Ders Adı Liberalizm ve Demokrasi
Ders Kodu 5568188c1ad94f7797
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3 OĞUZHAN ÇARIKÇI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Liberaliz ve demokrasiyi tarihsel ve teorik olarak bilmek ve günümüz demokrasilerini bu perspektifle değerlendirebilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Liberalizm, tarihsel ve teorik çerçeve Demokrasi, tarihsel ve teorik çerçeve Liberalizm ve demokrasi arasındaki ilişkiler Günümüz demokrasileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Liberalizmi tarihsel ve teorik açıdan araştırmak ve öğrenmek Demokrasinin Tarihsel Gelişimini araştırmak ve öğrenmek Demokrasi ve Liberalizm arasındaki ilişkileri araştırmak Günümüz demokrasilerini tartışmak
Dersin Amacı Liberalizm ve demokrasi arasında tarihsel ve teorik güçlü ilişkiler vardır. Günümüz siyasal sistemlerinin ve demokrasinin anlaşılması, bu ilişkiler bilinmeden mümkün değildir. Dersin amacı bu ilişkilerin tarihsel süreç içinde ve teorik çerçevede araştırılması ve günümüz demokrasilerinin tarihsel ve teorik bir perspektif ile tartışılmasıdır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Siyasal İdeolojiler
2 Liberalizm, Tarihsel ve Teorik Perspektif
3 Liberalizm, Tarihsel ve Teorik Perspektif
4 Liberalizm Tarihsel ve Teorik Perspektif
5 Demokrasi, Tarihsel ve Teorik Perspektif
6 Demokrasi, Tarihsel ve Teorik Perspektif
7 Demokrasi, Tarihsel ve Teorik Perspektif
8 Liberalizmin Demokrasiye Katkıları, Tarihsel ve Teorik Perspektif
9 Sınırlı Devlet
10 Hukuk Devleti
11 İnsan Hakları
12 Günümüz Demokrasileri Üzerine Tartışma
13 Günümüz Demokrasileri Üzerine Tartışma
14 Günümüz Demokrasileri Üzerine Tartışma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 4
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 3
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 5
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 4
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 5
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 2
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 4
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 5
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 3
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 4
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Atilla Yayla, Liberalizm Atilla Yayla, Siyaset Teorisine Giriş Mustafa Erdoğan, Aydınlanma, Modernlik ve Liberalizm
Diğer Kaynaklar Liberal Düşünce dergileri Mustafa Erdoğan, Liberal Toplum Liberal Siyaset
Materyal
Dökümanlar Yok
Ödevler Bir Araştırma Ödevi
Sınavlar Ara Sınav Final Sınavı
Materyal Diğer Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)