Ders Adı Kentli Hakları Ve Kent Yönetimleri
Ders Kodu 02KAM5143
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Kentli hakları, genel ilkeler ve kavramlar
  Ön Hazırlık: Tekeli, İlhan (1994), Kentsel Haklar: Karsılaştırmalı Bir Çerçevede Türkiye, (Der. Mete Tunçay), WALD (Dünya yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi), İstanbul.
2 Kent Kimliği ve küreselleşme ve Kentlerin Sorunları
  Ön Hazırlık: Tekeli, İlhan (1994), Kentsel Haklar: Karsılaştırmalı Bir Çerçevede Türkiye, (Der. Mete Tunçay), WALD (Dünya yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi), İstanbul.
3 Kentli Hakları-Avrupa Kentsel Kartı Kentli Hakları-Avrupa Kentsel şartı
  Ön Hazırlık: Tekeli, İlhan (1994), Kentsel Haklar: Karsılaştırmalı Bir Çerçevede Türkiye, (Der. Mete Tunçay), WALD (Dünya yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi), İstanbul.
4 Uluslararası Alanda ve Türkiye’de Kentli Hakları
  Ön Hazırlık: Tekeli, İlhan (1994), Kentsel Haklar: Karsılaştırmalı Bir Çerçevede Türkiye, (Der. Mete Tunçay), WALD (Dünya yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi), İstanbul.
5 Kentli Haklarının uygulamadaki Görünümü 1
  Ön Hazırlık: Tekeli, İlhan (1994), Kentsel Haklar: Karsılaştırmalı Bir Çerçevede Türkiye, (Der. Mete Tunçay), WALD (Dünya yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi), İstanbul.
6 Kentli Haklarının uygulamadaki Görünümü 2
  Ön Hazırlık: Tekeli, İlhan (1994), Kentsel Haklar: Karsılaştırmalı Bir Çerçevede Türkiye, (Der. Mete Tunçay), WALD (Dünya yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi), İstanbul.
7 Kentli Haklarının uygulamadaki Görünümü 3
  Ön Hazırlık: Tekeli, İlhan (1994), Kentsel Haklar: Karsılaştırmalı Bir Çerçevede Türkiye, (Der. Mete Tunçay), WALD (Dünya yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi), İstanbul.
8 Kentli Haklarının uygulamadaki Görünümü 4
  Ön Hazırlık: Tekeli, İlhan (1994), Kentsel Haklar: Karsılaştırmalı Bir Çerçevede Türkiye, (Der. Mete Tunçay), WALD (Dünya yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi), İstanbul.
9 Kentli Haklarının uygulamadaki Görünümü 5
  Ön Hazırlık: Tekeli, İlhan (1994), Kentsel Haklar: Karsılaştırmalı Bir Çerçevede Türkiye, (Der. Mete Tunçay), WALD (Dünya yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi), İstanbul.
10 Türkiye'de Kentli Haklarının Hukuksal Altyapısı ile İlgili Sorunlar
  Ön Hazırlık: Tekeli, İlhan (1994), Kentsel Haklar: Karsılaştırmalı Bir Çerçevede Türkiye, (Der. Mete Tunçay), WALD (Dünya yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi), İstanbul.
11 Ara Sınav
  Ön Hazırlık: Tekeli, İlhan (1994), Kentsel Haklar: Karsılaştırmalı Bir Çerçevede Türkiye, (Der. Mete Tunçay), WALD (Dünya yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi), İstanbul.
12 Türkiye’de Kent Yönetimi
  Ön Hazırlık: Tekeli, İlhan (1994), Kentsel Haklar: Karsılaştırmalı Bir Çerçevede Türkiye, (Der. Mete Tunçay), WALD (Dünya yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi), İstanbul.
13 Seminer Sunum
  Ön Hazırlık: Tekeli, İlhan (1994), Kentsel Haklar: Karsılaştırmalı Bir Çerçevede Türkiye, (Der. Mete Tunçay), WALD (Dünya yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi), İstanbul.
14 Seminer Sunum
  Ön Hazırlık: Tekeli, İlhan (1994), Kentsel Haklar: Karsılaştırmalı Bir Çerçevede Türkiye, (Der. Mete Tunçay), WALD (Dünya yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi), İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 3
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 3
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 4
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 4
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 2
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 2
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 3
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 2
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 3
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 3
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 3
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Ödevler 2 40 80
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Tekeli, İlhan (1994), Kentsel Haklar: Karsılaştırmalı Bir Çerçevede Türkiye, (Der. Mete Tunçay), WALD (Dünya yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi), İstanbul.
Diğer Kaynaklar Ertan, Kıvılcım Akkoyunlu (1997), “Kentli Hakları”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 30, sayı 3, Eylül, s. 31-48; Kartal, S. Kemal (1983), Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye?de Kentlileşme, Yurt Yayınları, Ankara; Bal, Hüseyin, Kent Sosyolojisi, Turhan Kitabevi, Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)