Ders Adı Devlet Bilimi Metodolojisi
Ders Kodu 02KAM6125
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Pozitivist yöntemi anlar. Diyalektik materyalist yöntemi anlar. Hermeneutik yöntemini anlar. Devletin kökenlerini anlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilimsel metodolojiyi kullanarak devleti anlama.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Pozitivist yöntemi anlamak. Diyalektik materyalist yöntemi anlamak. Hermeneutik yöntemini anlamak. Devletin kökenlerini anlamak.
Dersin Amacı Devleti en uygun metodolojiyle incelemek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kıta Avrupasında Felsefi Düşünce.
  Ön Hazırlık: WEST D., Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, (çev. Ahmet Cevizci) Paradigma Yayınları, 1998, İstanbul JOAD, C. E. M., Dünyanın Büyük Felsefeleri, (çev. Semih Umar) Remzi Kitabevi, İstanbul
2 Materyalizm Nedir?
  Ön Hazırlık: CORNFORTH M., Materyalizm ve Diyalektif Metod, (çeviren: Cem Gönenç El Yayınları, 1987, İstanbul CORNFORTH M., Tarihsel Materyalizm, (çev. Cem Gönenç) El Yayınları, 1987, İstanbul
3 Tarihsel Materyalizm Nedir? Marksizm, Sosyalizm ve Yoplumsal Sınıfların Tarihsel Gelişimi.
  Ön Hazırlık: LARRAİN J., Tarihsel Materyalizmi Yeniden Yapılandırmak, (çeviren: S. Çeviker), Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 1998, İstanbul WOOD M.E., Sınıftan Kaçış Yeni Hakiki Sosyalizm, (çev. Şükrü Alpagut) Akış Yayınları, 1992, İstanbul
4 Postmodernite, postmodernizm ve Türkiye
  Ön Hazırlık: MURPHY W. John (çeviren: Hüsamettin Arslan), Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri, Paradigma Yayınları, Mart 2000, İstanbul
5 Devlet Nedir?
  Ön Hazırlık: EROĞUL Cem, Devlet Nedir?, İmge Kitapevi Yayınları: 10, 1990, Ankara
6 Devletin Kökenleri ve Tarihsel Gelişimi
  Ön Hazırlık: AKAL, B., C., Devlet Kuramı, Dost Yayınları, 2005, Ankara
7 Devlet Konusunun İncelenmesi
  Ön Hazırlık: OPPENHEIMER, F., Devlet, Kaynak Yayınları, 1984
8 Devlet Felsefesi ve Devletin Tasarımı
  Ön Hazırlık: ABELES M., Devletin Antropolojisi, Kesit Yayıncılık, 1998, İstanbul
9 Avrupa ve Amerika'da Devletin Düşünsel Kökenleri ve Tar,hsel Gelişimi
  Ön Hazırlık: HALL J. A.,IKENBERRY J., Devlet, Doruk Yayıncılık, Nisan 2000, Ankara
10 Tabii Hak ve Tarih Adlı Makalenin Analizi
  Ön Hazırlık: STRAUS L., ?Tabii Hak ve Tarih?, Devlet Kuramı, (çev. Ozan Erözden), Dost Yayınları, Nisan 2005, Ankara
11 Hukuki Devlet Kuramı Üstüne Adlı Makalenin Analizi
12 Devlet: Hukuki Öğretinin İkilemleri Adlı Makalenin Analizi
13 Egemenlik ve Özgürlük Adlı Makalenin Analizi
14 Saf Hukuk Kuramı: Devlet ve Hukuk Özdeşliği Adlı Makalenin Analizi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 3
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 5
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 5
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 4
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 5
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 4
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 3
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 2
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 3
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 40 80
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar AKAL, B., C., Devlet Kuramı, Dost Yayınları, 2005, Ankara. OPPENHEIMER, F., Devlet, Kaynak Yayınları, 1984 HASSAN Ü., İbn Haldun’un Metodu ve Siyaset Teorisi, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 1998, İstanbul HALL J. A.,IKENBERRY J., Devlet, Doruk Yayıncılık, Nisan 2000, Ankara EROĞUL Cem, Devlet Nedir?, İmge Kitapevi Yayınları: 10, 1990, Ankara ABELES M., Devletin Antropolojisi, Kesit Yayıncılık, 1998, İstanbul VERSAN V., Kamu Yönetimi Siyasi ve İdari Teşkilat, Der Yayınları, 1990, İstanbul MURPHY W. John (çeviren: Hüsamettin Arslan), Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri, Paradigma Yayınları, Mart 2000, İstanbul WEST D., Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, (çev. Ahmet Cevizci) Paradigma Yayınları, 1998, İstanbul CORNFORTH M., Materyalizm ve Diyalektif Metod, (çeviren: Cem Gönenç El Yayınları, 1987, İstanbul CORNFORTH M., Tarihsel Materyalizm, (çev. Cem Gönenç) El Yayınları, 1987, İstanbul LARRAİN J., Tarihsel Materyalizmi Yeniden Yapılandırmak, (çeviren: S. Çeviker), Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 1998, İstanbul WOOD M.E., Sınıftan Kaçış Yeni Hakiki Sosyalizm, (çev. Şükrü Alpagut) Akış Yayınları, 1992, İstanbul JOAD, C. E. M., Dünyanın Büyük Felsefeleri, (çev. Semih Umar) Remzi Kitabevi, İstanbul STRAUS L., “Tabii Hak ve Tarih”, Devlet Kuramı, (çev. Ozan Erözden), Dost Yayınları, Nisan 2005, Ankara. TROPER M., “Hukuki Devlet Kuramı Üstüne”, Devlet Kuramı, (çev. Özlem Günyol), Dost Yayınları, 2005, Ankara BRAUD P., Devlet: Hukuki Öğretinin İkilemleri, Devlet Kuramı, (çev. Gülçin Balamir Coşkun), Dost Yayınları, 2005, Ankara DUGUIT L., Egemenlik ve Özgürlük, Devlet Kuramı, (çev. Didem Köse, Sedef Koç), Dost Yayınları, 2005, Ankara. KELSEN H., “Saf Hukuk Kuramı: Devlet ve Hukuk Özdeşliği”, Devlet Kuramı, (çev. Cemal Bali Akal), Dost Yayınları, 2005, Ankara. BOBBIO N., “Kelsen ve Hukukun Kaynakları”, Devlet Kuramı, (çev. Bige Açımuz), Dost Yayınları, 2005, Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler ABELES M., Devletin Antropolojisi, Kesit Yayıncılık, 1998, İstanbul EROĞUL Cem, Devlet Nedir?, İmge Kitapevi Yayınları: 10, 1990, Ankara OPPENHEIMER, F., Devlet, Kaynak Yayınları, 1984 adlı kitapların analizi ve özetlerin rapor haline getirilmesi. AKAL, B., C., Devlet Kuramı, Dost Yayınları, 2005, Ankara adlı kitaptaki çeşitli makalelerin analizi ve özetlerinin rapor haline getirilmesi. Siyaset felsefesi ile ilgili tarihsel akımların (Pozitivizm Materyalizm, Hermeneutik) incelenmesi ve rapor haline getirilmeisi
Sınavlar
Materyal Diğer Ödevler halinde verilen raporların sunumu.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)