Ders Adı Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler
Ders Kodu 0bd3271f06e8462d99
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Çiğdem AKMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Farklı ülkelerdeki yerel yönetim anlayışlarını analiz eder ve karşılaştırır. Kıta geleneği yerel yönetim anlayışını kavrar. Anglo-Sakson Geleneği yerel yönetim anlayışını bilir. Uzakdoğu ülkelerindeki yerel yönetimleri tanır ve yorumlar. Türkiye’de yerel yönetimler hakkında bilgi sahibi olur ve analiz eder. Diğer ülkelerdeki yerel yönetim yapıları ile Türkiye’de yerel yönetimler karşılaştırılır ve analiz edilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Karşılaştırmalı yönetim, karşılaştırmalı yerel yönetim, Anglo-Sakson ve Kıta geleneğinde yerel yönetimlerin temel özellikleri, Birleşik Krallık, Birleşik Devletler, Federal Almanya, Fransa ve Türkiye gibi ülkelerde yerel yönetimler. Doğu ülkelerinde yerel yönetimler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yerel yönetimlerle ilgili kavramları ayrıntılı olarak öğrenme Türkiye'de ve dünyada yerel yönetimlerin, tarihsel, ekonomik ve politik gelişimini öğrenme Türkiye'de ve dünyada ki yerel yönetimleri karşılaştırabilme
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, öğrencileri farklı ülkelerin yerel yönetim sisteminin temel özellikleri hakkında bilgilendirmek ve öğrencilerin Türkiye’deki yerel yönetimlerin konumu, yetkileri ve etkinliği tam olarak anlayabilmeleri için başka ülkelerin yerel yönetimleriyle kıyaslayabilmesini sağlamaktır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Karşılaştırmalı yönetim anlayışı
2 Karşılaştırmalı yerel yönetim anlayışı
3 Anglo-Sakson geleneğinde yerel yönetim anlayışı
4 Kıta geleneğinde yerel yönetim anlayışı
5 Doğu geleneğinde yerel yönetim anlayışı
6 ABD'de yerel yönetimler
7 Federal Almanya’da yerel yönetimler
8 Fransa’da yerel yönetimler
9 Ara sınav
10 Türkiye’de yerel yönetimler
11 Uzakdoğu ülkelerinde yerel yönetimler
12 Orta Asya ülkelerinde yerel yönetimler
13 Genel değerlendirme
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 5
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 4
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 5
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 5
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 2
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 5
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 5
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 2
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 4
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 5
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 4
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 20 3 60
Ödevler 1 20 20
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu OKCU, Murat ve Hüseyin ÖZGÜR, Dünyada Yerel Yönetimler, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2013. Parlak, Bekir ve Mustafa ÖKMEN, Türkiye'de ve Dünya'da Yerel Yönetimler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2016. AL, Hamza, Yeni Kamu Yönetimi: Ülke İncelemeleri, Değişim Yayınları, İstanbul, 2008. KARAHANOĞULLARU, Onur, Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi KAYAUM Yayınları, Ankara, 2004. EMRE, Cahit, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Siyasal Kitabevi, 1997. PARLAK, Bekir ve Caner CANTÜRK, Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar, Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul, 2005.
Diğer Kaynaklar OKCU, Murat ve Hüseyin ÖZGÜR, Dünyada Yerel Yönetimler, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2013. Parlak, Bekir ve Mustafa ÖKMEN, Türkiye'de ve Dünya'da Yerel Yönetimler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2016. AL, Hamza, Yeni Kamu Yönetimi: Ülke İncelemeleri, Değişim Yayınları, İstanbul, 2008. KARAHANOĞULLARU, Onur, Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi KAYAUM Yayınları, Ankara, 2004. EMRE, Cahit, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Siyasal Kitabevi, 1997. PARLAK, Bekir ve Caner CANTÜRK, Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar, Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul, 2005.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)