Ders Adı Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı
Ders Kodu faeda2a2b5da4d0398
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Çiğdem AKMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yönetimler arası mali ilişkilerin teorik çerçevesini analiz eder Yönetimler arası gelir ve hizmet bölüşümünü inceler Yerel yönetimlerin gelir ve giderlerini analiz eder Yerel yönetimlerle İller Bankası arasındaki ilişkileri analiz eder Yerel yönetimlerin mali sorunlarını analiz eder ve çözüm yollarını değerlendirir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yönetimler arası ilişkiler, yönetimler arası gelir ve hizmet bölüşümü, il özel idarelerinin görevleri, gelirleri, bütçesi, belediyelerin görevleri, gelirleri, bütçesi, köylerin görevleri, gelirleri, bütçesi, İller Bankası ile yerel yönetimler arasındaki ilişkiler, yerel yönetimlerin mali sorunları ve çözüm yolları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenciler yerel yönetimlerin mali yapısını öğrenir
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, yönetimler arası hizmet ve kaynak bölüşümü çerçevesinde yerel yönetimlerin mali yapısını ortaya koymaktır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Yönetimler arası mali ilişkilerin teorik çerçevesi
  Ön Hazırlık: Ülkü Arıkboğa, Yönetimler Arası Mali İlişkiler, İstanbul, 2004. Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013.
2 Yönetimler arası gelir ve hizmet bölüşümü
  Ön Hazırlık: Ülkü Arıkboğa, Yönetimler Arası Mali İlişkiler, İstanbul, 2004. Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013.
3 Yönetimler arası mali ilişkilerin boyutu
  Ön Hazırlık: Ülkü Arıkboğa, Yönetimler Arası Mali İlişkiler, İstanbul, 2004. Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013.
4 İl özel idaresinin görevleri, gelirleri ve bütçesi
  Ön Hazırlık: Ülkü Arıkboğa, Yönetimler Arası Mali İlişkiler, İstanbul, 2004. Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013.
5 İl özel idaresinin giderleri
  Ön Hazırlık: Ülkü Arıkboğa, Yönetimler Arası Mali İlişkiler, İstanbul, 2004. Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013.
6 Belediyelerin görevleri ve bütçesi
  Ön Hazırlık: Ülkü Arıkboğa, Yönetimler Arası Mali İlişkiler, İstanbul, 2004. Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013.
7 Belediyelerin gelirleri
  Ön Hazırlık: Ülkü Arıkboğa, Yönetimler Arası Mali İlişkiler, İstanbul, 2004. Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013.
8 Belediyelerin giderleri
  Ön Hazırlık: Ülkü Arıkboğa, Yönetimler Arası Mali İlişkiler, İstanbul, 2004. Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013.
9 Ara sınav
  Ön Hazırlık: Ülkü Arıkboğa, Yönetimler Arası Mali İlişkiler, İstanbul, 2004. Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013.
10 Büyükşehir belediyelerinin görevleri, gelirleri ve bütçesi
  Ön Hazırlık: Ülkü Arıkboğa, Yönetimler Arası Mali İlişkiler, İstanbul, 2004. Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013.
11 Köylerin görevleri, gelirleri ve bütçesi
  Ön Hazırlık: Ülkü Arıkboğa, Yönetimler Arası Mali İlişkiler, İstanbul, 2004. Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013.
12 İller Bankası ile yerel yönetimler arasındaki ilişkiler
  Ön Hazırlık: Ülkü Arıkboğa, Yönetimler Arası Mali İlişkiler, İstanbul, 2004. Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013.
13 Çeşitli ülkelerde yönetimler arası mali ilişkiler
  Ön Hazırlık: Ülkü Arıkboğa, Yönetimler Arası Mali İlişkiler, İstanbul, 2004. Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013.
14 Yerel yönetimlerin mali sorunları ve çözüm yolları
  Ön Hazırlık: Ülkü Arıkboğa, Yönetimler Arası Mali İlişkiler, İstanbul, 2004. Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 5
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 5
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 5
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 5
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 5
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 5
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 2
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 5
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 5
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 5
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 15 30
Sunum 2 15 30
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ülkü Arıkboğa, Yönetimler Arası Mali İlişkiler, İstanbul, 2004. Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013.
Diğer Kaynaklar Ülkü Arıkboğa, Yönetimler Arası Mali İlişkiler, İstanbul, 2004. Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)