Ders Adı Çağdaş Parti Sistemleri
Ders Kodu 02KAM6137
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hakan Mehmet Kiriş
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Parti sistemi ve türleri konusunun incelenmesi 2. Seçim ve hukuksal mekanizmaların parti düzenine etkisinin araştırılması 3. Farklı ülkelerde bulunan parti sistemlerinin ele alınması 4. Aynı ülkedeki parti sisteminin dönüşümünün araştırılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Parti Sistemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk parti sistemi örneği dışındaki parti sistemleri üzerinde araştırma yürütüp karşılaştırılabilir veriler elde ederek bu doğrultuda yapılacak akademik çalışmalara zemin hazırlamak.
Dersin Amacı Farklı parti sistemleri, örnekleri, oluşumları, gelişimleri, dönüşümleri ve bugünkü durumları ile birlikte değerlendirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Parti Sistemi Kavramı ve Sınıflandırmalar
2 Parti Sistemlerinin Oluşumu
3 Parti Sistemlerinin Gelişimi
4 Parti Sistemi Örnekleri: ABD ve İngiliz Parti Sistemleri
5 Parti Sistemi Örnekleri: Fransız ve İtalyan Parti Sistemleri
6 Parti Sistemi Örnekleri: Alman Parti Sistemi
7 Parti Sistemi Örnekleri: Doğu Avrupa Parti Sistemi
8 Parti Sistemi Örnekleri: Çin ve Sovyetler Parti Sistemleri
9 Parti Sistemi Örnekleri: Ortadoğu Parti Sistemi
10 Parti Sistemi Örnekleri: Latin Amerika Parti Sistemi
11 Ara Sınav
12 Farklı Parti Sistemlerinin Karşılaştırılması
13 Seminer Sunum
14 Seminer Sunum
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 5
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 3
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 3
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 4
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 4
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 4
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 4
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 3
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 4
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 3
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 5
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 4
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 40 80
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Alan Siaroff, Comparative European Party Systems, Garland Publishing, NY 2000; Maurice Duverger, Siyasi Partiler, (Çev.Ergun Özbudun), 1974, Parties and Party Systems A Framework for Analysis, 1976.
Diğer Kaynaklar Ergun Özbudun, Siyasal Partiler, 1979; Steven B. Wolinetz, Party Systems, 1998; Peter Mair, Party System Change, 1998; Paul D. Webb, The Modern British Party System, 2000; Jocelyn Evans, The French Party System, 2003; Herbert Kitschelt, Kirk A. Hawkins, Juan Pablo Luna, Latin American Party Systems, 2010; David Broughton, Mark Donovan, Changing party systems in Western Europe, 1999, Scott Mainwaring, Rethinking party systems in the third wave of democratization, 1999, Clemens Spiess, Democracy and party systems in developing countries, 2009.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)