Ders Adı Siyasi Ve Ekonomik Yönden Türk Kültür Tarihi Doktora Dersi
Ders Kodu c4b83612e8a54fa087
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Metin İŞÇİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Grup çalışması, soru cevap,anlatım
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türk siyasi hayatının ekonomik yönü ile islamın insanlığa kazandırdığı ekonomik ve kültürel yenilikler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk toplumu ile İslam aleminin ekonomik ve kültürel yönünün kavratılması
Dersin Amacı Siyasi ve ekonomik yönden Türk ve İslam kültürünün tanıtılması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Siyasi düşünce tarihinde Türklerin yeri
2 Türkler ve İslamiyet
3 Türk kültürünün ekonomik yönleri
4 Türklerde din,ekonomi ve sosyal hayat
5 İslamiyetin ortaya çıkışı ve kültürel değerleri
6 İslamın ekonomik yapısı
7 Türklerin İslamla karşılaşması
8 İslamın değer sistemine Türklerin katkıları
9 Türklerin İslam ekonomisine bakışı ile etkilenme tarzları
10 İslam ekonomisinin Türk sosyal hayatına kazandırdıkları
11 Türklerin ekonomik ve siyasi yönden İslama hizmetleri
12 Çağlar arasında İslami zihniyette meydana gelen iktisadi ve kültürel değişmeler
13 Türklerin gerilemesi ile İslamın gördüğü kültürel zararlar İslamın gerilemesi ile dünya neler kaybetti
14 Kaynak eserler ve sonuç
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Yer yer konuyla ilgili ders notları ve dökümanlar öğrenciye verilecektir.
Diğer Kaynaklar Türk ve İslam kültür tarihine giriş BAHAEDDİN ÖGEL İslamiyette Dünya ve Ahiret değerlendirmesi ve insan Mehmet PAMUK İslam iktisadı YUSUF ZİYA KAVAKÇI Türk kültür tarihine giriş BAHAEDDİN ÖGEL İslam Düşüne Tarihi HİLMİ ZİYA ÜLKEN
Materyal
Dökümanlar Ders notları ve kaynak eserler
Ödevler Ders anlatım şeklinde verilecek
Sınavlar 1 vize 1 final yapılacak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)