Ders Adı Toplumsal Kalkınma Merkez- Yerel İlişkiler
Ders Kodu 02KAM6136
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Toplumsal kalkınma, kınsal ve kentsel kalkınma temel tanımlar
2 Ekonomik ve sosyal kalkınma
3 Toplumsal kalkınma çalışmaları; yapısal gelişme sürecinde kalkınma politikaları
4 Kalkınma modelleri, planları, programları ve projeleri oluşturma
5 Türkiye’de Planlı dönemde toplumsal kalkınma uygulamalarının değerlendirilmesi
6 Kır ve Kent Kavramları, Kırsal Alanın Özellikleri, Türkiye'de kırsal alan sorunu, kentleşme.
7 Bölgelerarası Dengesizlikler ve Kırsal Kalkınma
8 Bölgelerarası Dengesizlikler ve Yerel Kalkınma
9 Ara sınav-seminer sunumu
10 Bölge kavramı ve Bölgesel Kalkınma
11 Yerel ve Bölgesel Kalkınmada Merkez ve yerel Birimler, Yetki, Sorumluluk ve uygulamalar
12 Siyasi Partilerin ve Hükümetlerin konuya ilişkin gündemleri
13 Seminer
14 Genel Değerlendirme
15 Genel Değerlendirme
16 final sınavı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 5
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 4
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 5
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 3
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 4
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 3
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 3
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 5
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 4
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 5
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 15 30
Sunum 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Ercan, Fuat (2006). Modernizm, Kapitalizm ve Azgelişmişlik, Bağlam Yayınları, İstanbul; Acaroğlu, İrem, 1966 Toplum Kalkınması Teori ve Uygulaması, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Yayın No:4,Ankara; Nasfet UZAY, Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Giderilmesi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları, Seçkin Yayınları 2005; Korel Göymen ,Türkiye'de Yerel Yönetişim ve Yerel Kalkınma ,Boyut Yayıncılık 2010; Fikret Şenses, Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma,İletişim Yayınları, 2009; John m. Hobson, Devletler ve Ekonomik Kalkınma, Dost Kitabevi 1999; Ali Y. Gündüz, Bölgesel Kalkınma politikası, Ekin Kitabevi 2006; Muzaffer Bakırcı, Türkiye'de Kırsal Kalkınma, Nobel Yayınları 2007.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)