Ders Adı Siyasal İletişim ve Kampanya
Ders Kodu 02KAM5147
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: Siyasal İletişim, Hedef Kitle-Kamuoyu ve Kampanya Kavramları
2 Siyasal İletişimin İşlevi
3 Siyasal İletişimin Aşamaları
4 Siyasal İletişimin Etkisi ve Kurgulanması
5 Siyasal İletişim Konusunda Güncel Gelişmeler
6 Siyasal İletişim Kampanyalarına Örnekler: Uncle Sam ile Başlayan İlk Örnekler
7 Siyasal İletişim Kampanyalarına Örnekler: Siyasal İçerikli Kampanyalar
8 Siyasal İletişim Kampanyalarına Örnekler: Seçim Kampanyaları
9 Siyasal İletişim Kampanyalarına Örnekler: Seçim ve Parti Kampanyaları
10 Siyasal İletişim Kampanyaları Genel Değerlendirme
11 Ara Sınav
12 Etkili Siyasal İletişim Kampanyası Kurgulama
13 Seminer Sunum
14 Seminer Sunum
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 3
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 4
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 5
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 2
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 3
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 4
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 5
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 3
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 4
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 3
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 4
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 4
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 179    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Necati Özkan, Seçim Kazandıran Kampanyalar, 2009; Osman Özsoy, Seçim Kazandıran Siyasal İletişim, 2006; Abdullah Özkan, Siyasal İletişim, 2007; Ferruh Uztuğ, Siyasal İletişim Yönetimi, 2004.
Diğer Kaynaklar Hüseyin Besli – Ömer Özbay, Recep Tayyip Erdoğan – Bir Liderin Doğuşu, 2010; Seyfi Öngider, Lider Biyografilerindeki Türkiye, 2001; Sefa Kaplan, Mehmet Ağar, 2007; Oktay Pirim, Deniz Baykal, 2004; Sefa Kaplan, Recep Tayyip Erdoğan, 2004; Pav Baines – Hans Anker, Seçim Zamanı Siyasal Kampanyalar, 2007; Oya Tokgöz, Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim, 2008; Ahmet Kalender, Siyasal İletişim, Seçme ve İkna Stratejileri, 2001, vd…
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)