Ders Adı
Ders Kodu
Dersin Türü
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl
Dönem
AKTS
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz yüze
Önkoşul Dersleri -
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İnsan Haklarının Özellikleri
2 İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Korunması
3 Türkiye’de İnsan Haklarının Korunması
4 Yaşama, Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı
5 Mülkiyet Hakkı
6 Düşünce, Vicdan ve İnanç Özgürlüğü
7 İfade Özgürlüğü
8 Örgütlenme Özgürlüğü
9 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü
10 Hak Arama Özgürlüğü
11 Adil Yargılanma Hakkı
12 Hükümlü ve Tutuklu Hakları
13 Kültürel Haklar ve Azınlık Hakları
14 Eğitim Özgürlüğü
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku
Diğer Kaynaklar Özgürlük Perspektifinden Hukuk ve Demokrasi
Materyal
Dökümanlar Yok
Ödevler Bir ödev
Sınavlar Ara sınav Final Sınavı
Materyal Diğer Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)