Ders Adı Türk İslam Siyasi Düşünce Tarihi Yüksek Lisans Dersi
Ders Kodu 8a75569b6e37435ea1
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Metin İşçi
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kaynak eserler verilecek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Genel olarak ve siyasi açıdan Türklerin düşünce tarihine katkıları ve islamiyete girildikten sonra bu dine hizmetlerinin kavratılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Siyasi düşünce tarihinde Türk ve İslam düşünürlerinin önemini belirtmek
Dersin Amacı Siyasi düşünce tarihinde Türk ve İslam düşünürlerinin yeri ve öneminin belirtilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Genel olarak düşünce tarihi
2 Türklerin düşünce tarihindeki yeri ve önemi
3 Türkler ve İslamiyet
4 Türklerin İslama hizmetleri
5 Din ve siyaset
6 İslam hukukunun doğuşu ve sosyal hayatla ekonomik hayattaki yeri
7 İslamiyetin siyasal yapısı ve devlet anlayışı
8 Türk islam siyasi düşüncesini etkileyen akım ve ekoller
9 Dünyadaki gelişme ve değişmelere islamın katkısı ve önemi
10 İslam aleminin madde ve mana sentezine bakışı
11 Türk ve islam aleminin gerileyiş sebepleri
12 Dünya ekonomisine Türk ve islam aleminin bakışı ve katkısı
13 Siyasi açıdan İslam aleiminin çıkmaz ve açmazları
14 Kaynak eserler ve sonuç
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu H.ZİYA ÜLKEN İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ T.J.De BOER İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ YUSUF ZİYA KAVAKÇI İSLAMİYETİN EKONOMİK YAPISI İSLAMDA SİYASET NURETTİN TOPÇU İSLAM VE İNSAN
Diğer Kaynaklar DERS NOTLARI VERİLECEK(EK OLARAK)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler TÜRKLERDE DEMOKRASİ ANLAYIŞI VE SİYASET İSLAM VE SİYASET
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)