Ders Adı Fen Bilimlerinde Program Geliştirme
Ders Kodu 15d5d1369e6c4df580
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Süleyman AKÇAY
Dersin Yardımcıları 3-Süleyman AKÇAY
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Programları Geliştirme Yaklaşımları ve Teorileri Müfredat Geliştirmede İhtiyaç Belirleme ve Öğretim Programı Tasarımı Pilot Müfredatın Geliştirilmesi ve Uygulanması Uygulamanın Planlama ile İlişkileri Programın Yaygınlaştırılmasına Dair Yaklaşımlar Program Değerlendirme Modelleri Programın Öğrenci, Öğretmen, Okul, Veli ve Toplumsal Beklentiler Bağlamında Değerlendirilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Amacı Genel manada öğretim programları (müfredat) geliştirme yaklaşımları ve teorileri hakkında bilgi sahibi olmak. Özel olarak ise Fen programlarını hakkında tartışabilecek alt yapıya kavuşmak.
WorkPlacement YOK
Hafta Konular  
1 Oryantasyon: Tanışma, dersin tanımı ve genel bilgiler
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 ÖĞRETİM PROGRAMLARI HAKKINDA TEMEL KAVRAMLAR
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 İhtiyaç Belirleme ve Öğretim Programı Tasarımı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 MÜFRADATLARIN Geliştirilmesi ve Uygulanması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Uygulamanın Planlama ile İlişkileri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Programın Yaygınlaştırılması Yaklaşımları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Programın Yaygınlaştırılması Yaklaşımları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Program Değerlendirme Modelleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Program Değerlendirme Modelleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU DİĞER ÖĞRETİM UNSURLARI HAKKINDA TARTIŞMA
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU DİĞER ÖĞRETİM UNSURLARI HAKKINDA TARTIŞMA
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Programın Öğrenci, Öğretmen, Okul, Veli ve Toplumsal Beklentiler Bağlamında Değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Programın Öğrenci, Öğretmen, Okul, Veli ve Toplumsal Beklentiler Bağlamında Değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 1
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 0
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 0
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 0
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 0
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 0
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 0
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 0
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar Demirel, Ö. (2004). Eğitimde program geliştirme. PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK Yilmaz, H., Turkmen, H., Pedersen, J. E., & Huyuguzel Cavas, P. (2007). Evaluation of pre-service teachers' images of science teaching in Turkey. Faculty Publications: Department of Teaching, Learning and Teacher Education, 80. Akçay, S. (2014). The Consistency among Curriculum, Textbooks and Placement Tests in Terms of Elementary Biology Education in Turkey. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(2), 01-24.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)