Ders Adı Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasi Hayatı
Ders Kodu 21d88f4fbf224a1b94
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Dersin Yardımcıları 7-Ali Cem Göz
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar devam eden dönemde Türk Siyasi Hayatı’nın gelişimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olur. 2) Türk Siyasi Hayatı’nın gelişimine etki eden temel faktörleri kavrar. 3) Türk Siyasi Hayatı’ndaki mevcut güncel sorunların tarihsel arka planını anlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kurtuluş savaşı dönemi, cumhuriyetin ilanı ve fırkaların oluşumu, tek parti dönemi, çok partili hayata geçiş, askeri müdahaleler ve demokrasiye geçişler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar devam eden dönemde Türk Siyasi Hayatı’nın gelişimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak 2) Türk Siyasi Hayatı’nın gelişimine etki eden temel faktörleri kavramak 3) Türk Siyasi Hayatı’ndaki mevcut güncel sorunların tarihsel arka planını anlamak.
Dersin Amacı Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar tarihsel süreç içerisinde Türk Siyasi Hayatı, konular, aktörler, önemli olaylar ve yapısal değişim açısından kronojik bir dönemleme esas alınarak incelenecektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kurtuluş Savaşı Dönemi (1920-1923)
  Ön Hazırlık: Metin Heper- Türkiye’nin Siyasal Hayatı, Metin Heper- Türkiye’de Devlet Geleneği, Feroz Ahmad- Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kemal H. Karpat- Türk Demokrasi Tarihi, Sina Akşin- Kısa Türkiye Tarihi Bernard Lewis- Modern Türkiye’nin Doğuşu Tevfik Çavdar- Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, Mete Tunçay vd.- Çağdaş Türkiye
2 Cumhuriyet’in İlanı
  Ön Hazırlık: Metin Heper- Türkiye’nin Siyasal Hayatı, Metin Heper- Türkiye’de Devlet Geleneği, Feroz Ahmad- Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kemal H. Karpat- Türk Demokrasi Tarihi, Sina Akşin- Kısa Türkiye Tarihi Bernard Lewis- Modern Türkiye’nin Doğuşu Tevfik Çavdar- Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, Mete Tunçay vd.- Çağdaş Türkiye
3 Halk Fırkası’nın Kuruluşu
  Ön Hazırlık: Metin Heper- Türkiye’nin Siyasal Hayatı, Metin Heper- Türkiye’de Devlet Geleneği, Feroz Ahmad- Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kemal H. Karpat- Türk Demokrasi Tarihi, Sina Akşin- Kısa Türkiye Tarihi Bernard Lewis- Modern Türkiye’nin Doğuşu Tevfik Çavdar- Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, Mete Tunçay vd.- Çağdaş Türkiye
4 İlk Muhalefet Partisi: TCF
  Ön Hazırlık: Metin Heper- Türkiye’nin Siyasal Hayatı, Metin Heper- Türkiye’de Devlet Geleneği, Feroz Ahmad- Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kemal H. Karpat- Türk Demokrasi Tarihi, Sina Akşin- Kısa Türkiye Tarihi Bernard Lewis- Modern Türkiye’nin Doğuşu Tevfik Çavdar- Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, Mete Tunçay vd.- Çağdaş Türkiye
5 Takrir-i Sükun’dan Yapay Muhalefete
  Ön Hazırlık: Metin Heper- Türkiye’nin Siyasal Hayatı, Metin Heper- Türkiye’de Devlet Geleneği, Feroz Ahmad- Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kemal H. Karpat- Türk Demokrasi Tarihi, Sina Akşin- Kısa Türkiye Tarihi Bernard Lewis- Modern Türkiye’nin Doğuşu Tevfik Çavdar- Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, Mete Tunçay vd.- Çağdaş Türkiye
6 Parti-Devlet Bütünleşmesi
  Ön Hazırlık: Metin Heper- Türkiye’nin Siyasal Hayatı, Metin Heper- Türkiye’de Devlet Geleneği, Feroz Ahmad- Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kemal H. Karpat- Türk Demokrasi Tarihi, Sina Akşin- Kısa Türkiye Tarihi Bernard Lewis- Modern Türkiye’nin Doğuşu Tevfik Çavdar- Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, Mete Tunçay vd.- Çağdaş Türkiye
7 Milli Şef Dönemi
  Ön Hazırlık: Metin Heper- Türkiye’nin Siyasal Hayatı, Metin Heper- Türkiye’de Devlet Geleneği, Feroz Ahmad- Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kemal H. Karpat- Türk Demokrasi Tarihi, Sina Akşin- Kısa Türkiye Tarihi Bernard Lewis- Modern Türkiye’nin Doğuşu Tevfik Çavdar- Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, Mete Tunçay vd.- Çağdaş Türkiye
8 İkinci Dünya Savaşı Yılları
  Ön Hazırlık: Metin Heper- Türkiye’nin Siyasal Hayatı, Metin Heper- Türkiye’de Devlet Geleneği, Feroz Ahmad- Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kemal H. Karpat- Türk Demokrasi Tarihi, Sina Akşin- Kısa Türkiye Tarihi, Tevfik Çavdar- Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, Mete Tunçay vd.- Çağdaş Türkiye
9 Çok Partili Hayata Geçiş
  Ön Hazırlık: Metin Heper- Türkiye’nin Siyasal Hayatı, Metin Heper- Türkiye’de Devlet Geleneği, Feroz Ahmad- Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kemal H. Karpat- Türk Demokrasi Tarihi, Sina Akşin- Kısa Türkiye Tarihi, Tevfik Çavdar- Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, Mete Tunçay vd.- Çağdaş Türkiye
10 DP’li Yıllar (1950-1960)
  Ön Hazırlık: Metin Heper- Türkiye’nin Siyasal Hayatı, Metin Heper- Türkiye’de Devlet Geleneği, Feroz Ahmad- Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kemal H. Karpat- Türk Demokrasi Tarihi, Sina Akşin- Kısa Türkiye Tarihi, Tevfik Çavdar- Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, Mete Tunçay vd.- Çağdaş Türkiye
11 27 Mayıs’dan 12 Mart’a
  Ön Hazırlık: Metin Heper- Türkiye’nin Siyasal Hayatı, Metin Heper- Türkiye’de Devlet Geleneği, Feroz Ahmad- Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kemal H. Karpat- Türk Demokrasi Tarihi, Sina Akşin- Kısa Türkiye Tarihi, Tevfik Çavdar- Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, Mete Tunçay vd.- Çağdaş Türkiye
12 12 Mart’tan 12 Eylül’e
  Ön Hazırlık: Metin Heper- Türkiye’nin Siyasal Hayatı, Metin Heper- Türkiye’de Devlet Geleneği, Feroz Ahmad- Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kemal H. Karpat- Türk Demokrasi Tarihi, Sina Akşin- Kısa Türkiye Tarihi, Tevfik Çavdar- Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, Mete Tunçay vd.- Çağdaş Türkiye
13 12 Eylül’den 28 Şubat’a
  Ön Hazırlık: Metin Heper- Türkiye’nin Siyasal Hayatı, Metin Heper- Türkiye’de Devlet Geleneği, Feroz Ahmad- Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kemal H. Karpat- Türk Demokrasi Tarihi, Sina Akşin- Kısa Türkiye Tarihi, Tevfik Çavdar- Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, Mete Tunçay vd.- Çağdaş Türkiye
14 2000’li yıllarda Türk Siyasi Hayatı
  Ön Hazırlık: Metin Heper- Türkiye’nin Siyasal Hayatı, Metin Heper- Türkiye’de Devlet Geleneği, Feroz Ahmad- Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kemal H. Karpat- Türk Demokrasi Tarihi, Sina Akşin- Kısa Türkiye Tarihi, Tevfik Çavdar- Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, Mete Tunçay vd.- Çağdaş Türkiye
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 4
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 2
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 4
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 5
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 1
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 4
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 3
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 5
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 4
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 4
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 5 14 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 14 70
Ödevler 1 14 14
Sunum 2 14 28
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Metin Heper- Türkiye’nin Siyasal Hayatı Metin Heper- Türkiye’de Devlet Geleneği Feroz Ahmad- Modern Türkiye’nin Oluşumu Kemal H. Karpat- Türk Demokrasi Tarihi Sina Akşin- Kısa Türkiye Tarihi Bernard Lewis- Modern Türkiye’nin Doğuşu Tevfik Çavdar- Türkiye’nin Demokrasi Tarihi Mete Tunçay vd.- Çağdaş Türkiye
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)