Ders Adı Çağdaş Siyasal Düşünceler
Ders Kodu 3ceecb7410c54918b2
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Dersin Yardımcıları Arş.Gör. Ali Cem GÖZ, Arş.Gör. Mücahit AVCI
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler, yarı yıl sonunda liberalizm, muhafazakârlık, milliyetçilik, feminizm, modernizm, post modernizm, sosyalizm gibi ideolojiler hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olacaklardır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Liberalizm, muhafazakarlık, milliyetçilik, feminizm, modernizm, post modernizm, sosyalizm gibi ideolojilere değinilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Öğrencilerin, İdeolojilerle İlgili Bakış Açısı Kazanmalarını Sağlamak 2) Öğrencilerin, Siyasal Yaşamda Günümüzde Ortaya Çıkan Değişimlerin Arka Planını Anlayabilmelerini Sağlamak
Dersin Amacı Bu dersin amacı, çağdaş siyasal düşünceleri öğrencilere ana hatlarıyla öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İdeolojiyi Anlamak
  Ön Hazırlık: 1. Andrew Heywood-Siyasi İdeolojiler 2. Çağdaş Siyasal Akımlar- Aytekin Yılmaz 3. Alaeddin Şenel-Siyasal Düşünceler Tarihi
2 Liberalizm
  Ön Hazırlık: 1. Andrew Heywood-Siyasi İdeolojiler 2. Çağdaş Siyasal Akımlar- Aytekin Yılmaz 3. Alaeddin Şenel-Siyasal Düşünceler Tarihi
3 Liberalizm
  Ön Hazırlık: 1. Andrew Heywood-Siyasi İdeolojiler 2. Çağdaş Siyasal Akımlar- Aytekin Yılmaz 3. Alaeddin Şenel-Siyasal Düşünceler Tarihi
4 Muhafazakarlık
  Ön Hazırlık: 1. Andrew Heywood-Siyasi İdeolojiler 2. Çağdaş Siyasal Akımlar- Aytekin Yılmaz 3. Alaeddin Şenel-Siyasal Düşünceler Tarihi
5 Muhafazakarlık
  Ön Hazırlık: 1. Andrew Heywood-Siyasi İdeolojiler 2. Çağdaş Siyasal Akımlar- Aytekin Yılmaz 3. Alaeddin Şenel-Siyasal Düşünceler Tarihi
6 Sosyalizm
  Ön Hazırlık: 1. Andrew Heywood-Siyasi İdeolojiler 2. Çağdaş Siyasal Akımlar- Aytekin Yılmaz 3. Alaeddin Şenel-Siyasal Düşünceler Tarihi
7 Sosyalizm
  Ön Hazırlık: 1. Andrew Heywood-Siyasi İdeolojiler 2. Çağdaş Siyasal Akımlar- Aytekin Yılmaz 3. Alaeddin Şenel-Siyasal Düşünceler Tarihi
8 Milliyetçilik
  Ön Hazırlık: 1. Andrew Heywood-Siyasi İdeolojiler 2. Çağdaş Siyasal Akımlar- Aytekin Yılmaz 3. Alaeddin Şenel-Siyasal Düşünceler Tarihi
9 Anarşizm
  Ön Hazırlık: 1. Andrew Heywood-Siyasi İdeolojiler 2. Çağdaş Siyasal Akımlar- Aytekin Yılmaz 3. Alaeddin Şenel-Siyasal Düşünceler Tarihi
10 Faşizm
  Ön Hazırlık: 1. Andrew Heywood-Siyasi İdeolojiler 2. Çağdaş Siyasal Akımlar- Aytekin Yılmaz 3. Alaeddin Şenel-Siyasal Düşünceler Tarihi
11 Feminizm
  Ön Hazırlık: 1. Andrew Heywood-Siyasi İdeolojiler 2. Çağdaş Siyasal Akımlar- Aytekin Yılmaz 3. Alaeddin Şenel-Siyasal Düşünceler Tarihi
12 Ekolojik Düşünce
  Ön Hazırlık: 1. Andrew Heywood-Siyasi İdeolojiler 2. Çağdaş Siyasal Akımlar- Aytekin Yılmaz 3. Alaeddin Şenel-Siyasal Düşünceler Tarihi
13 Postmodern Siyaset
  Ön Hazırlık: 1. Andrew Heywood-Siyasi İdeolojiler 2. Çağdaş Siyasal Akımlar- Aytekin Yılmaz 3. Alaeddin Şenel-Siyasal Düşünceler Tarihi
14 Postmodern Siyaset
  Ön Hazırlık: 1. Andrew Heywood-Siyasi İdeolojiler 2. Çağdaş Siyasal Akımlar- Aytekin Yılmaz 3. Alaeddin Şenel-Siyasal Düşünceler Tarihi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 4
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 4
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 5
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 5
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 4
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 4
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 3
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 4
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 5
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 5
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 5
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 4
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 5 10 50
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 10 30
Ödevler 1 3 3
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 50 50
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50 50
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 183    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu ...............
Diğer Kaynaklar ...............
Materyal
Dökümanlar ...............
Ödevler ...
Sınavlar ...
Materyal Diğer ...
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)