Ders Adı Uluslararası Sosyal Politika
Ders Kodu 02KAM5114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Adem KORKMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bir bilim dalı olarak uluslararası sosyal politikayı tanımlayabilmek Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sosyal politika çerçevesindeki ilke ve normlarını yorumlayabilmek Avrupa Birliği’nin tarihsel gelişimi ve kuramsal yapısını tartışmak Uluslararası sosyal politika bilim dalının kapsamı ve konularının günümüze dek süregelen dönem içindeki gelişimini saptamak Uluslararası sosyal politika bilim dalının akademik temellerini sorgulamak Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirmek Yüzyılda uluslararası sosyal politikalara yön veren olay ve oluşumları sorgulamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders siyasetin sosyal boyutlarını, toplumda iktidarın doğasını ve dağılımını tanıtır. Ayrıca, toplumdaki siyasal süreç, kurumlar ve farklı gruplar arasındaki ilişkileri inceler. Sosyal siyasetin araçları ve amaçları, devletlerin sosyal politika araçları, sendikalar ve anayasal temelleri, Uluslararası Çalışma Örgütü.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri -Bir bilim dalı olarak uluslararası sosyal politikayı tanımlayabilecektir Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sosyal politika çerçevesindeki ilke ve normlarını yorumlayabilecektir. Avrupa Birliği’nin tarihsel gelişimi ve kuramsal yapısını tartışır. Uluslararası sosyal politika bilim dalının kapsamı ve konularının günümüze dek süregelen dönem içindeki gelişimini saptar. Uluslararası sosyal politika bilim dalının akademik temellerini sorgular. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirir. Yüzyılda uluslararası sosyal politikalara yön veren olay ve oluşumları sorgular.
Dersin Amacı Uluslararası sosyal politika konusunda temel kuramsal bilgilerin incelenmesi ve değerlendirilmesidir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sosyal politika olgusu ve onu hazırlayan koşullar
  Ön Hazırlık: Alper, Yusuf ve Kaya, Pir Ali; Uluslar Arası Çalışma Örgütü ve Uluslar Arası Çalışma Standartları; Ezgi Kitapevi; Bursa; 1995
2 Uluslararası Sosyal Politikaya İlişkin Genel Bilgiler
  Ön Hazırlık: Alper, Yusuf ve Kaya, Pir Ali; Uluslar Arası Çalışma Örgütü ve Uluslar Arası Çalışma Standartları; Ezgi Kitapevi; Bursa; 1995
3 Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Tarihsel Gelişimi Ve Kurumsal Yapısı
  Ön Hazırlık: Chossudovsky, Michel; Yoksulluğun Küreselleşmesi
4 Sosyal sorunlar ve sosyal politika uygulamaları
  Ön Hazırlık: Tokol, Ayşe; Uluslar Arası Sosyal Politika
5 Avrupa Birliği’nin Tarihsel Gelişimi, Kurumsal Yapısı Ve Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri
  Ön Hazırlık: Tokol, Ayşe; Uluslar Arası Sosyal Politika
6 Uluslararası Çalışma Örgütü-Türkiye İlişkileri
  Ön Hazırlık: Chossudovsky, Michel; Yoksulluğun Küreselleşmesi
7 Avrupa Birliği’nin Temel Düzenlemeleri, Sosyal Politikaları Ve Çalışma Yaşamına Yansımaları
  Ön Hazırlık: Tokol, Ayşe; Uluslar Arası Sosyal Politika
8 Çalışma ilişkileri ve sosyal politika
  Ön Hazırlık: Tokol, Ayşe; Uluslar Arası Sosyal Politika
9 Küreselleşen işgücü piyasası ve çalışma ilişkileri açısından sonuçları
  Ön Hazırlık: Tokol, Ayşe; Uluslar Arası Sosyal Politika
10 Sosyal politika alanında gelişen bir alan: eşitlik politikaları
  Ön Hazırlık: Tokol, Ayşe; Uluslar Arası Sosyal Politika
11 Avrupa Konseyi’nin Tarihsel Gelişimi, Kurumsal Yapısı Ve Faaliyet Alanları
  Ön Hazırlık: Tokol, Ayşe; Uluslar Arası Sosyal Politika
12 Uluslararası Çalışma Örgütü-Türkiye İlişkiler
  Ön Hazırlık: Tokol, Ayşe; Uluslar Arası Sosyal Politika
13 Birleşmiş Milletlerin Tarihsel Gelişimi Ve Kurumsal Yapısı
  Ön Hazırlık: Tokol, Ayşe; Uluslar Arası Sosyal Politika
14 Avrupa Konseyi Belgeleri Ve Avrupa Konseyi-Türkiye İlişkileri
  Ön Hazırlık: Tokol, Ayşe; Uluslar Arası Sosyal Politika
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 10 5 50
Sunum 8 4 32
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 186    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)