Ders Adı Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları
Ders Kodu 02KAM5130
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kamu Yönetimi disiplinini anlar 2) Kamu yönetimi disiplininin önemini anlar 3) Kamu Yönetimi disiplininin evrimini anlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kamu yönetimi disiplinin sorunlarının anlaşılması ve çözüm üretilmesinin sağlanması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Kamu Yönetimi disiplinini anlama 2) Kamu yönetimi disiplininin önemini anlama 3) Kamu Yönetimi disiplininin evrimini anlama
Dersin Amacı Kamu Yönetimi disiplinin gelişim süreci ve geçirdiği aşamalarla ilgili öğrencilerde farkındalık yaratmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yönetim ve Örgüt Kuramı odaklı gelişme çizgisi
  Ön Hazırlık: KOÇEL, Tamer, (2003), İşletme Yöneticiliği ; AYDIN, A. Hamdi, (2008), Yönetim Bilimi
2 Yönetim ve Örgüt Kuramı odaklı gelişme çizgisi
  Ön Hazırlık: MOUZELIS, N.P., (2001), Örgüt ve Bürokrasi
3 Yönetim ve Örgüt Kuramı odaklı gelişme çizgisi
  Ön Hazırlık: BARANSEL, Atilla, (1993), Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi
4 Kamu yönetimi odaklı gelişim çizgisi
  Ön Hazırlık: DİMOCK, Marshall E., Amme İdaresinin Prensipleri
5 Kamu yönetimi odaklı gelişim çizgisi
  Ön Hazırlık: GÜLER, Birgül A., (1994), “Nesnesini Arayan Disiplin: Kamu Yönetimi”, AİD.
6 Kamu yönetimi odaklı gelişim çizgisi
  Ön Hazırlık: GÜLER, Birgül A., (1994), “Nesnesini Arayan Disiplin: Kamu Yönetimi”, AİD.
7 Disiplinin Türkiye’de gelişme çizgisi
  Ön Hazırlık: ERGUN, Turgay, (1997), “Postmodernizm ve Kamu Yönetimi”, AİD
8 Disiplinin Türkiye’de gelişme çizgisi
  Ön Hazırlık: ERGUN, Turgay, (1997), “Postmodernizm ve Kamu Yönetimi”, AİD
9 Disiplinin Türkiye’de gelişme çizgisi
  Ön Hazırlık: ERGUN, Turgay, (1997), “Postmodernizm ve Kamu Yönetimi”, AİD
10 Kamu yönetiminde karşılaştırmalı çalışmaların incelenmesi
  Ön Hazırlık: EMRE, Cahit, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
11 Kamu yönetiminde karşılaştırmalı çalışmaların incelenmesi
  Ön Hazırlık: EMRE, Cahit, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
12 Kamu yönetimi disiplinin gelişiminde kurumlar
  Ön Hazırlık: WALDO, Dwight, (1976), “Comperative and Development Administration Retrospect and Prospect”, Public Administration Review
13 Kamu yönetimi disiplinin gelişiminde kurumlar
  Ön Hazırlık: WALDO, Dwight, (1976), “Comperative and Development Administration Retrospect and Prospect”, Public Administration Review
14 Kamu yönetimi disiplinin gelişiminde kurumlar
  Ön Hazırlık: WALDO, Dwight, (1976), “Comperative and Development Administration Retrospect and Prospect”, Public Administration Review
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 20 3 60
Ödevler 1 20 20
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 182    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. KOÇEL, Tamer, (2003), İşletme Yöneticiliği, 9. bası, Beta Basım, İstanbul. 2. AYDIN, A. Hamdi, (2008), Yönetim Bilimi, 2. bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 3. MOUZELIS, N.P., (2001), Örgüt ve Bürokrasi, (Çev. H. Bahadır Akın), Çizgi Kitabevi, Konya. 4. BARANSEL, Atilla, (1993), Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, 3. bası, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul. 5. DİMOCK, Marshall E., (1954), Amme İdaresinin Prensipleri, (Çev. Nermin Abadan), AÜSBF, Ankara. 6. GÜLER, Birgül A., (1994), “Nesnesini Arayan Disiplin: Kamu Yönetimi”, AİD, Cilt 27, Sayı 4, Ankara. 7. ERGUN, Turgay, (1997), “Postmodernizm ve Kamu Yönetimi”, AİD, Cilt 30, Sayı 4, Ankara. 8. EMRE, Cahit, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Yayımlanmamış Ders Notları, AÜSBF, Ankara. 9. WALDO, Dwight, (1976), “Comperative and Development Administration Retrospect and Prospect”, Public Administration Review, November-December 1976.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)