Ders Adı Tez (Doktora)
Ders Kodu 02KAM8602
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 30
Dersi Veren(ler) 1-Hüseyin GÜL 1-Faruk TURHAN 2-Yüksel METİN 2-Murat OKÇU 2-Adem KORKMAZ 3-Vahdettin AYDIN 3-Hakan Mehmet KİRİŞ 3-Metin İŞÇİ 3-Mehmet AKTEL 3-İsmail GÖKDAYI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Disiplinin çeşitli konularında sunum hazırlayıp sunabilecek beceri kazanmak. 2- Araştırılan bir konunun metodolojiye göre yazma becerisini kazanmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğrenci, ders döneminin ilk yarısı içinde dersin hocası ile birlikte tez konusunu belirler. İkinci dönem sonu itibarıyla tez konusu hazırlanmaya başlanır. Bir yıl süre tez aşaması sonunda öğrenci tezini jüri önünde sunar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Lisanüstü çalışmanın bitirilmesi için son aşama olarak yetkinliğin sınanmasıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dersin metodu ve işlenişi hakkında öğrencinin bilgilendirmesi
2 Dersin metodu ve işlenişi hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi
3 Kaynak taraması
4 Kaynak taraması
5 Kaynak taraması
6 Kaynak taraması
7 Kaynak taraması
8 Kaynak analizi
9 Kaynak analizi
10 Kaynak analizi
11 Tezin yazımı
12 Tezin yazımı
13 Tezin yazımı
14 Tezin sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 5
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 5
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 5
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 5
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 5
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 5
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 5
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 4
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 4
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 5
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 5
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 28 10 280
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 28 9 252
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 100 1 100
Yarıyıl Sonu Sınavı 100 1 100
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 732    
Dersin Akts Kredisi 30    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)