Ders Adı Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Sorunları
Ders Kodu 02KAM5133
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Yerel yönetim ile ilgili kavramları derinlemesine öğrenir 2) Dünyadaki ve Türkiye’deki yerel yönetimlerin tarihsel, ekonomi-politik gelişimini ortaya koyar 3) Dünyadaki ve Türkiye’deki yerel yönetimlerin örgütsel, mali personel yapılarını öğrenir 4) Yerel yönetimlerin mevcut sorunlarını tespit eder 5) Yerel yönetimlerin reform süreçlerini derinlemesine anlar 6) Küreselleşme sürecinde yerel yönetimlerdeki dönüşümleri anlar 7) Dünyadaki bölgeselleşme süreçleri bağlamında yerel yönetimlerin yerini tanımlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dünyada ve Türkiye’de yerel yönetimleri, içinde bulundukları sorunlarla incelemek ve çözümler üretebilmek
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Yerel yönetim ile ilgili kavramları derinlemesine öğrenme 2) Dünyadaki ve Türkiye’deki yerel yönetimlerin tarihsel, ekonomi-politik gelişimini ortaya koyma 3) Dünyadaki ve Türkiye’deki yerel yönetimlerin örgütsel, mali personel yapılarını öğrenme 4) Yerel yönetimlerin mevcut sorunlarını tespit etme 5) Yerel yönetimlerin reform süreçlerini derinlemesine anlayabilme 6) Küreselleşme sürecinde yerel yönetimlerdeki dönüşümleri anlamlandırabilme 7) Dünyadaki bölgeselleşme süreçleri bağlamında yerel yönetimlerin yerini tanımlayabilme
Dersin Amacı Dünyada ve Türkiye’de yerel yönetimlerin içinde bulunduğu sorunlar hakkında öğrencilerde farkındalık yaratmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yerel yönetimlerle ilgili ana kavramların açıklanması
  Ön Hazırlık: DERDİMAN, Cengiz, (2007), İdare Hukuku, s.63-83
2 Yerel yönetimlerle ilgili ana kavramların açıklanması
  Ön Hazırlık: DERDİMAN, Cengiz, (2007), İdare Hukuku, s.63-83
3 Dünyadaki ve Türkiye’deki yerel yönetimlerin tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: KALABALIK, Halil, (2005), Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Hukuku, s. 38-66
4 Dünyadaki ve Türkiye’deki yerel yönetimlerin tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: KALABALIK, Halil, (2005), Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Hukuku, s. 38-66
5 Dünyadaki ve Türkiye’deki yerel yönetimlerin örgütsel, mali personel yapıları
  Ön Hazırlık: İçişleri Bakanlığı, (1999), Dünyada Mahalli İdareler, s. 7-608
6 Dünyadaki ve Türkiye’deki yerel yönetimlerin örgütsel, mali personel yapıları
  Ön Hazırlık: İçişleri Bakanlığı, (1999), Dünyada Mahalli İdareler, s. 7-608
7 Dünyadaki ve Türkiye’deki yerel yönetimlerin örgütsel, mali personel yapıları
  Ön Hazırlık: İçişleri Bakanlığı, (1999), Dünyada Mahalli İdareler, s. 7-608
8 Yerel yönetimlerin mevcut sorunları
  Ön Hazırlık: ÖZGÜR, Hüseyin-KÖSECİK, Muhammet, (Edt.), (2005), Yerel Yönetimler Üzerine Yazılar-1 Reform, s.1-710
9 Yerel yönetimlerin mevcut sorunları
  Ön Hazırlık: ÖZGÜR, Hüseyin-KÖSECİK, Muhammet, (Edt.), (2005), Yerel Yönetimler Üzerine Yazılar-1 Reform, s.1-710
10 Yerel yönetimlerin mevcut sorunları
  Ön Hazırlık: ÖZGÜR, Hüseyin-KÖSECİK, Muhammet, (Edt.), (2005), Yerel Yönetimler Üzerine Yazılar-1 Reform, s.1-710
11 Küreselleşme sürecinde yerel yönetimlerdeki dönüşümler
  Ön Hazırlık: ÇUKURÇAYIR, M. Akif, (Der.), (2003), Küresel Sistemde Siyaset Yönetim Ekonomi, s. 13-444
12 Küreselleşme sürecinde yerel yönetimlerdeki dönüşümler
  Ön Hazırlık: ÇUKURÇAYIR, M. Akif, (Der.), (2003), Küresel Sistemde Siyaset Yönetim Ekonomi, s. 13-444
13 Dünyadaki ve Avrupa’daki bölgeselleşme süreçleri bağlamında yerel yönetimlerin yerini tanımlayabilme
  Ön Hazırlık: ÖZGÜR, Hüseyin-PARLAK, Bekir, (edt.), (2006), s. 1-410.; NALBANT, Atilla, (1997), Üniter Devlet, s. 13-344
14 Dünyadaki ve Avrupa’daki bölgeselleşme süreçleri bağlamında yerel yönetimlerin yerini tanımlayabilme
  Ön Hazırlık: ÖZGÜR, Hüseyin-PARLAK, Bekir, (edt.), (2006), s. 1-410.; NALBANT, Atilla, (1997), Üniter Devlet, s. 13-344
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 20 3 60
Ödevler 1 20 20
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 182    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. İçişleri Bakanlığı, (1999), Dünyada Mahalli İdareler, İçişleri Bakanlığı Yayını, Ankara. 2. DERDİMAN, Cengiz, (2007), İdare Hukuku, 2. b., Alfa Aktüel, Bursa. 3. KALABALIK, Halil, (2005), Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara. 4. ÖZGÜR, Hüseyin-KÖSECİK Muhammet, (Edt.), (2005), Yerel Yönetimler Üzerine Yazılar-1 Reform, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 5. ÖZGÜR, Hüseyin-KÖSECİK, Muhammet, (Edt.), (2007), Yerel Yönetimler Üzerine Yazılar-1 Uygulama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 6. ÖZGÜR, Hüseyin-PARLAK, Bekir, (Edt.), (2006), Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Alfa Aktüel, Bursa. 7. ÇUKURÇAYIR, M. Akif, (Der.), (2003), Küresel Sistemde Siyaset Yönetim Ekonomi, Çizgi Kitabevi, Konya. 8. ASLANOĞLU, Rana A., (1998), Kent, Kimlik ve Küreselleşme, Asa Kitabevi, Bursa. 9. NALBANT, Atilla, (1997), Üniter Devlet, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 10. UYGUN, Oktay, (2002), Federal Devlet, İtalık Yayınları, Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)