Ders Adı Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politikalar
Ders Kodu 02KAM5131
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Adem KORKMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyal politika ve sosyal devlet olgularını tanımlayabilecekler, bunları hazırlayan koşulları özetleyebilecekler Toplumdaki sosyal sorunları analiz edebilecekler, çözüm seçenekleri önerebilecek Topluluk önünde bir sosyal sorunu sunabilecekler, tartışabilecekler Yüzyılda sosyal politikalara yön veren olay ve oluşumları sorgular Bir bilim dalı olarak sosyal politikayı tanımlayabilecektir. Küreselleşen işgücü piyasası v sorunları hakkında yorum yapabilme Devletin sosyal niteliğini kısıtlayan durumlar hakkında fikir sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyal politika konusu, kapsamı ve temel yaklaşımı, sosyal sorunlar ve sosyal politika
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sosyal politika ve sosyal devlet olgularını tanımlayabilecekler, bunları hazırlayan koşulları özetleyebilmek Toplumdaki sosyal sorunları analiz edebilecekler, çözüm seçenekleri önerebilmek Topluluk önünde bir sosyal sorunu sunabilmek, tartışabilmek Yüzyılda sosyal politikalara yön veren olay ve oluşumları sorgulamak Bir bilim dalı olarak sosyal politikayı tanımlayabilmek Küreselleşen işgücü piyasası v sorunları hakkında yorum yapabilmek Devletin sosyal niteliğini kısıtlayan durumlar hakkında fikir sahibi olmak
Dersin Amacı Sosyal politika konusunda temel kuramsal bilgilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sosyal politika olgusu ve onu hazırlayan koşullar
  Ön Hazırlık: KORAY, Meryem, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, 2005
2 Sosyal Politikaya İlişkin Genel Bilgiler
  Ön Hazırlık: KORAY, Meryem, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, 2005
3 Endüstrileşme ve kapitalist birikim
  Ön Hazırlık: KORAY, Meryem, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, 2005
4 Sosyal sorunlar ve sosyal politika uygulamaları
  Ön Hazırlık: KORAY, Meryem, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, 2005
5 Devletin sosyal niteliğini geliştiren etmenler
  Ön Hazırlık: KORAY, Meryem, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, 2005
6 Türkiye’de sosyal politika
  Ön Hazırlık: KORAY, Meryem, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, 2005
7 Çalışmanın anlamı ve günümüzdeki değişiklikler
  Ön Hazırlık: KORAY, Meryem, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, 2005
8 Çalışma ilişkileri ve sosyal politika
  Ön Hazırlık: KORAY, Meryem, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, 2005
9 Küreselleşen işgücü piyasası
  Ön Hazırlık: KORAY, Meryem, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, 2005
10 Sosyal politika alanında gelişen bir alan: eşitlik politikaları
  Ön Hazırlık: KORAY, Meryem, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, 2005
11 Küreselleşen işgücü piyasası ve çalışma ilişkileri açısından etkileri
  Ön Hazırlık: KORAY, Meryem, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, 2005
12 Türkiye’de istihdam yapısı ve işsizlik sorunu
  Ön Hazırlık: KORAY, Meryem, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, 2005
13 Eşitlik politikalar
  Ön Hazırlık: KORAY, Meryem, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, 2005
14 Devletin sosyal niteliğini kısıtlayan arka plan
  Ön Hazırlık: KORAY, Meryem, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, 2005
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 10 5 50
Sunum 8 4 32
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 186    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)