Ders Adı Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme
Ders Kodu 02KAM5107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Sosyal yapı ve toplumsal değişmeleri değerlendirme ve sorgulayabilme. 2) Günümüzde ortaya çıkan sosyal değişmelerin arka planının bilincine varabilme. 3) Çalışma hayatının siyasi ekonomik ve sosyal yapılarla ilişkilerini belirleyebilme. 4)Herhangi bir sosyal kurumun ve yapının sosyal olay ve olgu açısından politikalarını oluşturabilme veya yerine göre sorgulayabilme. 5)Sosyal adalet ve sosyal uzlaşmanın gerçekleşmesi için toplumsal yaklaşımların ışığında sistemleri değerlendirebilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyal yapının tanımı bazı temel kavramlar ile bunların detaylı olarak incelenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Sosyal yapı biliminin tanımı ortaya çıkışı ve bazı temel kavramların ana hatlarıyla açıklanması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İnsan ve toplum, teşkilatlı insan birlikleri.
  Ön Hazırlık: Metin İŞÇİ Sosyal Yapı Sosyal Değişme
2 Sosyal kurum ve sistemler ile sosyal morfoloji ve toplumların sınıflandırılması.
  Ön Hazırlık: Osman PAZARLI Sosyoloji
3 Sosyal yapı (fiziki ve kültürel yapının analizi.)
  Ön Hazırlık: Metin İŞÇİ Sosyal Yapı Sosyal Değişme
4 Aile ve şekilleri.
  Ön Hazırlık: Metin İŞÇİ Sosyal Yapı Sosyal Değişme
5 Sosyal değişme
  Ön Hazırlık: Mustafa ERKAL Sosyoloji
6 Sosyal hareketlilik (mobilite) Sosyal tabakalaşma ve sınıflaşma
  Ön Hazırlık: Metin İŞÇİ Sosyal Yapı Sosyal Değişme
7 Sosyal bütünleşme ve gelişme
  Ön Hazırlık: Metin İŞÇİ Sosyal Yapı Sosyal Değişme
8 Sosyal değiştirme ve planlama
  Ön Hazırlık: Amiran KURTKAN Sosyoloji
9 Sosyal çözülme ve çatışma
  Ön Hazırlık: Amiran KURTKAN Sosyal Çözülme Tehlikeleri.
10 Yabancılaşma ve anomi
  Ön Hazırlık: Metin İŞÇİ Sosyal Yapı Sosyal Değişme
11 Sosyal sapma ve suçlar
  Ön Hazırlık: Sulhi Dönmez Sosyoloji
12 Türkiye’de yabancılaşma
  Ön Hazırlık: Metin İŞÇİ Sosyal Yapı Sosyal Değişme
13 Beyin göçü
  Ön Hazırlık: Metin İŞÇİ Sosyal Yapı Sosyal Değişme
14 Sosyal değiştirme ve planlama ilişkisi
  Ön Hazırlık: Metin İŞÇİ Sosyal Yapı Sosyal Değişme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 5
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 5
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 4
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 4
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 5
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 5
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 4
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 4
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 5
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 1 25 25
Sunum 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 187    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Metin İŞÇİ Sosyal Yapı Sosyal Değişme Osman PAZARLI Sosyoloji Mustafa ERKAL Sosyoloji Amiran KURTKAN Sosyoloji Amiran KURTKAN Sosyal Çözülme Tehlikeleri. Sulhi Dönmez Sosyoloji
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)