Ders Adı Yoksulluk Kurumları ve Kentsel Yoksulluk
Ders Kodu 02KAM6111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Songül Sallan Gül
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yoksulluk Kuramları ve Kentsel Yoksulluğun Kavranması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yoksulluk Kuramları ve Kentsel Yoksulluk Tartışmalarının Yapılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yoksulluk Kuramlarını Öğrenmek
Dersin Amacı Yoksulluk Kuramlarını Öğrenmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yoksulluk ve yoksulluk olgusunun tanımı ve içeriği
  Ön Hazırlık: (Sallan Gül and Gül 1996, Şenses 2001)
2 Yoksulluğun ölçülmesi ve tanımlanması sorunu
  Ön Hazırlık: (Dumanlı 1996, Keyder and Buğra 2003)
3 Yoksulluk teorileri ve Yoksulluk üzerine tartışmalar; Muhafazakar, liberal, feminist yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: (Sallan Gül and Gül 1996, Şahin 2000)
4 Üçüncü dünyada yoksulluk: Ekonomik büyüme, gelir dağılımı adaletsizliği ve yoksulluk
  Ön Hazırlık: (Cohen 2000, Bauman 1999)
5 Kapitalizm ve yoksulluk: yapısal yoksulluk yaklaşımı
  Ön Hazırlık: (Buğra and Tolga, World Bank (2005) )
6 1980 sonrası yeni sağ politikalarla yoksulluğa bakmak
  Ön Hazırlık: (Şahin 2000, Şenses 2001, Choussudovsky 1999)
7 Uluslararası kuruluşlar ve yoksulluk ilişkisi
  Ön Hazırlık: (Buğra and Tolga, World Bank (2005) )
8 Ara Sınav
  Ön Hazırlık: Ara Sınav
9 Yoksulluğun haritası ve yeni biçimleri
  Ön Hazırlık: (Şahin 2000, Şenses 2001, Choussudovsky 1999)
10 Yoksulluğun toplumsal cinsiyet boyutu
  Ön Hazırlık: (Sallan Gül 2005 Buğra and Sınmazdemir)
11 Yoksulluk ve değişen refah rejimi
  Ön Hazırlık: ( Işık ve Pınarcıoğlu 2001)
12 Türkiye?de yoksulluğun boyutları ve kurumları
  Ön Hazırlık: ( Dumanlı 1996, Sallan Gül ve Gül 2006)
13 Türkiye'de yoksulluk araştırmaları
  Ön Hazırlık: (Buğra ve Keyder 2003, Buğra ve Sınmazdemir, Dumanlı 1996, Sallan Gül ve Gül 2006)
14 Final Sınavı
  Ön Hazırlık: Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 5
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 5
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 5
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 5
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 5
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 5
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 5
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 5
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 5
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 5
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 5
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Bauman, Z., 1999, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Çev.: Ümit Öktem, Sarmal Yay., İstanbul. Buğra, A. , 2003, Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde, İletişim Yay., 2. Baskı, İstanbul. Buğra ve Keyder, 2003, Yeni Yoksulluk ve Türkiye?nin Değişen Refah Rejimi, UNDP İçin Hazırlanmış Proje Raporu.
Diğer Kaynaklar Bauman, Z., 1999, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Çev.: Ümit Öktem, Sarmal Yay., İstanbul. Buğra, A. , 2003, Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde, İletişim Yay., 2. Baskı, İstanbul. Buğra ve Keyder, 2003, Yeni Yoksulluk ve Türkiye?nin Değişen Refah Rejimi, UNDP İçin Hazırlanmış Proje Raporu.
Materyal
Dökümanlar Bauman, Z., 1999, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Çev.: Ümit Öktem, Sarmal Yay., İstanbul. Buğra, A. , 2003, Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde, İletişim Yay., 2. Baskı, İstanbul. Buğra ve Keyder, 2003, Yeni Yoksulluk ve Türkiye?nin Değişen Refah Rejimi, UNDP İçin Hazırlanmış Proje Raporu.
Ödevler Yoksulluk Kuramları Tartışmaları
Sınavlar Ara Sınav Final Sınavı
Materyal Diğer Bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)