Ders Adı Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlemsel Sorunları
Ders Kodu 02KAM5135
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Disiplinin kuram-yöntem bakımından temel özelliklerini ve başlıca sorunlarını, bir bütün olarak kavrar 2) Bürokrasinin örgütsel ve işlemsel sorunlarını öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bürokratik örgütlenme ve özellikleri, Türk Kamu yönetiminin yapısı ve özellikleri, kamu yönetiminin yapısal sorunları ( merkeziyetçilik, örgütsel büyüme, gizlilik ve dışa kapalılık, yönetimde tutuculuk vs.), kamu yönetiminin işlemsel sorunları ( kuralcılık ve sorumluluktan kaçma, siyasallaşma, rüşvet ve yolsuzluk, kayırmacılık vs.), çözüm önerileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Disiplinin kuram-yöntem bakımından temel özelliklerini ve başlıca sorunlarını, bir bütün olarak kavramak 2) Bürokrasinin örgütsel ve işlemsel sorunlarını öğrenmek
Dersin Amacı Bürokrasi yapısal ve işlemsel özelliklere sahip bir örgüt biçimidir. Türk kamu yönetiminin sorunları da bu açıdan bakıldığında yapısal ve işlemsel sorunlar şeklinde ele alınabilir. Bu yaklaşım, sistemin aksayan işlemeyen yönlerinin tespiti ve buna yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesinde önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Dersin amacı öğrencilere, disiplinin kuram-yöntem bakımından temel özelliklerini ve başlıca sorunlarını, bir bütün olarak kavratmayı amaçlamaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bürokratik örgütlenme ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Cahit EMRE, Yönetim Bilimi Yazıları, İmaj Yayıncılık, Ankara 2003; Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007; Şinasi AKSOY, Yılmaz ÜSTÜNER, Kamu Yönetimi, Nobel Yay., Ankara 2007
2 Türk Kamu yönetiminin yapısı ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Cahit EMRE, Yönetim Bilimi Yazıları, İmaj Yayıncılık, Ankara 2003; Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007; Şinasi AKSOY, Yılmaz ÜSTÜNER, Kamu Yönetimi, Nobel Yay., Ankara 2007
3 Türk Kamu yönetiminin yapısı ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Cahit EMRE, Yönetim Bilimi Yazıları, İmaj Yayıncılık, Ankara 2003; Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007; Şinasi AKSOY, Yılmaz ÜSTÜNER, Kamu Yönetimi, Nobel Yay., Ankara 2007
4 Kamu yönetiminin yapısal sorunları; merkeziyetçilik
  Ön Hazırlık: Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007; M.Akif ÇUKURÇAYIR,G.GÖKÇE, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Çizgi Kitabevi, Konya 2007
5 Kamu yönetiminin yapısal sorunları; örgütsel büyüme,
  Ön Hazırlık: Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007; M.Akif ÇUKURÇAYIR,G.GÖKÇE, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Çizgi Kitabevi, Konya 2007
6 Kamu yönetiminin yapısal sorunları; gizlilik ve dışa kapalılık,
  Ön Hazırlık: Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007; M.Akif ÇUKURÇAYIR,G.GÖKÇE, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Çizgi Kitabevi, Konya 2007
7 Kamu yönetiminin yapısal sorunları; yönetimde tutuculuk
  Ön Hazırlık: Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007; M.Akif ÇUKURÇAYIR,G.GÖKÇE, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Çizgi Kitabevi, Konya 2007
8 Kamu yönetiminin işlemsel sorunları; kuralcılık ve sorumluluktan kaçma,
  Ön Hazırlık: Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007; M.Akif ÇUKURÇAYIR,G.GÖKÇE, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Çizgi Kitabevi, Konya 2007
9 Kamu yönetiminin işlemsel sorunları; yönetimde siyasallaşma,
  Ön Hazırlık: Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007; M.Akif ÇUKURÇAYIR,G.GÖKÇE, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Çizgi Kitabevi, Konya 2007
10 Kamu yönetiminin işlemsel sorunları; rüşvet ve yolsuzluk,
  Ön Hazırlık: Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007; M.Akif ÇUKURÇAYIR,G.GÖKÇE, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Çizgi Kitabevi, Konya 2007
11 Kamu yönetiminin işlemsel sorunları; kayırmacılık
  Ön Hazırlık: Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007; M.Akif ÇUKURÇAYIR,G.GÖKÇE, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Çizgi Kitabevi, Konya 2007
12 Yapısal ve işlemsel sorunlardan kurtulma girişimleri
  Ön Hazırlık: Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007; M.Akif ÇUKURÇAYIR,G.GÖKÇE, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Çizgi Kitabevi, Konya 2007
13 Neo-liberal politikalar ve devlette değişim
  Ön Hazırlık: Aksoy, Şinasi (2003), “Yeni Sağ ve Devletin Değişimi”, Aykaç, Burhan-Durgun Şenol- Yayman, Hüseyin (Der.), Türkiye’de Kamu Yönetimi, Yargı Yayınevi, Ankara, s. 545-559; Barry, Norman P. (1989), Yeni Sağ, (Çev. Cevdet Akyan), Tisamat, Ankara
14 Neo-liberal politikalar ve devlette değişim
  Ön Hazırlık: Aksoy, Şinasi (2003), “Yeni Sağ ve Devletin Değişimi”, Aykaç, Burhan-Durgun Şenol- Yayman, Hüseyin (Der.), Türkiye’de Kamu Yönetimi, Yargı Yayınevi, Ankara, s. 545-559; Barry, Norman P. (1989), Yeni Sağ, (Çev. Cevdet Akyan), Tisamat, Ankara
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 2
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 2
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 4
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 1
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 5
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 2
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 2
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 2
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 2
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 2
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 20 20
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Cahit EMRE, Yönetim Bilimi Yazıları, İmaj Yayıncılık, Ankara 2003; Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007; M.Akif ÇUKURÇAYIR,G.GÖKÇE, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Çizgi Kitabevi, Konya 2007; Şinasi AKSOY, Yılmaz ÜSTÜNER, Kamu Yönetimi, Nobel Yay., Ankara 2007; Ahmet NOHUTCU ve diğerleri, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Şekçin Yay, Ankara 2003; Aksoy, Şinasi (2003), “Yeni Sağ ve Devletin Değişimi”, Aykaç, Burhan-Durgun Şenol- Yayman, Hüseyin (Der.), Türkiye’de Kamu Yönetimi, Yargı Yayınevi, Ankara, s. 545-559; Barry, Norman P. (1989), Yeni Sağ, (Çev. Cevdet Akyan), Tisamat, Ankara
Diğer Kaynaklar Cahit EMRE, Yönetim Bilimi Yazıları, İmaj Yayıncılık, Ankara 2003; Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007; M.Akif ÇUKURÇAYIR,G.GÖKÇE, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Çizgi Kitabevi, Konya 2007; Şinasi AKSOY, Yılmaz ÜSTÜNER, Kamu Yönetimi, Nobel Yay., Ankara 2007; Ahmet NOHUTCU ve diğerleri, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Şekçin Yay, Ankara 2003; Aksoy, Şinasi (2003), “Yeni Sağ ve Devletin Değişimi”, Aykaç, Burhan-Durgun Şenol- Yayman, Hüseyin (Der.), Türkiye’de Kamu Yönetimi, Yargı Yayınevi, Ankara, s. 545-559; Barry, Norman P. (1989), Yeni Sağ, (Çev. Cevdet Akyan), Tisamat, Ankara
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)