Ders Adı Türkiye’de Kamu Politikası ve Kanun Yapım Süreci
Ders Kodu b9cc3ef0fca941d7a0
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Elvettin AKMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kamu politikalarının oluşturulma şartlarını, sürecini ve politika aktörlerini öğrenir, Kanun yapım sürecini öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin içeriğini oluşturan temel konular; politika ve kamu politikası kavramları ile benzer kavramlar, kamu politikası süreci ve unsurları, politikaların belirlenmesi, politika oluşturma sürecinde rol oynayan aktörler, kanun yapım süreci ve politikaların uygulanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin kamu politikasının tanımı ve temel özelliklerini öğrenmesi Öğrencilerin kamu politikası aktörlerini öğrenmesi Öğrencinin kamu politikası oluşturma sürecini öğrenmesi Öğrencinin Türkiye'de kamu politikası ve kanun yapım süreci oluşturma sürecini öğrenmesi
Dersin Amacı Kamu politikaları, kamu yönetimi disiplininin uygulamaya ve sorun çözmeye yönelik bir alt kümesi olup devletin kendi başına veya özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla toplumu ilgilendiren konulardaki sorunların belirlenmesi, bu sorunları çözmeye yönelik siyasaların oluşturulma, gündeme gelme/getirilme, uygulanma ve değerlendirilmesiyle ilgilenen bir bilim dalıdır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı: kapsamı, önemi ve kurallar
  Ön Hazırlık: • Yıldız, Mete ve Zahid Sobacı (2013), Kamu Politikası, Adres Yayınları, Ankara. • Çevik, Hasan Hüseyin ve Demirci, Süleyman (2012), Kamu Politikası, Seçkin Yayınları, Ankara. • Kaptı, Alican (2011), Kamu Politika Süreci, Ankara: Seçkin Yayıncılık. • Kartal, Filiz (2011), Türkiye´de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ankara: TODAİE Yayınları. • Bakırcı, Fahri (2000), TBMM’nin Çalışma Yöntemi, İmge Kitabevi, Ankara.
2 Politika ve Kamu Politikası ve benzer kavramlar Nelerdir?
  Ön Hazırlık: • Yıldız, Mete ve Zahid Sobacı (2013), Kamu Politikası, Adres Yayınları, Ankara. • Çevik, Hasan Hüseyin ve Demirci, Süleyman (2012), Kamu Politikası, Seçkin Yayınları, Ankara. • Kaptı, Alican (2011), Kamu Politika Süreci, Ankara: Seçkin Yayıncılık. • Kartal, Filiz (2011), Türkiye´de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ankara: TODAİE Yayınları. • Bakırcı, Fahri (2000), TBMM’nin Çalışma Yöntemi, İmge Kitabevi, Ankara.
3 Kamu politikasının tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: • Yıldız, Mete ve Zahid Sobacı (2013), Kamu Politikası, Adres Yayınları, Ankara. • Çevik, Hasan Hüseyin ve Demirci, Süleyman (2012), Kamu Politikası, Seçkin Yayınları, Ankara. • Kaptı, Alican (2011), Kamu Politika Süreci, Ankara: Seçkin Yayıncılık. • Kartal, Filiz (2011), Türkiye´de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ankara: TODAİE Yayınları. • Bakırcı, Fahri (2000), TBMM’nin Çalışma Yöntemi, İmge Kitabevi, Ankara.
4 Kamu politikası aktörleri
  Ön Hazırlık: • Yıldız, Mete ve Zahid Sobacı (2013), Kamu Politikası, Adres Yayınları, Ankara. • Çevik, Hasan Hüseyin ve Demirci, Süleyman (2012), Kamu Politikası, Seçkin Yayınları, Ankara. • Kaptı, Alican (2011), Kamu Politika Süreci, Ankara: Seçkin Yayıncılık. • Kartal, Filiz (2011), Türkiye´de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ankara: TODAİE Yayınları. • Bakırcı, Fahri (2000), TBMM’nin Çalışma Yöntemi, İmge Kitabevi, Ankara.
5 Kamu politikası sorununun ortaya çıkması
  Ön Hazırlık: • Yıldız, Mete ve Zahid Sobacı (2013), Kamu Politikası, Adres Yayınları, Ankara. • Çevik, Hasan Hüseyin ve Demirci, Süleyman (2012), Kamu Politikası, Seçkin Yayınları, Ankara. • Kaptı, Alican (2011), Kamu Politika Süreci, Ankara: Seçkin Yayıncılık. • Kartal, Filiz (2011), Türkiye´de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ankara: TODAİE Yayınları. • Bakırcı, Fahri (2000), TBMM’nin Çalışma Yöntemi, İmge Kitabevi, Ankara.
6 Kamu politikalarının formüle edilmesi
  Ön Hazırlık: • Yıldız, Mete ve Zahid Sobacı (2013), Kamu Politikası, Adres Yayınları, Ankara. • Çevik, Hasan Hüseyin ve Demirci, Süleyman (2012), Kamu Politikası, Seçkin Yayınları, Ankara. • Kaptı, Alican (2011), Kamu Politika Süreci, Ankara: Seçkin Yayıncılık. • Kartal, Filiz (2011), Türkiye´de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ankara: TODAİE Yayınları. • Bakırcı, Fahri (2000), TBMM’nin Çalışma Yöntemi, İmge Kitabevi, Ankara.
7 Kamu politikalarının uygulanması
  Ön Hazırlık: • Yıldız, Mete ve Zahid Sobacı (2013), Kamu Politikası, Adres Yayınları, Ankara. • Çevik, Hasan Hüseyin ve Demirci, Süleyman (2012), Kamu Politikası, Seçkin Yayınları, Ankara. • Kaptı, Alican (2011), Kamu Politika Süreci, Ankara: Seçkin Yayıncılık. • Kartal, Filiz (2011), Türkiye´de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ankara: TODAİE Yayınları. • Bakırcı, Fahri (2000), TBMM’nin Çalışma Yöntemi, İmge Kitabevi, Ankara.
8 Kamu politikalarının değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: • Yıldız, Mete ve Zahid Sobacı (2013), Kamu Politikası, Adres Yayınları, Ankara. • Çevik, Hasan Hüseyin ve Demirci, Süleyman (2012), Kamu Politikası, Seçkin Yayınları, Ankara. • Kaptı, Alican (2011), Kamu Politika Süreci, Ankara: Seçkin Yayıncılık. • Kartal, Filiz (2011), Türkiye´de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ankara: TODAİE Yayınları. • Bakırcı, Fahri (2000), TBMM’nin Çalışma Yöntemi, İmge Kitabevi, Ankara.
9 Ara Sınav
  Ön Hazırlık: • Yıldız, Mete ve Zahid Sobacı (2013), Kamu Politikası, Adres Yayınları, Ankara. • Çevik, Hasan Hüseyin ve Demirci, Süleyman (2012), Kamu Politikası, Seçkin Yayınları, Ankara. • Kaptı, Alican (2011), Kamu Politika Süreci, Ankara: Seçkin Yayıncılık. • Kartal, Filiz (2011), Türkiye´de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ankara: TODAİE Yayınları. • Bakırcı, Fahri (2000), TBMM’nin Çalışma Yöntemi, İmge Kitabevi, Ankara.
10 Kanun yapım sürecinin kavramsal çerçevesi
  Ön Hazırlık: • Yıldız, Mete ve Zahid Sobacı (2013), Kamu Politikası, Adres Yayınları, Ankara. • Çevik, Hasan Hüseyin ve Demirci, Süleyman (2012), Kamu Politikası, Seçkin Yayınları, Ankara. • Kaptı, Alican (2011), Kamu Politika Süreci, Ankara: Seçkin Yayıncılık. • Kartal, Filiz (2011), Türkiye´de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ankara: TODAİE Yayınları. • Bakırcı, Fahri (2000), TBMM’nin Çalışma Yöntemi, İmge Kitabevi, Ankara.
11 Kanun yapım süreci: Kanun Tasarısı
  Ön Hazırlık: • Yıldız, Mete ve Zahid Sobacı (2013), Kamu Politikası, Adres Yayınları, Ankara. • Çevik, Hasan Hüseyin ve Demirci, Süleyman (2012), Kamu Politikası, Seçkin Yayınları, Ankara. • Kaptı, Alican (2011), Kamu Politika Süreci, Ankara: Seçkin Yayıncılık. • Kartal, Filiz (2011), Türkiye´de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ankara: TODAİE Yayınları. • Bakırcı, Fahri (2000), TBMM’nin Çalışma Yöntemi, İmge Kitabevi, Ankara.
12 Kanun yapım süreci: Kanun Teklifi
  Ön Hazırlık: • Yıldız, Mete ve Zahid Sobacı (2013), Kamu Politikası, Adres Yayınları, Ankara. • Çevik, Hasan Hüseyin ve Demirci, Süleyman (2012), Kamu Politikası, Seçkin Yayınları, Ankara. • Kaptı, Alican (2011), Kamu Politika Süreci, Ankara: Seçkin Yayıncılık. • Kartal, Filiz (2011), Türkiye´de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ankara: TODAİE Yayınları. • Bakırcı, Fahri (2000), TBMM’nin Çalışma Yöntemi, İmge Kitabevi, Ankara.
13 Kanun yapım süreci: Komisyon ve Genel Kurul Aşaması
  Ön Hazırlık: • Yıldız, Mete ve Zahid Sobacı (2013), Kamu Politikası, Adres Yayınları, Ankara. • Çevik, Hasan Hüseyin ve Demirci, Süleyman (2012), Kamu Politikası, Seçkin Yayınları, Ankara. • Kaptı, Alican (2011), Kamu Politika Süreci, Ankara: Seçkin Yayıncılık. • Kartal, Filiz (2011), Türkiye´de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ankara: TODAİE Yayınları. • Bakırcı, Fahri (2000), TBMM’nin Çalışma Yöntemi, İmge Kitabevi, Ankara.
14 Kanun yapım süreci: Cumhurbaşkanlığı Aşaması ve Değerlendirme
  Ön Hazırlık: • Yıldız, Mete ve Zahid Sobacı (2013), Kamu Politikası, Adres Yayınları, Ankara. • Çevik, Hasan Hüseyin ve Demirci, Süleyman (2012), Kamu Politikası, Seçkin Yayınları, Ankara. • Kaptı, Alican (2011), Kamu Politika Süreci, Ankara: Seçkin Yayıncılık. • Kartal, Filiz (2011), Türkiye´de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ankara: TODAİE Yayınları. • Bakırcı, Fahri (2000), TBMM’nin Çalışma Yöntemi, İmge Kitabevi, Ankara.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 5
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 5
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 4
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 4
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 4
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 4
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 1
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 5
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 5
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 5
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu • Yıldız, Mete ve Zahid Sobacı (2013), Kamu Politikası, Adres Yayınları, Ankara. • Çevik, Hasan Hüseyin ve Demirci, Süleyman (2012), Kamu Politikası, Seçkin Yayınları, Ankara. • Kaptı, Alican (2011), Kamu Politika Süreci, Ankara: Seçkin Yayıncılık. • Kartal, Filiz (2011), Türkiye´de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ankara: TODAİE Yayınları. • Bakırcı, Fahri (2000), TBMM’nin Çalışma Yöntemi, İmge Kitabevi, Ankara.
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)