Ders Adı Parti Politikaları
Ders Kodu 02KAM6134
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hakan Mehmet Kiriş
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Parti politikaları konusunun incelenmesi 2. Siyasal, hukuksal ve sosyoekonomik gereklerin parti politikalarına etkisinin araştırılması 3. Farklı ülkelerde bulunan partilerin ele alınması 4. Aynı ülkedeki partilerin dönüşümünün araştırılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Parti politikaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk partileri yanında farklı ülkelerde bulunan partiler üzerinde araştırma yürütüp karşılaştırılabilir veriler elde ederek bu doğrultuda yapılacak akademik çalışmalara zemin hazırlamak.
Dersin Amacı Farklı ülke örneklerinde siyasal partilerin ideolojik arka planları, siyasal yelpazedeki konumları, savundukları politika çıktıları, parti yapıları, seçmen tabanlarını değerlendirmek ve karşılaştırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Siyasal Parti Kavramı ve İdeolojik Yönelimler
2 Siyasal Partilerin İdeolojik Konumları ve Güncel Gelişmeler
3 Parti Politikalarına Örnekler: Muhafazakar Partiler
4 Parti Politikalarına Örnekler: Sosyal Demokrat Partiler
5 Parti Politikalarına Örnekler: Liberal (Liberal Demokrat) Partiler
6 Parti Politikalarına Örnekler: Hristiyan Demokrat Partiler
7 Parti Politikalarına Örnekler: Yeşil Partiler (Ekoloji Hareketi)
8 Parti Politikalarına Örnekler: Milliyetçi Partiler
9 Parti Politikalarına Örnekler: Merkez – Uç (Ekstrem) Partiler
10 Parti Politikaları Genel Değerlendirme
11 Ara Sınav
12 Farklı Parti Politikalarının Karşılaştırılması
13 Seminer Sunum
14 Seminer Sunum
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 4
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 3
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 5
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 5
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 2
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 3
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 3
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 4
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 5
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 5
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 5
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 4
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 40 80
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Maurice Duverger, Siyasi Partiler, (Çev.Ergun Özbudun), 1974; Parties and Party Systems A Framework for Analysis, 1976; Ayşe Uysal – Oğuz Toprak, Particiler, 2010; Party Politics Journal; Edt. Ian Budge vd., Ideology, strategy, and party change, 1987; Cas Mude, The Ideology of Extreme Right, 2003; Frances E. Lee, Beyond Ideology, 2009; Birsen Örs, Modern Siyasal İdeolojiler, 2010; Otto Kircheimer, “The Transformation of the Western European Party Systems”, 1966; William Hale, “Christian Democracy and the AKP: Paralels and Contrasts”, 2005; Anthony Giddens, Sağın ve Solun Ötesinde Radikal Politikaların Geleceği, 2002; Tanel Demirel, Adalet Partisi İdeoloji ve Politika, 2004; Klaus Von Beyme, Political Parties in Western Democracies, 1985; Reuven Y. Hazan, Centre Parties, 1997; vd…
Diğer Kaynaklar Ergun Özbudun, Siyasal Partiler, 1979; Edt. Joseph La Palombara ve Myron Weiner, Political Parties and Political Development, Princeton Press, 1966,
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)