Ders Adı YEREL YÖNETİMLERDE YENİ EĞİLİMLER
Ders Kodu d4573f240f5f4340ac
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Çiğdem AKMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yerel yönetimler alanında ortaya çıkan yeni siyasal, yönetsel, mali-ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik değişim ve dönüşümleri öğrenir, Yerel yönetimler alanında yaşanan yönetsel reformun etkilerini, görev, yetki, sorumluluk ve kaynaklar alanında, merkezi yönetim-yerel yönetimler ilişkilerinde, yerel yönetimlerin organlararası ilişkilerinde ve yerel topluluk-yerel yönetim ilişkileri bakımından irdeler, Dünya’da ve Türkiye’de etkili olan yerelleşme politikalarının etkilerini takip eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yerelleşme politikaları, yerel yönetimler reformuna yönelik yeni yaklaşımlar, yönetsel reformun dinamikleri, merkezi yönetim-yerel yönetimler ilişkileri, yerel yönetimlerin organlarının göreve gelişi ve organlararası ilişkiler, yerel yönetim-yerel topluluk ilişkileri, yerel yönetim teşkilatının modernizasyonu, yeni yönetim araçlarının uygulamadaki durumu, doğrudan demokrasi ve katılımcı yönetim araçları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin uluslararası alanda yerel yönetimler hakkında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması. Öğrencilerin Türkiye'de yerel yönetimler konusunda yaşanan gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri yakın dönemde yerel yönetimler alanında ortaya çıkan ulusal ve uluslararası gelişmelerden haberdar etmektir. Böylece onların hem ülkemizdeki hem de dünyadaki gelişmeleri kuramsal çerçevede ve uygulama örnekleri açısından anlamasını sağlamaktır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi ve Kurallar
  Ön Hazırlık: • Elcock, H. (2005) Local Government: Policy and Management in Local Authorities, New York: Routledge. • John, P. (2001) Local Governance in Western Europe, London: Sage Publication. • Keleş, R. (2011) Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi. • Morphet, J. (2008) Modern Local Government, London: Sage Publication. • •Mouritzen, P.E. ve J.H. Svara (2002) Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. • Özgür, H. ve M. Kösecik (2007) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar, Cilt I ve II, Ankara: Nobel. • Ökmen, M. (2015) Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler, Bursa, Ekin Yayınevi.
2 Temel Kavramlar: Yerelleşme, Yerel Demokrasi, Katılımcı Demokrasi, Yönetsel Reform, Yeni Kamu İşletmeciliği, Yönetişim
  Ön Hazırlık: • Elcock, H. (2005) Local Government: Policy and Management in Local Authorities, New York: Routledge. • John, P. (2001) Local Governance in Western Europe, London: Sage Publication. • Keleş, R. (2011) Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi. • Morphet, J. (2008) Modern Local Government, London: Sage Publication. • •Mouritzen, P.E. ve J.H. Svara (2002) Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. • Özgür, H. ve M. Kösecik (2007) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar, Cilt I ve II, Ankara: Nobel. • Ökmen, M. (2015) Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler, Bursa, Ekin Yayınevi.
3 Yönetsel Reform Dönemleri, Dinamikleri ve Etkileri
  Ön Hazırlık: • Elcock, H. (2005) Local Government: Policy and Management in Local Authorities, New York: Routledge. • John, P. (2001) Local Governance in Western Europe, London: Sage Publication. • Keleş, R. (2011) Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi. • Morphet, J. (2008) Modern Local Government, London: Sage Publication. • •Mouritzen, P.E. ve J.H. Svara (2002) Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. • Özgür, H. ve M. Kösecik (2007) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar, Cilt I ve II, Ankara: Nobel. • Ökmen, M. (2015) Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler, Bursa, Ekin Yayınevi.
4 Yerel Yönetim Reformları ve Yeni Yönetim Yaklaşımları
  Ön Hazırlık: • Elcock, H. (2005) Local Government: Policy and Management in Local Authorities, New York: Routledge. • John, P. (2001) Local Governance in Western Europe, London: Sage Publication. • Keleş, R. (2011) Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi. • Morphet, J. (2008) Modern Local Government, London: Sage Publication. • •Mouritzen, P.E. ve J.H. Svara (2002) Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. • Özgür, H. ve M. Kösecik (2007) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar, Cilt I ve II, Ankara: Nobel. • Ökmen, M. (2015) Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler, Bursa, Ekin Yayınevi.
5 Güncel Yerelleşme Politikaları
  Ön Hazırlık: • Elcock, H. (2005) Local Government: Policy and Management in Local Authorities, New York: Routledge. • John, P. (2001) Local Governance in Western Europe, London: Sage Publication. • Keleş, R. (2011) Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi. • Morphet, J. (2008) Modern Local Government, London: Sage Publication. • •Mouritzen, P.E. ve J.H. Svara (2002) Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. • Özgür, H. ve M. Kösecik (2007) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar, Cilt I ve II, Ankara: Nobel. • Ökmen, M. (2015) Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler, Bursa, Ekin Yayınevi.
6 Ara sınav
  Ön Hazırlık: • Elcock, H. (2005) Local Government: Policy and Management in Local Authorities, New York: Routledge. • John, P. (2001) Local Governance in Western Europe, London: Sage Publication. • Keleş, R. (2011) Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi. • Morphet, J. (2008) Modern Local Government, London: Sage Publication. • •Mouritzen, P.E. ve J.H. Svara (2002) Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. • Özgür, H. ve M. Kösecik (2007) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar, Cilt I ve II, Ankara: Nobel. • Ökmen, M. (2015) Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler, Bursa, Ekin Yayınevi.
7 Yerel Yönetim Modelleri, Organlararası İlişkiler ve Katılımcı Demokrasi
  Ön Hazırlık: • Elcock, H. (2005) Local Government: Policy and Management in Local Authorities, New York: Routledge. • John, P. (2001) Local Governance in Western Europe, London: Sage Publication. • Keleş, R. (2011) Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi. • Morphet, J. (2008) Modern Local Government, London: Sage Publication. • •Mouritzen, P.E. ve J.H. Svara (2002) Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. • Özgür, H. ve M. Kösecik (2007) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar, Cilt I ve II, Ankara: Nobel. • Ökmen, M. (2015) Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler, Bursa, Ekin Yayınevi.
8 Türkiye’de Yönetsel Reform ve Yerel Yönetimler
  Ön Hazırlık: • Elcock, H. (2005) Local Government: Policy and Management in Local Authorities, New York: Routledge. • John, P. (2001) Local Governance in Western Europe, London: Sage Publication. • Keleş, R. (2011) Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi. • Morphet, J. (2008) Modern Local Government, London: Sage Publication. • •Mouritzen, P.E. ve J.H. Svara (2002) Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. • Özgür, H. ve M. Kösecik (2007) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar, Cilt I ve II, Ankara: Nobel. • Ökmen, M. (2015) Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler, Bursa, Ekin Yayınevi.
9 Türkiye’de Yerelleşme Politikaları ve Çıktıları
  Ön Hazırlık: • Elcock, H. (2005) Local Government: Policy and Management in Local Authorities, New York: Routledge. • John, P. (2001) Local Governance in Western Europe, London: Sage Publication. • Keleş, R. (2011) Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi. • Morphet, J. (2008) Modern Local Government, London: Sage Publication. • •Mouritzen, P.E. ve J.H. Svara (2002) Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. • Özgür, H. ve M. Kösecik (2007) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar, Cilt I ve II, Ankara: Nobel. • Ökmen, M. (2015) Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler, Bursa, Ekin Yayınevi.
10 Türkiye’de Yerel Düzeyde Yönetişim, Katılımcı Yönetim ve Doğrudan Demokrasi Gelişmeleri
  Ön Hazırlık: • Elcock, H. (2005) Local Government: Policy and Management in Local Authorities, New York: Routledge. • John, P. (2001) Local Governance in Western Europe, London: Sage Publication. • Keleş, R. (2011) Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi. • Morphet, J. (2008) Modern Local Government, London: Sage Publication. • •Mouritzen, P.E. ve J.H. Svara (2002) Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. • Özgür, H. ve M. Kösecik (2007) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar, Cilt I ve II, Ankara: Nobel. • Ökmen, M. (2015) Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler, Bursa, Ekin Yayınevi.
11 Yerel Özerklik, Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim ve Yerel Yönetim-Yerel Topluluk İlişkileri
  Ön Hazırlık: • Elcock, H. (2005) Local Government: Policy and Management in Local Authorities, New York: Routledge. • John, P. (2001) Local Governance in Western Europe, London: Sage Publication. • Keleş, R. (2011) Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi. • Morphet, J. (2008) Modern Local Government, London: Sage Publication. • •Mouritzen, P.E. ve J.H. Svara (2002) Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. • Özgür, H. ve M. Kösecik (2007) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar, Cilt I ve II, Ankara: Nobel. • Ökmen, M. (2015) Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler, Bursa, Ekin Yayınevi.
12 Türkiye’de Yerel Yönetimlerin İdari Özerklik Düzeyi
  Ön Hazırlık: • Elcock, H. (2005) Local Government: Policy and Management in Local Authorities, New York: Routledge. • John, P. (2001) Local Governance in Western Europe, London: Sage Publication. • Keleş, R. (2011) Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi. • Morphet, J. (2008) Modern Local Government, London: Sage Publication. • •Mouritzen, P.E. ve J.H. Svara (2002) Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. • Özgür, H. ve M. Kösecik (2007) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar, Cilt I ve II, Ankara: Nobel. • Ökmen, M. (2015) Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler, Bursa, Ekin Yayınevi.
13 Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Mali Özerklik Düzeyi
  Ön Hazırlık: • Elcock, H. (2005) Local Government: Policy and Management in Local Authorities, New York: Routledge. • John, P. (2001) Local Governance in Western Europe, London: Sage Publication. • Keleş, R. (2011) Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi. • Morphet, J. (2008) Modern Local Government, London: Sage Publication. • •Mouritzen, P.E. ve J.H. Svara (2002) Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. • Özgür, H. ve M. Kösecik (2007) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar, Cilt I ve II, Ankara: Nobel. • Ökmen, M. (2015) Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler, Bursa, Ekin Yayınevi.
14 Yeni Yönetim Yaklaşımlarının Türk Yerel Yönetimlerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: • Elcock, H. (2005) Local Government: Policy and Management in Local Authorities, New York: Routledge. • John, P. (2001) Local Governance in Western Europe, London: Sage Publication. • Keleş, R. (2011) Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi. • Morphet, J. (2008) Modern Local Government, London: Sage Publication. • •Mouritzen, P.E. ve J.H. Svara (2002) Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. • Özgür, H. ve M. Kösecik (2007) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar, Cilt I ve II, Ankara: Nobel. • Ökmen, M. (2015) Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler, Bursa, Ekin Yayınevi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 4
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 4
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 3
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 3
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 3
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 3
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 3
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 3
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 3
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 3
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 2
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu • Elcock, H. (2005) Local Government: Policy and Management in Local Authorities, New York: Routledge. • John, P. (2001) Local Governance in Western Europe, London: Sage Publication. • Keleş, R. (2011) Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi. • Morphet, J. (2008) Modern Local Government, London: Sage Publication. • •Mouritzen, P.E. ve J.H. Svara (2002) Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. • Özgür, H. ve M. Kösecik (2007) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar, Cilt I ve II, Ankara: Nobel. • Ökmen, M. (2015) Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler, Bursa, Ekin Yayınevi.
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)