Ders Adı Kamu Yönetimi Teorisi
Ders Kodu 02KAM5128
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Kamu Yönetiminin teorik ve kuramsal altyapısı hakkında bilgi edinir. 2)Türk Kamu yönetimin merkez ve taşra yapılanması, taşranın denetlenmesi ve kamu yönetimin yapısal sorunlarına ilişkin temel bilgi sahibi olur. 3) Yazılı ve sözlü sunum becerisi gelişir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Kamu yönetiminin niteliği, kamu yönetiminin örgütlenmesi ve genel özellikleri hakkında bilgi verilmesi, Kıta Avrupası?nda18. y.y. Kameral bilimin doğuşu, Kıta Avrupa?sında hukuk devleti ve sermaye birikimi sürecinde yönlendirici olan kamu yönetimi yaklaşımı, ABD?de ortaya çıkan ?Bağımsız? Kamu Yönetimi Disiplini, Geleneksel Yaklaşım ve örgüt teorileri (Taylor, Fayol, Weber), Yeni Kamu Yönetimi Akımı, Ekonomi, etkinlik, verimlilik temelinde Kamu Tercihi Teorisi, Yönetim İdeolojisi teorisi, Neo-liberal politikalar ve devlette değişim, Yeni Kamu İşletmeciliği, Yönetişim, Kuantum ve Kaos Teorileri, Kriz Yönetimi, Kamu yönetiminde halkla ilişkiler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri kamu yönetimi sistemini tüm yönleriyle ele almak
Dersin Amacı
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kamu yönetiminin niteliği, kamu yönetiminin örgütlenmesi ve genel özellikleri hakkında bilgi verilmesi
2 Kıta Avrupası’nda 18. y.y. Kameral bilimin doğuşu
3 Kıta Avrupa’sında hukuk devleti ve sermaye birikimi sürecinde yönlendirici olan kamu yönetimi yaklaşımı
4 ABD’de ortaya çıkan ‘Bağımsız’ Kamu Yönetimi Disiplini
5 Geleneksel Yaklaşım ve örgüt teorileri (Taylor, Fayol, Weber)
6 Yeni Kamu Yönetimi Akımı
7 Ekonomi, etkinlik, verimlilik temelinde Kamu Tercihi Teorisi
8 Yönetim İdeolojisi teorisi
9 Neo-liberal politikalar ve devlette değişim
10 Yeni Kamu İşletmeciliği
11 Yönetişim
12 Kuantum ve Kaos Teorileri
13 Kriz Yönetimi
14 Kamu yönetiminde halkla ilişkiler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Ödevler 2 40 80
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Turgay Ergun, Kamu Yönetimi, TODAİ Yayınları, Ankara 2004, Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007, Şinasi AKSOY, Yılmaz ÜSTÜNER, Kamu Yönetimi, Nobel Yay., Ankara 2007, Prof. Dr. Eyüp G. İsbir/ Dr. M. Akif Özer/ Prof. Dr. Burhan Aykaç/ Prof. Dr. Nuri Tortop/ Dr. Hüseyin Yayman, Yönetim Bilimi, Der:Nuri Tortop, NOBEL YAYIN DAĞITIM, Ankara 2007, Şinasi AKSOY, Şeref Gözübüyük, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Turhan Kitabevi, Ankara 2006, M.Akif ÇUKURÇAYIR,G.GÖKÇE, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Çizgi Kitabevi, Konya 2007, Hamza Al, Yeni Kamu Yönetimi, Değişim Yayınları, 2008, Asım Balcı - Ahmet Nohutçu - Namık Kemal Öztürk - Bayram Coşkun, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayınevi, Ankara 2008, Metin Kazancı, Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, Ankara 2008.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)