Ders Adı Enerji politikaları ve çevre ilişkileri
Ders Kodu 02KAM5110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-ismail GÖKDAYI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Çevre ve ekoloji konularında kavramsal irdeleme 2) Ekosistemlerin irdelenmesi 3) Güncel çevre sorunlarının tartışılması 4) Örnek olay incelemeleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çevre ve ekoloji kavramları, çevrebiliminin düşünsel temelleri, siyasal çevrebilim, toplumsal çevrebilim, çevreciliğe bilimsel yaklaşımlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Çevre ve ekoloji konusunda kavramlar ve olguların tartışılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ekoloji ve Ekolojik Denge
2 Ekoloji ve Ekolojik Denge
3 Çevresel bozulmanın nedenleri
4 Çevresel bozulmanın nedenleri
5 Çevre Hakkı kavramı
6 Çevre Hakkı kavramı
7 Çevrenin ekonomik kontrolü
8 Çevrenin ekonomik kontrolü
9 Arasınav
10 Arasınav
11 Örnek ve güncel olay analizleri
12 Örnek ve güncel olay analizleri
13 Örnek ve güncel olay analizleri
14 Örnek ve güncel olay analizleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 5
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 5
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 5
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 5
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 5
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 5
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 5
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 5
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 5
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 5
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 5
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 70
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 8 96
Ödevler 1 24 24
Sunum 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 182    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Pamir, A. N. (2003). Dünya’da ve Türkiye’de Enerji, Türkiye’nin Enerji Kaynakları ve Enerji Politikaları,
Diğer Kaynaklar 1. İTÜ Görüşü, (2007), “Türkiye’de Enerji ve Geleceği” 2. TEİAŞ, (2007). “Enerji Sektöründe Durum Değerlendirmesi” 3. Pamir, N., (2005), “Enerji Politikaları ve Küresel Gelişme” 4. Tonus, Ö., “Gelişen Avrupa Birliği’nin Enerji Politikaları ve Türkiye” 5. Akar, Y., (2006), “Enerji Piyasası Reformu”
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)