Ders Adı Türkiye’de ve Dünya’da Kamu Yönetimi Eğitimi
Ders Kodu ad29888c13a44f92ad
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Elvettin AKMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Farklı ülkelerdeki kamu yönetimi hakkında bilgi sahibi olur. Osmanlı’da ki kamu yöneticilerinin eğitimini öğrenir. Dünya’da kamu yönetimi eğitimi hakkında bilgi sahibi olur ve analiz eder. Türkiye’de kamu yönetimi eğitiminin mevcut durumunu bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Olgusal ve kuramsal boyutlarıyla kamu yönetimi eğitimi, kamu yönetimi eğitiminin tarihsel kökenleri, Osmanlı’da Mülki İdarecinin eğitimi, Dünya’da kamu yönetimi eğitimin genel çerçevesi ve karşılaşılan sorunlar, Dünya’da başlıca kamu yönetimi okulları, Fransa’da kamu yönetimi eğitimi, ABD’de kamu yönetimi eğitimi, Çin’de kamu yönetimi eğitimi, Birleşik Krallıkta kamu yönetimi eğitimi, Türkiye’de Cumhuriyet sonrası kamu yönetimi eğitiminin gelişimi, TODAİE’nin kamu yönetimi eğitimindeki yeri, Türkiye’de kamu yönetimi eğitimi alanında düzenlenen bilimsel etkinlikler ve Kamu Yönetimi eğitiminde kalite ve akreditasyon konuları ele alınacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kamu yönetimi eğitimi hakkında bilgi vermektir
Dersin Amacı Dünyada kamu yönetimi eğitimi başlangıçta devletin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu çerçevede farklı ülkelerde kamu yönetimi okulları kurulmuştur. Ülkemizde de benzer amaçla Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) kurulmuştur. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde Amme İdaresi Kürsüsü kurulmuştur. 2547 sayılı kanun ile 1981 yılında YÖK’ün kurulması ile birlikte kamu yönetimi öğretimi yapan yükseköğretim kurumlarında artış yaşanmıştır. Ancak lisansüstü düzeyde kamu yönetimi eğitimi ve öğretimi üzerine pek düşünülmemiştir. Bu ders ile kamu yönetimi eğitimine ilişkin teorik alt yapı, kamu yönetimi eğitimin tarihçesi ve dünyada ve Türkiye’de kamu yönetimi eğitimi hakkında bilgi sunmaktır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Kamu yönetimi eğitiminin tarihsel kökenleri
  Ön Hazırlık: Murat OKÇU, Bekir PARLAK ve Elvettin AKMAN, Kamu Yönetimi Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015. Ahmet Hamdi AYDIN vd. Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, VII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) II. Kitap, Kahramanmaraş, 2013
2 Osmanlı’da Mülki İdarecinin eğitimi
  Ön Hazırlık: Murat OKÇU, Bekir PARLAK ve Elvettin AKMAN, Kamu Yönetimi Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015. Ahmet Hamdi AYDIN vd. Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, VII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) II. Kitap, Kahramanmaraş, 2013
3 Dünya’da kamu yönetimi eğitimin genel çerçevesi ve karşılaşılan sorunlar
  Ön Hazırlık: Murat OKÇU, Bekir PARLAK ve Elvettin AKMAN, Kamu Yönetimi Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015. Ahmet Hamdi AYDIN vd. Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, VII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) II. Kitap, Kahramanmaraş, 2013
4 Dünya’da başlıca kamu yönetimi okulları
  Ön Hazırlık: Murat OKÇU, Bekir PARLAK ve Elvettin AKMAN, Kamu Yönetimi Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015. Ahmet Hamdi AYDIN vd. Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, VII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) II. Kitap, Kahramanmaraş, 2013
5 Fransa’da kamu yönetimi eğitimi
  Ön Hazırlık: Murat OKÇU, Bekir PARLAK ve Elvettin AKMAN, Kamu Yönetimi Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015. Ahmet Hamdi AYDIN vd. Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, VII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) II. Kitap, Kahramanmaraş, 2013
6 ABD’de kamu yönetimi eğitimi
  Ön Hazırlık: Murat OKÇU, Bekir PARLAK ve Elvettin AKMAN, Kamu Yönetimi Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015. Ahmet Hamdi AYDIN vd. Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, VII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) II. Kitap, Kahramanmaraş, 2013
7 Çin’de kamu yönetimi eğitimi
  Ön Hazırlık: Murat OKÇU, Bekir PARLAK ve Elvettin AKMAN, Kamu Yönetimi Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015. Ahmet Hamdi AYDIN vd. Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, VII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) II. Kitap, Kahramanmaraş, 2013
8 Birleşik Krallıkta kamu yönetimi eğitimi
  Ön Hazırlık: Murat OKÇU, Bekir PARLAK ve Elvettin AKMAN, Kamu Yönetimi Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015. Ahmet Hamdi AYDIN vd. Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, VII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) II. Kitap, Kahramanmaraş, 2013
9 Ara sınav
  Ön Hazırlık: Murat OKÇU, Bekir PARLAK ve Elvettin AKMAN, Kamu Yönetimi Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015. Ahmet Hamdi AYDIN vd. Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, VII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) II. Kitap, Kahramanmaraş, 2013
10 Türkiye’de Cumhuriyet sonrası kamu yönetimi eğitiminin gelişimi
  Ön Hazırlık: Murat OKÇU, Bekir PARLAK ve Elvettin AKMAN, Kamu Yönetimi Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015. Ahmet Hamdi AYDIN vd. Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, VII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) II. Kitap, Kahramanmaraş, 2013
11 TODAİE’nin kamu yönetimi eğitimindeki yeri
  Ön Hazırlık: Murat OKÇU, Bekir PARLAK ve Elvettin AKMAN, Kamu Yönetimi Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015. Ahmet Hamdi AYDIN vd. Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, VII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) II. Kitap, Kahramanmaraş, 2013
12 Türkiye’de kamu yönetimi eğitimi alanında düzenlenen bilimsel etkinlikler
  Ön Hazırlık: Murat OKÇU, Bekir PARLAK ve Elvettin AKMAN, Kamu Yönetimi Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015. Ahmet Hamdi AYDIN vd. Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, VII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) II. Kitap, Kahramanmaraş, 2013
13 Kamu Yönetimi eğitiminde kalite ve akreditasyon
  Ön Hazırlık: Murat OKÇU, Bekir PARLAK ve Elvettin AKMAN, Kamu Yönetimi Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015. Ahmet Hamdi AYDIN vd. Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, VII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) II. Kitap, Kahramanmaraş, 2013
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Murat OKÇU, Bekir PARLAK ve Elvettin AKMAN, Kamu Yönetimi Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015. Ahmet Hamdi AYDIN vd. Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, VII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) II. Kitap, Kahramanmaraş, 2013
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 5
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 5
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 5
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 5
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 5
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 5
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 4
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 4
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 5
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Murat OKÇU, Bekir PARLAK ve Elvettin AKMAN, Kamu Yönetimi Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015. Ahmet Hamdi AYDIN vd. Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, VII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) II. Kitap, Kahramanmaraş, 2013
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)