Ders Adı Disiplinler Arası Kadın Çalışmaları
Ders Kodu 02KAM6135
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Toplumsal Cinsiyet, toplumsal eşitlik-eşitsizlik, kadın ve rolleri, kadının toplumdaki yeri.
  Ön Hazırlık: Hanri Benazus, Geçmişten Günümüze Kadınlar ve Kadınlarımız, 2008 İstanbul
2 Türk tarih ve yasalar çerçevesinde kadının statüsü, kadına yönelik politikalar.
  Ön Hazırlık: Ayten ALKAN, Cins Cins Kadın, varlık Yayınları İstanbul 2009.
3 Kadın ve Siyaset: Türk Tarihi Sürecinde Türk Kadınının Siyasetteki Rolü ve Konumu
  Ön Hazırlık: E. Kalaycıoğlu, B. Toprak, İş Yaşamı, Üst Yönetim ve Siyasette Kadın, Tesev Yayınları İstanbul 2004; Gülay Talaslı, Siyaset Çıkmazında Kadın, Ümit Yayıncılık, İstanbul 1996; BGST Yayınları, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar 2010
4 Siyasette Kadın Temsili ve Katılımı
  Ön Hazırlık: E. Kalaycıoğlu, B. Toprak, İş Yaşamı, Üst Yönetim ve Siyasette Kadın, Tesev Yayınları İstanbul 2004; Gülay Talaslı, Siyaset Çıkmazında Kadın, Ümit Yayıncılık, İstanbul 1996; BGST Yayınları, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar 2010
5 Kadın temsilciler: ülke uygulamaları üzerine invclemeler
  Ön Hazırlık: E. Kalaycıoğlu, B. Toprak, İş Yaşamı, Üst Yönetim ve Siyasette Kadın, Tesev Yayınları İstanbul 2004; Gülay Talaslı, Siyaset Çıkmazında Kadın, Ümit Yayıncılık, İstanbul 1996; BGST Yayınları, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar 2010
6 Kadının katılımı önündeki sorunlar ve çözüm önerileri
  Ön Hazırlık: E. Kalaycıoğlu, B. Toprak, İş Yaşamı, Üst Yönetim ve Siyasette Kadın, Tesev Yayınları İstanbul 2004; Gülay Talaslı, Siyaset Çıkmazında Kadın, Ümit Yayıncılık, İstanbul 1996; BGST Yayınları, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar 2010
7 Kadın ve Yönetim: Türk Tarihi Sürecinde Yönetimde Kadın
  Ön Hazırlık: Beverley Hyman, Margaret Palmer, Yönetimde Kadınlar Rota Yayınlar 1993; Ayten Alkan, Yerel Yönetimler ve Cinsiyet Kadınların Kentte Görünmez Varlığı, Dipnot Yayınları Ankara 2005.
8 Kamu ve Özel sektör Yönetiminde kadın
  Ön Hazırlık: Beverley Hyman, Margaret Palmer, Yönetimde Kadınlar Rota Yayınlar 1993; Ayten Alkan, Yerel Yönetimler ve Cinsiyet Kadınların Kentte Görünmez Varlığı, Dipnot Yayınları Ankara 2005.
9 Kadın ve Ekonomi: Tarih sürecinde işgücünde kadının var oluşu
  Ön Hazırlık: Gülnur Savlan, Kadın Emek Tarihi; Çolak Ö. Faruk, Kılıç Cem, Yeni Sanayileşen Bölgelerde Kadın İşgücü Arzı: Şanlıurfa Örneği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yayın No: 214, Kasım 2001; Kelleci M. Ali, Bilgi Ekonomisi, İşgücü Piyasasının Temel Aktörleri ve Eşitsizlik: Eğilimler, Roller, Fırsatlar ve Riskler, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın No:2674, Temmuz 2003
10 Türkiye?de Kadın istihdamının sektörel dağılımı
  Ön Hazırlık: Gülnur Savlan, Kadın Emek Tarihi; Çolak Ö. Faruk, Kılıç Cem, Yeni Sanayileşen Bölgelerde Kadın İşgücü Arzı: Şanlıurfa Örneği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yayın No: 214, Kasım 2001; Kelleci M. Ali, Bilgi Ekonomisi, İşgücü Piyasasının Temel Aktörleri ve Eşitsizlik: Eğilimler, Roller, Fırsatlar ve Riskler, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın No:2674, Temmuz 2003
11 Ara sınav-seminer sunumu
12 Kadın ve Eğitim: Kadınların eğitime erişimi, tarihsel süreç ve yasal çerçeve Eğitime ilişkin veriler ve dünya ülkeleri kapsamında karşılaştırma
  Ön Hazırlık: T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve EĞİTİM, 2008 Ankara.
13 Diğer sektörlerde kadın
  Ön Hazırlık: T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve EĞİTİM, 2008 Ankara.
14 Genel Değerlendirme
15 Genel Değerlendirme
16 final sınavı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 5
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 4
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 4
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 4
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 5
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 4
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 3
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 5
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 5
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 5
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 15 30
Sunum 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Hanri Benazus, Geçmişten Günümüze Kadınlar ve Kadınlarımız, 2008 İstanbul; Ayten ALKAN, Cins Cins Kadın, varlık Yayınları İstanbul 2009; E. Kalaycıoğlu, B. Toprak, İş Yaşamı, Üst Yönetim ve Siyasette Kadın, Tesev Yayınları İstanbul 2004; Gülay Talaslı, Siyaset Çıkmazında Kadın, Ümit Yayıncılık, İstanbul 1996; BGST Yayınları, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar 2010; Beverley Hyman, Margaret Palmer, Yönetimde Kadınlar Rota Yayınlar 1993; Ayten Alkan, Yerel Yönetimler ve Cinsiyet Kadınların Kentte Görünmez Varlığı, Dipnot Yayınları Ankara 2005; Gülnur Savlan, Kadın Emek Tarihi; Çolak Ö. Faruk, Kılıç Cem, Yeni Sanayileşen Bölgelerde Kadın İşgücü Arzı: Şanlıurfa Örneği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yayın No: 214, Kasım 2001; Kelleci M. Ali, Bilgi Ekonomisi, İşgücü Piyasasının Temel Aktörleri ve Eşitsizlik: Eğilimler, Roller, Fırsatlar ve Riskler, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın No:2674, Temmuz 2003; T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve EĞİTİM, 2008 Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)