Ders Adı Yerel Siyaset ve Yönetim Tartışmaları
Ders Kodu 02KAM6132
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yerel siyaset ve yönetime dair kavramlar
  Ön Hazırlık: Arif Çarkçı, Yerel Siyaset Üzerine Söyleşiler, Şehir Yayınları, İstanbul 2008;Yerel Siyaset Dergisi Ahmet Hamdi Aydın, Yerel Siyaset Yazıları, Seçkin Yayıncılık, 2010.
2 Yerel yönetim birimlerinin tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Arif Çarkçı, Yerel Siyaset Üzerine Söyleşiler, Şehir Yayınları, İstanbul 2008;Yerel Siyaset Dergisi Ahmet Hamdi Aydın, Yerel Siyaset Yazıları, Seçkin Yayıncılık, 2010.
3 Yerel yönetim modelleri ve ülke örnekleri
  Ön Hazırlık: Arif Çarkçı, Yerel Siyaset Üzerine Söyleşiler, Şehir Yayınları, İstanbul 2008;Yerel Siyaset Dergisi Ahmet Hamdi Aydın, Yerel Siyaset Yazıları, Seçkin Yayıncılık, 2010.
4 Yerel yönetim aktörleri ve işlevleri
  Ön Hazırlık: Arif Çarkçı, Yerel Siyaset Üzerine Söyleşiler, Şehir Yayınları, İstanbul 2008;Yerel Siyaset Dergisi Ahmet Hamdi Aydın, Yerel Siyaset Yazıları, Seçkin Yayıncılık, 2010.
5 Yerel siyaset ve siyasal partiler
  Ön Hazırlık: Arif Çarkçı, Yerel Siyaset Üzerine Söyleşiler, Şehir Yayınları, İstanbul 2008;Yerel Siyaset Dergisi Ahmet Hamdi Aydın, Yerel Siyaset Yazıları, Seçkin Yayıncılık, 2010.
6 Yerel seçimler ve siyasal partiler
  Ön Hazırlık: Arif Çarkçı, Yerel Siyaset Üzerine Söyleşiler, Şehir Yayınları, İstanbul 2008;Yerel Siyaset Dergisi Ahmet Hamdi Aydın, Yerel Siyaset Yazıları, Seçkin Yayıncılık, 2010.
7 Yerel seçimler ve siyasal eğilimler
  Ön Hazırlık: Arif Çarkçı, Yerel Siyaset Üzerine Söyleşiler, Şehir Yayınları, İstanbul 2008;Yerel Siyaset Dergisi Ahmet Hamdi Aydın, Yerel Siyaset Yazıları, Seçkin Yayıncılık, 2010.
8 Yerel ? merkez ilişkileri siyasal açıdan
  Ön Hazırlık: Arif Çarkçı, Yerel Siyaset Üzerine Söyleşiler, Şehir Yayınları, İstanbul 2008;Yerel Siyaset Dergisi Ahmet Hamdi Aydın, Yerel Siyaset Yazıları, Seçkin Yayıncılık, 2010.
9 ara sınav-seminer sunumu
10 Yerel ? merkez ilişkileri yönetsel açıdan
  Ön Hazırlık: Arif Çarkçı, Yerel Siyaset Üzerine Söyleşiler, Şehir Yayınları, İstanbul 2008;Yerel Siyaset Dergisi Ahmet Hamdi Aydın, Yerel Siyaset Yazıları, Seçkin Yayıncılık, 2010.
11 Yerel düzeyde yeni bir aktör olarak bölge kalkınma ajansları
  Ön Hazırlık: Arif Çarkçı, Yerel Siyaset Üzerine Söyleşiler, Şehir Yayınları, İstanbul 2008;Yerel Siyaset Dergisi Ahmet Hamdi Aydın, Yerel Siyaset Yazıları, Seçkin Yayıncılık, 2010.
12 Yerel yönetimlere dair öneriler
  Ön Hazırlık: Arif Çarkçı, Yerel Siyaset Üzerine Söyleşiler, Şehir Yayınları, İstanbul 2008;Yerel Siyaset Dergisi Ahmet Hamdi Aydın, Yerel Siyaset Yazıları, Seçkin Yayıncılık, 2010.
13 Yerel siyasete dair öneriler
  Ön Hazırlık: Arif Çarkçı, Yerel Siyaset Üzerine Söyleşiler, Şehir Yayınları, İstanbul 2008;Yerel Siyaset Dergisi Ahmet Hamdi Aydın, Yerel Siyaset Yazıları, Seçkin Yayıncılık, 2010.
14 Genel Değerlendirme
15 Genel Değerlendirme
16 final sınav
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 5
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 4
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 5
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 4
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 4
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 3
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 3
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 5
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 3
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 5
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 80
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 15 30
Sunum 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Arif Çarkçı, Yerel Siyaset Üzerine Söyleşiler, Şehir Yayınları, İstanbul 2008. Yerel Siyaset Dergisi Ahmet Hamdi Aydın, Yerel Siyaset Yazıları, Seçkin Yayıncılık, 2010. Metin Erten, Nasıl Bir Yerel Yönetim?, Anahtar Yayınevi, 1999. Ziya Kazıcı, Osmanlı?da Yerel Yönetim, Bilge Yayınları, 2006. Semih Eryıldız, Yeşil Yerel Yönetim, Algı Yayıncılık, 2007. Abdullah Yılmaz, Hüseyin Özgür, Fatma N. Genç, Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, Gazi Kitabevi 2008. Akif Çukurçayır, Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, Çizgi Kitabevi, 2002. Sema Erder - Nihal İncioğlu, Türkiye?de Yerel Politikanın Yükselişi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008. Ali Eşref Turan, Türkiye?de Yerel Seçimler, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008. Recep Bozlağan, Yüksel Demirkaya, Türkiye?de Yerel Yönetimler, Nobel Yayınları, 2008. Colin Rallings, Michael Thrasher, Local Elections in Britain, Routledge, 1997. Roger L. Kemp, Local Government Election Practices A Handbook for Public Officials and Citizens, McFarland, 1999. Todd Donovan, Christopher Money, Daniel Smith, State and Local Politics, Wadsword, 2009. William Blake Odgers, Local Government, LLC 2008. Percy Ashley, English Local Government, LLC, 2009. Kurt Steiner, Local Government in Japan, 1965. Hakan Mehmet Kiriş ve Nilüfer Negiz, Isparta Siyaset ve Yönetim Araştırmaları, Politika Tasarım Grubu Yayını no.6, Isparta 2010. http://www.politikatasarim.org
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)