmesi
Dersin Amacı Bürokrasi, gerek kamuda ve gerek özel sektörde söz konusu olan bir fenomendir. Dersin amacı, bu fenomeni teorik ve uygulama olarak irdelemek, çağdaş örgütlerin sorunlarını analiz etmek, bürokrasi ile siyasi kurumlar arasındaki güç ilişkilerini değerlendirmek, bürokrasinin olumsuzluklarını gidermek konusunda çözüm önerilerini tartışmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bürokrasinin tanımı, özelliği, niteliği ve bürokrasi teorileri
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Cemil Oktay, Siyasal Sistem ve Bürokrasi, DERİN YAYINLARI
2 Bürokrasinin sınırlandırılması ve denetimi
  Ön Hazırlık: N. P. Mouzelis, Örgüt ve Bürokrasi / Modern Teorilerin Analizi, ÇİZGİ KİTABEVİ, 2001
3 Bürokratikleşmeye neden olan faktörler
  Ön Hazırlık: James Q. Wilson, Bürokrasi / Kamu Kuruluşları Neyi Niçin Yaparlar? TODAİE-TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ, Ankara 1996
4 Gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde bürokrasi
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Cemil Oktay, Siyasal Sistem ve Bürokrasi, DERİN YAYINLARI
5 Bürokrasi ve siyaset ilişkileri
  Ön Hazırlık: Bilal Eryılmaz, Bürokrasi ve Siyaset Bürokratik Devletten Etkin Yönetime, ALFA YAYINLARI-DERS KİTAPLARI 2004
6 Bürokrasinin olumsuzlukları
  Ön Hazırlık: Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası, İstanbul 2007.
7 Bürokrasi ve Yenilikçilik
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Cemil Oktay, Siyasal Sistem ve Bürokrasi, DERİN YAYINLARI
8 Bürokrasi ve ussalık
  Ön Hazırlık: M. Türköne (ed.), Siyaset, Lotus Yayınevi, Ankara 2003.
9 Tarihte bürokrasi
  Ön Hazırlık: N. P. Mouzelis, Örgüt ve Bürokrasi / Modern Teorilerin Analizi, ÇİZGİ KİTABEVİ, 2001
10 Batı?da bürokrasinin gelişimi
  Ön Hazırlık: Burhan Aykaç, Kamu Bürokrasisi ve Türk Kamu Personel Yönetiminde Bürokratik Eğilimler, YÖK Matbaası, Ankara 1997
11 Türk bürokrasinin gelişimi
  Ön Hazırlık: Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası, İstanbul 2007.
12 Osmanlı dönemi Türk bürokrasisi
  Ön Hazırlık: Dr. Hüseyin Özdemir, Osmanlı Devletinde Bürokrasi, Okumuş Adam Yayıncılık Ve Eğitim Hizmetleri, 2001
13 Cumhuriyet dönemi Türk bürokrasisi
  Ön Hazırlık: M. Türköne (ed.), Siyaset, Lotus Yayınevi, Ankara 2003.
14 Türk bürokrasisinin sorunları
  Ön Hazırlık: Burhan Aykaç, Kamu Bürokrasisi ve Türk Kamu Personel Yönetiminde Bürokratik Eğilimler, YÖK Matbaası, Ankara 1997
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Ödevler 2 40 80
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Prof. Dr. Cemil Oktay, Siyasal Sistem ve Bürokrasi, DERİN YAYINLARI, James Q. Wilson, Bürokrasi / Kamu Kuruluşları Neyi Niçin Yaparlar? TODAİE-TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ, Ankara 1996, Bilal Eryılmaz, Bürokrasi ve Siyaset Bürokratik Devletten Etkin Yönetime, ALFA YAYINLARI-DERS KİTAPLARI 2004, Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası, İstanbul 2007., M. Türköne (ed.), Siyaset, Lotus Yayınevi, Ankara 2003., N. P. Mouzelis, Örgüt ve Bürokrasi / Modern Teorilerin Analizi, ÇİZGİ KİTABEVİ, 2001, Burhan Aykaç, Kamu Bürokrasisi ve Türk Kamu Personel Yönetiminde Bürokratik Eğilimler, YÖK Matbaası, Ankara 1997., Dr. Hüseyin Özdemir, Osmanlı Devletinde Bürokrasi, Okumuş Adam Yayıncılık Ve Eğitim Hizmetleri, 2001
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)