Ders Adı Türkiye'de Siyasal Dinamikler
Ders Kodu 02KAM6138
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hakan Mehmet Kiriş
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Türkiye’nin siyasal dinamikleri konusunun incelenmesi 2. Siyasal sürece etki eden siyasal, hukuksal, tarihsel, sosyal, ekonomik, kültürel gerek iç gerekse de dış etkenlerin araştırılması 3. Türkiye’de siyasal dönüşümün ve güncel durumun ele alınması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye'de politik dinamikler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türkiye’de parti sisteminin oluşumu ve bunu etkileyen iç ve dış dinamikler üzerinde araştırma yürütüp bu doğrultuda yapılacak akademik çalışmalara zemin hazırlamak.
Dersin Amacı Türkiye’de siyasal sürece yön veren dinamikleri ve bunların etkilerini değerlendirmek ve farklı değişkenler etrafında Türk siyasetini ele almak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Türkiye’nin Siyasal Dinamikleri
2 Türk Siyasetini Şekillendiren Dinamik: Batılılaşma (Modernleşme)
3 Üç Tarz-ı Siyaset ve Etkisi
4 Cumhuriyet, Resmi İdeolojik Söylemin Kurgulanması ve Etkisi
5 Alternatif İdeolojik Söylemler
6 1980 ve sonrası
7 Dış Dinamikler
8 Çözümlemeye Dair Farklı Akademik Yaklaşımlar
9 Güncel Gelişmeler
10 Genel Yapının Genel Değerlendirmesi
11 Ara Sınav
12 Futuristik Çıkarsamalar
13 Seminer Sunum
14 Seminer Sunum
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 5
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 5
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 5
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 5
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 5
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 5
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 5
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 5
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 5
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 5
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 3
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 40 80
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ersin Kalaycıoğlu, Turkish Dynamics, 2005; Ergun Özbudun, Çağdaş Türk Politikası, 2005; Hasan Bülent Kahraman, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi I, 2008.
Diğer Kaynaklar Ali Çarkoğlu – Barry Rubin, Religion and Politics in Turkey, 2006; Hakan Yavuz, Modernleşen Müslümanlar, 2005; Adnan Küçük vd., Türkiye’de Siyasal Hayat, 2006; Ahmet İnsel – Ali Bayramoğlu, Türkiye’de Ordu, 2009; Newsweek Türkiye Haftalık Haber Dergisi; Radikal İki Gazetesi; vd…
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)