Ders Adı Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler, Uygulamaları ve Sorunları
Ders Kodu 02KAM5132
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Yakup ALTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kamu kurumlarındaki halkla ilişkiler uygulamalarını öğrenir. 2) Sorun alanlarını kavrar. 3) Yazılı ve sözlü sunum becerisi gelişir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Halkla ilişkilerin doğuşu ve öneminin artması, kamu yönetiminin yapısının ve kararlarının halka açıklanması ( yönetimde açıklık), halkın beklentilerinin öğrenilmesi, kamu yönetiminde halkla ilişkiler uygulamakları, kamuda halkla ilişkiler uygulamalarına ilişkin sorun alanları ve sonuçları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Kamu kurumlarındaki halkla ilişkiler uygulamalarını öğrenmek 2) Sorun alanlarını kavramak 3) Yazılı ve sözlü sunum becerisi geliştirmek
Dersin Amacı Yönetimin halka kendisini anlatarak halkla arasındaki paradigmatik uyumu sağlamasının yanında, dış ülkelerle olan ekonomik ve siyasal ilişkilerde de halkla ilişkiler, uygulanması gereken bir teknikler bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ders ile sorunların net olarak tespit edilmesi ve çözüm önerileri üretilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Halkla ilişkilerin doğuşu ve öneminin artması
  Ön Hazırlık: Nuri TORTOP, Halkla İlişkiler, Yargı Yay,. Ankara 1993; Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, İstanbul 1997; İrfan Erdoğan, Halkla İlişkiler, Erk Yayınları, İstanbul 2008; P. Eraslan Yayınoğlu, Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler, Birsen yay, 2005.
2 Halkla ilişkilerin sınırlandırılması
  Ön Hazırlık: Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Ezgi kitabevi, Bursa 1996; Nuri TORTOP, Halkla İlişkiler, Yargı Yay,. Ankara 1993;
3 Yönetimin yapısı ve kararlarının halka açıklanması
  Ön Hazırlık: Nuri TORTOP, Halkla İlişkiler, Yargı Yay,. Ankara 1993;Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, İstanbul 1997
4 Yönetimin yapısı ve kararlarının halka açıklanması
  Ön Hazırlık: Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, İstanbul 1997
5 Halkın gereksinim ve isteklerinin öğrenilmesi
  Ön Hazırlık: Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, İstanbul 1997
6 Türkiye’de kamu yönetimi halkla ilişkiler uygulamalarına ilişkin örnekler
  Ön Hazırlık: Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, İstanbul 1997
7 Türkiye’de kamu yönetimi halkla ilişkiler uygulamalarına ilişkin örnekler
  Ön Hazırlık: Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, İstanbul 1997
8 Türkiye’de kamu yönetimi halkla ilişkiler uygulamalarının özgün sorunları
  Ön Hazırlık: Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, İstanbul 1997
9 Türkiye’de kamu yönetimi halkla ilişkiler uygulamalarının özgün sorunları
  Ön Hazırlık: Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, İstanbul 1997
10 Kuruluş içi halkla ilişkiler
  Ön Hazırlık: Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Ezgi kitabevi, Bursa 1996; Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, İstanbul 1997
11 Halkla ilişkiler uygulamasında kullanılan araçlar
  Ön Hazırlık: Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Ezgi kitabevi, Bursa 1996; Nuri TORTOP, Halkla İlişkiler, Yargı Yay,. Ankara 1993; Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, İstanbul 1997
12 Halkla ilişkiler uygulamasında kullanılan araçlar
  Ön Hazırlık: Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, İstanbul 1997
13 Ülke tanıtımı
  Ön Hazırlık: Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, İstanbul 1997
14 Türkiye markasının oluşturulması
  Ön Hazırlık: Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, İstanbul 1997
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Nuri TORTOP, Halkla İlişkiler, Yargı Yay,. Ankara 1993; Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, İstanbul 1997; İrfan Erdoğan, Halkla İlişkiler, Erk Yayınları, İstanbul 2008; P. Eraslan Yayınoğlu, Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler, Birsen yay, 2005; Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Ezgi kitabevi, Bursa 1996;
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)