Ders Adı Kriz Yönetimi
Ders Kodu 02KAM6120
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Örgütsel yapıda oluşan değişimin belirlenmesi 2. Kriz durumunda hizmet sunumunda ortaya çıkan değişimin belirlenmesi 3. Kriz yönetiminin kurulması 4. Kamu yönetimi alanında ortaya çıkabilecek krizlere karşı önceden hazırlıklı olunması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Krizin tanımı, anlamı; Krizin analizi; Kriz sistemleri; Kriz kaynakları, krize neden olan iç ve dış çevre faktörlerini tanıyabilme; Kriz süreci: krizin nedenleri, belirtileri, kriz yönetimi süreci; Kriz ve değişime uyum mekanizmaları geliştirme; Krize uygun yönetim yaklaşımları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Krizlerin ortaya çıkışının incelenmesi 2. Krize müdahale sırasında önemli olan hususlar üzerinde durulması 3. Kriz esnasında nasıl bir yönetim yapısının oluşturulacağının belirlenmesi
Dersin Amacı Kamu yönetiminin örgütsel yapısını derinden etkileyen ve kamu yönetiminin işleyiş sürecini etkileyen durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu durum genellikle "kriz" olarak adlandırılmaktadır. Doğal, afet, savaş, salgın hastalık, terör vb. koşullarda bir krizin varlığından söz etmek mümkündür. Böyle durumlarda krize uygun bir kamu yönetimi yapısının oluşturulması ve böylece günlük hayatın normal akışına kavuşturulması, kamu yönetimi eğitiminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu dersin amacı öğrencilere krizlerin ortaya çıkışı, kriz yönetiminin kurulması ve işletilmesi gibi konularda derinlemesine bilgi verilmesini sağlamaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kriz kavramı ve krizin analizi
  Ön Hazırlık: 1. Kriz Yönetimi, Richard Luecke; Çeviren: Önder Sarıkaya T. İş Bankası Kültür Yayınları; İstanbul, 2009 2. Melek Vergiliel Tüz, Kriz Yönetimi: İşletmelerde Uygulama İçin Temel Adımlar, Alfa Yayınları, 2004. 3. Kriz Yönetimi, Haluk Sumer, Helmut Pernsteiner, Eylül 2009. 4. Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi, Erdinç Filiz, Aktüel Yayınlar.
2 Kriz sistemleri
  Ön Hazırlık: 1. Kriz Yönetimi, Richard Luecke; Çeviren: Önder Sarıkaya T. İş Bankası Kültür Yayınları; İstanbul, 2009 2. Melek Vergiliel Tüz, Kriz Yönetimi: İşletmelerde Uygulama İçin Temel Adımlar, Alfa Yayınları, 2004. 3. Kriz Yönetimi, Haluk Sumer, Helmut Pernsteiner, Eylül 2009. 4. Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi, Erdinç Filiz, Aktüel Yayınlar.
3 Kriz kaynakları
  Ön Hazırlık: 1. Kriz Yönetimi, Richard Luecke; Çeviren: Önder Sarıkaya T. İş Bankası Kültür Yayınları; İstanbul, 2009 2. Melek Vergiliel Tüz, Kriz Yönetimi: İşletmelerde Uygulama İçin Temel Adımlar, Alfa Yayınları, 2004. 3. Kriz Yönetimi, Haluk Sumer, Helmut Pernsteiner, Eylül 2009. 4. Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi, Erdinç Filiz, Aktüel Yayınlar.
4 Krize neden olan iç ve dış çevre faktörlerini tanıyabilme
  Ön Hazırlık: 1. Kriz Yönetimi, Richard Luecke; Çeviren: Önder Sarıkaya T. İş Bankası Kültür Yayınları; İstanbul, 2009 2. Melek Vergiliel Tüz, Kriz Yönetimi: İşletmelerde Uygulama İçin Temel Adımlar, Alfa Yayınları, 2004. 3. Kriz Yönetimi, Haluk Sumer, Helmut Pernsteiner, Eylül 2009. 4. Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi, Erdinç Filiz, Aktüel Yayınlar.
5 Kriz süreci
  Ön Hazırlık: 1. Kriz Yönetimi, Richard Luecke; Çeviren: Önder Sarıkaya T. İş Bankası Kültür Yayınları; İstanbul, 2009 2. Melek Vergiliel Tüz, Kriz Yönetimi: İşletmelerde Uygulama İçin Temel Adımlar, Alfa Yayınları, 2004. 3. Kriz Yönetimi, Haluk Sumer, Helmut Pernsteiner, Eylül 2009. 4. Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi, Erdinç Filiz, Aktüel Yayınlar.
6 Krizin nedenleri
  Ön Hazırlık: 1. Kriz Yönetimi, Richard Luecke; Çeviren: Önder Sarıkaya T. İş Bankası Kültür Yayınları; İstanbul, 2009 2. Melek Vergiliel Tüz, Kriz Yönetimi: İşletmelerde Uygulama İçin Temel Adımlar, Alfa Yayınları, 2004. 3. Kriz Yönetimi, Haluk Sumer, Helmut Pernsteiner, Eylül 2009. 4. Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi, Erdinç Filiz, Aktüel Yayınlar.
7 Ara sınav
8 Krizin belirtileri
  Ön Hazırlık: 1. Kriz Yönetimi, Richard Luecke; Çeviren: Önder Sarıkaya T. İş Bankası Kültür Yayınları; İstanbul, 2009 2. Melek Vergiliel Tüz, Kriz Yönetimi: İşletmelerde Uygulama İçin Temel Adımlar, Alfa Yayınları, 2004. 3. Kriz Yönetimi, Haluk Sumer, Helmut Pernsteiner, Eylül 2009. 4. Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi, Erdinç Filiz, Aktüel Yayınlar.
9 Kriz yönetimi süreci
  Ön Hazırlık: 1. Kriz Yönetimi, Richard Luecke; Çeviren: Önder Sarıkaya T. İş Bankası Kültür Yayınları; İstanbul, 2009 2. Melek Vergiliel Tüz, Kriz Yönetimi: İşletmelerde Uygulama İçin Temel Adımlar, Alfa Yayınları, 2004. 3. Kriz Yönetimi, Haluk Sumer, Helmut Pernsteiner, Eylül 2009. 4. Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi, Erdinç Filiz, Aktüel Yayınlar.
10 Kriz ve değişime uyum mekanizmaları geliştirme
  Ön Hazırlık: 1. Kriz Yönetimi, Richard Luecke; Çeviren: Önder Sarıkaya T. İş Bankası Kültür Yayınları; İstanbul, 2009 2. Melek Vergiliel Tüz, Kriz Yönetimi: İşletmelerde Uygulama İçin Temel Adımlar, Alfa Yayınları, 2004. 3. Kriz Yönetimi, Haluk Sumer, Helmut Pernsteiner, Eylül 2009. 4. Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi, Erdinç Filiz, Aktüel Yayınlar.
11 Kriz ve değişime uyum mekanizmaları geliştirme
  Ön Hazırlık: 1. Kriz Yönetimi, Richard Luecke; Çeviren: Önder Sarıkaya T. İş Bankası Kültür Yayınları; İstanbul, 2009 2. Melek Vergiliel Tüz, Kriz Yönetimi: İşletmelerde Uygulama İçin Temel Adımlar, Alfa Yayınları, 2004. 3. Kriz Yönetimi, Haluk Sumer, Helmut Pernsteiner, Eylül 2009. 4. Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi, Erdinç Filiz, Aktüel Yayınlar.
12 Krize uygun yönetim yaklaşımları
  Ön Hazırlık: 1. Kriz Yönetimi, Richard Luecke; Çeviren: Önder Sarıkaya T. İş Bankası Kültür Yayınları; İstanbul, 2009 2. Melek Vergiliel Tüz, Kriz Yönetimi: İşletmelerde Uygulama İçin Temel Adımlar, Alfa Yayınları, 2004. 3. Kriz Yönetimi, Haluk Sumer, Helmut Pernsteiner, Eylül 2009. 4. Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi, Erdinç Filiz, Aktüel Yayınlar.
13 Krize uygun yönetim yaklaşımları
  Ön Hazırlık: 1. Kriz Yönetimi, Richard Luecke; Çeviren: Önder Sarıkaya T. İş Bankası Kültür Yayınları; İstanbul, 2009 2. Melek Vergiliel Tüz, Kriz Yönetimi: İşletmelerde Uygulama İçin Temel Adımlar, Alfa Yayınları, 2004. 3. Kriz Yönetimi, Haluk Sumer, Helmut Pernsteiner, Eylül 2009. 4. Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi, Erdinç Filiz, Aktüel Yayınlar.
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 4
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 5
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 4
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 3
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 4
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 4
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 5
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 4
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 3
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 4
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 15 30
Sunum 2 15 30
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Kriz Yönetimi, Richard Luecke; Çeviren: Önder Sarıkaya T. İş Bankası Kültür Yayınları; İstanbul, 2009 2. Melek Vergiliel Tüz, Kriz Yönetimi: İşletmelerde Uygulama İçin Temel Adımlar, Alfa Yayınları, 2004. 3. Kriz Yönetimi, Haluk Sumer, Helmut Pernsteiner, Eylül 2009. 4. Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi, Erdinç Filiz, Aktüel Yayınlar.
Materyal
Dökümanlar 1. Kriz Yönetimi, Richard Luecke; Çeviren: Önder Sarıkaya T. İş Bankası Kültür Yayınları; İstanbul, 2009 2. Melek Vergiliel Tüz, Kriz Yönetimi: İşletmelerde Uygulama İçin Temel Adımlar, Alfa Yayınları, 2004. 3. Kriz Yönetimi, Haluk Sumer, Helmut Pernsteiner, Eylül 2009. 4. Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi, Erdinç Filiz, Aktüel Yayınlar.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)