Ders Adı Postmodernizm ve Kamu Yönetimi
Ders Kodu 02KAM6118
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Modernizmin ve postmodernizm kavramları
2 Modernizmin ve postmodernizmin kökenleri
3 Postmodernizme esin verenler
4 postmodernİzmİ orrtaya çıkaran gelişmeler
5 Postmodernizmin dayandığı ilkeler
6 Postmodern kamu yönetimi
7 Postmodern kamu yönetimi
8 Postmodern kamu yönetimi
9 Postmodern kamu yönetimi ve modern kamu yönetimi ikilemi
10 Yerel Yönetimler ve postmodernizm
11 AB ve postmodernizm
12 Bürokrasi ve Postmodernizm
13 Türkiyede postmodernizm uygulamaları
14 Türk kamu yönetiminde postmodern yönetim anlayışı ve yansımaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu -Terry Eagleton, “Postmodernizmin Yanılsamaları”,2005, Ayrıntı -Perry Anderson, “Postmodernitenin Kökenleri”, 2002, İletişim -Enis Batur (ed), “Modernizmin Serüveni”, 2007, Alkım -Ahu Antmen, “20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar”, 2008, Sel -Ali Akay, “Postmodernizm”, 2005, LM Yayıncılık -Michel Ragon, “Modern Sanat”, 2009, Hayalbaz -Julian Stallabrass, “Sanat A.Ş.: Çağdaş Sanat ve Bienaller”, 2009, İletişim Cahoone, Lawrence, (1999). From Modernism to Postmodernism. London/Malden: Blackwell. - Plonowska Ziarek, Ewa, (2001). An Ethics of Dissensus: Postmodernism, Feminism, and the Politics of Radical Democracy. Stanford: Stanford University Press. - Hooks, Bell, (1990). Yearning Race, Gender and Cultural Politics. Boston: South End Press. - Foucault, Michel,(1972). The Archeology of Knowledge. New York: Pantheon Books.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)