Ders Adı Yönetimi İyileştirme ve Reform Çalışmaları
Ders Kodu 02KAM6121
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Yönetsel reformun ne anlama geldiğini ortaya koymak 2. Yönetsel reformun içeriği hakkında bilgi sahibi olmak 3. Tarihsel süreçte ortaya yönetim reformlarını değerlendirmek 4. Reform ihtiyacını tespit etmek 5. Yönetsel reformlar üzerinde etkili olan içsel ve dışsak faktörler hakkında bilgi sahibi olmak 6. Günümüzde reform ihtiyacını ve çalışmalarını anlamak ve yorumlamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Dersin içeriği yönetimin (idarenin) yeniden düzenlenmesi, yönetsel reform ve benzeri kavramlar, yönetsel reformun anlamı, süreci ve teknikleri, Türkiye'de yönetsel reform çalışmalarının tarihsel gelişimi, Türk kamu yönetiminde yönetsel yapı, yönetsel usuller, personel, bürokratik zihniyet ve davranış ile ilgili sorunlar ve reform çalışmaları, Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde yönetsel uyum ve yönetsel kapasite sorunları ve reform çabalarıdır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Kamu yönetiminde reform kavramının ve çalışmalarının analiz edilmesi 2. Türk yönetim tarihinde reform süreçlerinin incelenmesi 3. Günümüzdeki reform çalışmalarının irdelenmesi
Dersin Amacı Dersin amacı, yönetsel reform kavramı ve teknikleri çerçevesinde Türk kamu yönetiminin temel sorunlarının irdelenmesi ve Türk yönetim tarihinde reform ihtiyacı ve çalışmaları üzerinde durulması, geçmişte yapılan reformların değerlendirilmesi ve günümüzde reform ihtiyacı ve çalışmalarının ele alınmasıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yönetimin (idarenin) yeniden düzenlenmesi ve yönetsel reform ve benzeri kavramlar
  Ön Hazırlık: 1. Kamu Yönetimi Kavramlar - Sorunlar - Tartışmalar, Hasan Hüseyin Çevik, Seçkin Yayıncılık, 2010. 2. Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi Ulusal ve Küresel Perspektifler, Prof. Dr. Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Aktüel Yayınları, 2010. 3. Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği, A. Argun Akdoğan, TODAİE, 2008. 4. Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, Dr. M. Kemal Öktem ve Dr. Uğur Ömürgönülşen, İmaj Yayıncılık, 2008. 5. Yeni Kamu Yönetimi, Dr. M. Akif Özer, Platin Yayınları, 2005.
2 Yönetsel reformun anlamı ve kapsamı
  Ön Hazırlık: 1. Kamu Yönetimi Kavramlar - Sorunlar - Tartışmalar, Hasan Hüseyin Çevik, Seçkin Yayıncılık, 2010. 2. Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi Ulusal ve Küresel Perspektifler, Prof. Dr. Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Aktüel Yayınları, 2010. 3. Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği, A. Argun Akdoğan, TODAİE, 2008. 4. Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, Dr. M. Kemal Öktem ve Dr. Uğur Ömürgönülşen, İmaj Yayıncılık, 2008. 5. Yeni Kamu Yönetimi, Dr. M. Akif Özer, Platin Yayınları, 2005.
3 Yönetsel reform süreci ve teknikleri
  Ön Hazırlık: 1. Kamu Yönetimi Kavramlar - Sorunlar - Tartışmalar, Hasan Hüseyin Çevik, Seçkin Yayıncılık, 2010. 2. Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi Ulusal ve Küresel Perspektifler, Prof. Dr. Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Aktüel Yayınları, 2010. 3. Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği, A. Argun Akdoğan, TODAİE, 2008. 4. Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, Dr. M. Kemal Öktem ve Dr. Uğur Ömürgönülşen, İmaj Yayıncılık, 2008. 5. Yeni Kamu Yönetimi, Dr. M. Akif Özer, Platin Yayınları, 2005.
4 Türk kamu yönetiminde yönetsel yapı, yönetsel usuller, personel, bürokratik zihniyet ve davranış ile ilgili sorunlar ve reform çalışmaları
  Ön Hazırlık: 1. Türkiye'de Yönetim Geleneği Kurumlar, Sorunlar Ve Yeniden Yapılanma Arayışları, Hamza Al ve Doç. Dr. Davut Dursun, İlke Yayıncılık, 1998. 2. Kamu Yönetimi Kavramlar - Sorunlar - Tartışmalar, Hasan Hüseyin Çevik, Seçkin Yayıncılık, 2010.
5 Türk kamu yönetiminde yönetsel yapı, yönetsel usuller, personel, bürokratik zihniyet ve davranış ile ilgili sorunlar ve reform çalışmaları
  Ön Hazırlık: 1. Türkiye'de Yönetim Geleneği Kurumlar, Sorunlar Ve Yeniden Yapılanma Arayışları, Hamza Al ve Doç. Dr. Davut Dursun, İlke Yayıncılık, 1998. 2. Kamu Yönetimi Kavramlar - Sorunlar - Tartışmalar, Hasan Hüseyin Çevik, Seçkin Yayıncılık, 2010.
6 Türk reformlarında uluslar arası etkiler
  Ön Hazırlık: 1. 18.Yüzyıldan 21.Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, TODAİE, 2009. 2. Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği, A. Argun Akdoğan, TODAİE, 2008.
7 Ara sınav
8 Türkiye'de yönetsel reform çalışmalarının tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: 1. 18.Yüzyıldan 21.Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, TODAİE, 2009. 2. Kamu Yönetimi Kavramlar - Sorunlar - Tartışmalar, Hasan Hüseyin Çevik, Seçkin Yayıncılık, 2010.
9 Türkiye'de yönetsel reform çalışmalarının tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: 1. 18.Yüzyıldan 21.Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, TODAİE, 2009. 2. Kamu Yönetimi Kavramlar - Sorunlar - Tartışmalar, Hasan Hüseyin Çevik, Seçkin Yayıncılık, 2010.
10 Güncel kamu yönetimi ve devlet reformu tartışmaları
  Ön Hazırlık: 1. Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi Ulusal ve Küresel Perspektifler, Prof. Dr. Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Aktüel Yayınları, 2010. 2. Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği, A. Argun Akdoğan, TODAİE, 2008. 3. Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, Dr. M. Kemal Öktem ve Dr. Uğur Ömürgönülşen, İmaj Yayıncılık, 2008. 4. Yeni Kamu Yönetimi, Dr. M. Akif Özer, Platin Yayınları, 2005.
11 Güncel kamu yönetimi ve devlet reformu tartışmaları
  Ön Hazırlık: 1. Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi Ulusal ve Küresel Perspektifler, Prof. Dr. Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Aktüel Yayınları, 2010. 2. Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği, A. Argun Akdoğan, TODAİE, 2008. 3. Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, Dr. M. Kemal Öktem ve Dr. Uğur Ömürgönülşen, İmaj Yayıncılık, 2008. 4. Yeni Kamu Yönetimi, Dr. M. Akif Özer, Platin Yayınları, 2005.
12 Kamu yönetiminde güncel yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: 1. Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi Ulusal ve Küresel Perspektifler, Prof. Dr. Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Aktüel Yayınları, 2010. 2. Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği, A. Argun Akdoğan, TODAİE, 2008. 3. Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, Dr. M. Kemal Öktem ve Dr. Uğur Ömürgönülşen, İmaj Yayıncılık, 2008. 4. Yeni Kamu Yönetimi, Dr. M. Akif Özer, Platin Yayınları, 2005.
13 Kamu yönetiminde güncel yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: 1. Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi Ulusal ve Küresel Perspektifler, Prof. Dr. Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Aktüel Yayınları, 2010. 2. Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği, A. Argun Akdoğan, TODAİE, 2008. 3. Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, Dr. M. Kemal Öktem ve Dr. Uğur Ömürgönülşen, İmaj Yayıncılık, 2008. 4. Yeni Kamu Yönetimi, Dr. M. Akif Özer, Platin Yayınları, 2005.
14 Final sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 4
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 5
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 5
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 3
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 5
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 3
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 3
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 4
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 4
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 5
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 4
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 15 30
Sunum 2 15 30
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. 18.Yüzyıldan 21.Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, TODAİE, 2009. 2. Türkiye'de Yönetim Geleneği Kurumlar, Sorunlar Ve Yeniden Yapılanma Arayışları, Hamza Al ve Doç. Dr. Davut Dursun, İlke Yayıncılık, 1998. 3. Kamu Yönetimi Kavramlar - Sorunlar - Tartışmalar, Hasan Hüseyin Çevik, Seçkin Yayıncılık, 2010. 4. Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi Ulusal ve Küresel Perspektifler, Prof. Dr. Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Aktüel Yayınları, 2010. 5. Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği, A. Argun Akdoğan, TODAİE, 2008. 6. Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, Dr. M. Kemal Öktem ve Dr. Uğur Ömürgönülşen, İmaj Yayıncılık, 2008. 7. Yeni Kamu Yönetimi, Dr. M. Akif Özer, Platin Yayınları, 2005.
Materyal
Dökümanlar 1. 18.Yüzyıldan 21.Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, TODAİE, 2009. 2. Türkiye'de Yönetim Geleneği Kurumlar, Sorunlar Ve Yeniden Yapılanma Arayışları, Hamza Al ve Doç. Dr. Davut Dursun, İlke Yayıncılık, 1998. 3. Kamu Yönetimi Kavramlar - Sorunlar - Tartışmalar, Hasan Hüseyin Çevik, Seçkin Yayıncılık, 2010. 4. Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi Ulusal ve Küresel Perspektifler, Prof. Dr. Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Aktüel Yayınları, 2010. 5. Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği, A. Argun Akdoğan, TODAİE, 2008. 6. Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, Dr. M. Kemal Öktem ve Dr. Uğur Ömürgönülşen, İmaj Yayıncılık, 2008. 7. Yeni Kamu Yönetimi, Dr. M. Akif Özer, Platin Yayınları, 2005.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)