Ders Adı Adem-i Merkeziyetçilik ve Yerel-Merkez İlişkileri
Ders Kodu 02KAM6102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Hüseyin GÜL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Ademi merkeziyetçilik, yerelleşme, yerindenlik, yerinden yönetim, vesayet denetimi gibi temel kavramaları tartışmak 2. Küreselleşme ve küyerelleşme dinamiklerinin tartışılması 3. Federal-üniter devlet yapılarının; merkez-çevre kavramının ve çok düzlemli yönetişim tartışılması; 4. Kuzey Amerika'da, AB'de ve Türkiye'de merkez-yerel yönetim ilişkileri ve ademi merkezileşme 5. Konuyla ilgili araştırma ve alan çalışması yapabilmek, dönem ödevi ve sunumu hazırlayabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ademi merkeziyetçilik, yerelleşme, yerindenlik, yerinden yönetim, vesayet denetimi gibi temel kavramaları tartışmak; Merkez-çevre kavramının Osmanlı ve Türkiye örneklerinde tartışılması; Küreselleşme ve küyerelleşme dinamiklerinin tartışılması; Ademi merkeziyetçiliğin yönetsel-siyasal-ekonomik ve toplumsal boyutları; Osmanlıda ve Türkiye'de yerel-bölgesel yönetimler; Federal-üniter devlet yapılarının tartışılması; Merkez-çevre kavramının ve çok düzlemli yönetişim tartışılması; Kuzey Amerika'da, AB'de ve Türkiye'de merkez-yerel yönetim ilişkileri ve ademi merkezileşme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Ademi merkeziyetçilik, yerelleşme, yerindenlik, yerinden yönetim, vesayet denetimi gibi temel kavramaları tartışmak 2. Küreselleşme ve küyerelleşme dinamiklerinin tartışılması 3. Federal-üniter devlet yapılarının; merkez-çevre kavramının ve çok düzlemli yönetişim tartışılması; 4. Kuzey Amerika'da, AB'de ve Türkiye'de merkez-yerel yönetim ilişkileri ve ademi merkezileşme 5. Konuyla ilgili araştırma ve alan çalışması yapabilmek, dönem ödevi ve sunumu hazırlayabilmek
Dersin Amacı Ademi merkeziyetçilik, yerelleşme, yerindenlik, yerinden yönetim, vesayet denetimi gibi temel kavramaları tartışmak; Merkez-çevre kavramının Osmanlı ve Türkiye örneklerinde tartışılması; Küreselleşme ve küyerelleşme dinamiklerinin tartışılması; Ademi merkeziyetçiliğin yönetsel-siyasal-ekonomik ve toplumsal boyutları; Osmanlıda ve Türkiye'de yerel-bölgesel yönetimler; Federal-üniter devlet yapılarının tartışılması; Merkez-çevre kavramının ve çok düzlemli yönetişim tartışılması; Kuzey Amerika'da, AB'de ve Türkiye'de merkez-yerel yönetim ilişkileri ve ademi merkezileşme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dersi planlamak-içeriğini ve sorumlulukları tartışmak
2 Ademi merkeziyetçilik, yerelleşme, yerindenlik, yerinden yönetim, vesayet denetimi gibi temel kavramaları tartışma
  Ön Hazırlık: H. Gül, 2005; H. Gül, 2008; Göymen, 2010.
3 Merkez-çevre kavramının Osmanlı ve Türkiye örneklerinde tartışılması
  Ön Hazırlık: H. Gül, 2005; H. Gül, 2008; R. Bozlağan ve Y. Demirkaya, 2008.
4 Küreselleşme ve küyerelleşme dinamiklerinin tartışılması
  Ön Hazırlık: M. Ökmen, 2007; H. Gül, 2005; H. Gül, 2008.
5 Ademi merkeziyetçiliğin yönetsel-siyasal-ekonomik ve toplumsal boyutları
  Ön Hazırlık: H. Gül, 2005; M. Okçu, H. Gül and M. A. Dulupçu, 2006.
6 Osmanlıda yerel-bölgesel yönetimler
  Ön Hazırlık: H. Gül, 2008; R. Bozlağan ve Y. Demirkaya, 2008.
7 Türkiye'de yerel-bölgesel yönetimler
  Ön Hazırlık: H. Gül, 2008; M. Okçu, H. Gül and M. A. Dulupçu, 2006.
8 Ara sınav
9 Federal-üniter devlet yapılarının tartışılması
  Ön Hazırlık: H. Gül, 2005; H. Gül, 2008.
10 Merkez-çevre kavramının ve çok düzlemli yönetişim tartışılması
  Ön Hazırlık: H. Gül, 2005; H. Gül, 2008; R. Bozlağan ve Y. Demirkaya, 2008; M. Okçu, H. Gül and M. A. Dulupçu, 2006.
11 Dünyada ve AB'de merkez-yerel yönetim ilişkileri
  Ön Hazırlık: H. Gül, 2005.
12 Türkiye'de ve dünyada ademi merkezileşme
  Ön Hazırlık: H. Gül, 2005.
13 Öğrenci ödevi sunumları
14 Öğrenci ödevi sunumları
15 Öğrenci ödevi sunumları
16 Final sınavı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 5
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 1
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 4
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 1
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 3
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 3
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 1
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 3
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 2
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 1
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 70
Yıliçinin Başarıya Oranı 70
Finalin Başarıya Oranı 30
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Ödevler 2 40 80
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu KİŞİSEL DERS NOTU
Diğer Kaynaklar 1. Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik (Der.), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-I: Reform, Nobel, Ankara (2005). 2. Hüseyin Gül, "Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısına Âdemi Merkezileşme-Küreselleşme Dinamikleri ve Yönetimi Geliştirme Açılarından Bakış," içinde Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-I: Reform, Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik (Der.), s. 39-55, Nobel, Ankara (2005). 3. Hüseyin Gül, "Yerinden Yönetim Kavramının Gelişimi, Tanımı, Türleri ve Özellikleri," içinde Türkiye'de Yerel Yönetimler, Recep Bozlağan ve Yüksel Demirkaya (Der.), s. 85-118, Nobel, Ankara (2008) 4. Mustafa Ökmen, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Merkeziyetçilik- Adem-i Merkeziyetçilik Pratiği Üzerine Notlar," Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 9-10, http://www.academical.org/dergi/MAKALE/9_10sayi/s9okmen11.htm 07.02.2007. 5. Hüseyin Gül, "Yerinden Yönetim Kavramının Gelişimi, Tanımı, Türleri ve Özellikleri," içinde Türkiye'de Yerel Yönetimler, Recep Bozlağan ve Yüksel Demirkaya (Der.), s. 85-118, Nobel, Ankara (2008). 6. K. Göymen, Türkiye?de Yerel Yönteişim ve Yerel Kalkınma, Boyut Yayıncılık, İstanbul (2010). 7. M. Okçu, H. Gül and M. A. Dulupçu, “Turkey Towards The EU: In-Between State Centricism and Multi-Level Governance”, 6th European Urban and Regional Studies Conference, 21–24 September, Denmark (2006).
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)