Ders Adı Fen Bilimlerinde Kavram Öğretimi
Ders Kodu 0c7f0f920dd24ba48d
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Süleyman AKÇAY
Dersin Yardımcıları 3-Süleyman AKÇAY
Dersin Öğrenme Çıktıları Doğal Olaylar ve Gözlem. Gözlem Tekniklerinde Gelişmeler Deneysel Metotlarda Tarihsel Gelişmeler Kalitatif ve Kantitatif Özelikler Olgulardan kavramlara geçiş Fen Bilimlerinde kavram oluşumu Kavramların oluşumunda ve kullanımında dil sorunu Yanlış kavram oluşumu ve bunu gidermeye dair strateji ve yöntemler Kavram öğretiminde yeni yaklaşımlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Doğal Olaylar ve Gözlem. Gözlem Tekniklerinde Gelişmeler Deneysel Metotlarda Tarihsel Gelişmeler. Kalitatif ve Kantitatif Özelikler. Olgulardan kavramlara geçiş Fen Bilimlerinde kavram oluşumu Kavramların oluşumunda ve kullanımında dil sorunu Yanlış kavram oluşumu ve bunu gidermeye dair strateji ve yöntemler Kavram öğretiminde yeni yaklaşımlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE AYNIDIR.
Dersin Amacı FEN EĞİTİMİNDE KAVRAMLAR VE BUNLARIN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK.
WorkPlacement yok
Hafta Konular  
1 Derse giriş ve planlama, ders tanımının yapılması öğrenme çıktılarının tartışılması
  Ön Hazırlık: ders içeriğini okuma
2 Fen eğitiminde kavramlar hakkında genel bir değerlendirme
  Ön Hazırlık: ilgili kaynakları okuma
3 Doğal Olaylar ve Gözlem. Gözlem Tekniklerinde Gelişmeler
  Ön Hazırlık: ilgili kaynakları okuma
4 Deneysel Metotlarda Tarihsel Gelişmeler
  Ön Hazırlık: ilgili kaynakları okuma
5 Kalitatif ve Kantitatif Özelikler
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili değişik kaynaklardan bilgi toplama
6 Olgulardan kavramlara geçiş
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili değişik kaynaklardan bilgi toplama
7 Fen Bilimlerinde kavram oluşumu
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili değişik kaynaklardan bilgi toplama
8 Kavramların oluşumunda ve kullanımında dil sorunu
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili değişik kaynaklardan bilgi toplama
9 Yanlış kavram oluşumu ve bunu gidermeye dair strateji ve yöntemler
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili değişik kaynaklardan bilgi toplama
10 Yanlış kavram oluşumu ve bunu gidermeye dair strateji ve yöntemler
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili değişik kaynaklardan bilgi toplama
11 Kavram öğretiminde yeni yaklaşımlar ve kavram haritaları
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili değişik kaynaklardan bilgi toplama
12 Kavram öğretiminde yeni yaklaşımlar ve kavram haritaları
  Ön Hazırlık: konu ile ilgili değişik kaynaklardan bilgi toplama
13 Dersin genel değerlendirmesi ve uygulamalar
  Ön Hazırlık: dersle ilgili araştırmalarını özetleme
14 Dersin genel değerlendirmesi ve uygulamalar
  Ön Hazırlık: dersle ilgili araştırmalarını özetleme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 0
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 0
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 0
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 0
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 0
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 0
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 0
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 0
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar Novak, J. D. (1984). Learning how to learn. Cambridge University Press. Wagner, C (1974). Doğabilimsel ve Teknik Araştırma Yöntemleri, Çev: Zeki Tez, Değişim Yayınları Limón, M., & Mason, L. (Eds.). (2002). Reconsidering conceptual change: Issues in theory and practice. Hingham^ eMA MA: Kluwer Academic Publishers.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)