Ders Adı Fen Eğitiminde Güncel Araştırmalar
Ders Kodu 258b42d4d4ea4668ac
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Alanında edindiği bilgileri kendi çalışmalarında uygulayabilir Bilimsel amaçlı literatür taramayı bilir Bilimsel ve analitik düşünebilir Eğitimde karşılaştığı sorunlara bilimsel yaklaşımla çözümler bulabilir en yeni öğrenme ve öğretme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur güncel araştırmalarda kullanılan ölçme değerlendirme yöntemlerini bilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersi alan öğrenciler Biyoloji, Fizik ve Kimya eğitimi araştırmalarında kullanılan en son öğrenme öğretme yöntemleri ve bu yöntemlerle ilgili ölçme değerlendirme araçları hakkında teorik bilgi sahibi olmanın yanında uygulama becerileri de kazanacaklardır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ders öğrenme çıktıları ile aynıdır
Dersin Amacı Bu dersi alan öğrencilerin Fen eğitimi araştırmalarında son beş yılda en çok ilgi gören araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olması, Bu yöntem ve teknikleri kendi çalışmalarında nasıl uygulayabileceklerini bilmeleri amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı ve Fen eğitiminde karşılaşılan güncel sorunların nedenlerinin irdelenmesi
2 Literatürdeki Fen Eğitiminin güncel sorunlarının çözümü için yapılan araştırmaların incelenmesi
3 Bilimsel Literatür Tarama Yöntemleri, Öğrencilerin uygulama konularını seçmeleri
4 Fen eğitimde anlamlı öğrenmeye dönük güncel öğretim yöntemlerinin incelenmesi
5 Argümantasyon yöntemi
6 Argümantasyon yönteminin uygulamasında dikkat edilecek hususlar ve Argümantasyon yöntminin sosyo-bilimsel konuların öğretimindeki etkinliğine ilişkin yapılan güncel çalışmaların incelenmesi
7 Contex based learning (Bağlam temelli öğrenme)
8 Bağlam temelli öğrenme yönteminin uygulanışında dikkat edilecek hususlar ve Bağlam temelli öğrenme ile ilgili güncel makalelerin incelenmesi
9 İnquiry based learning (Sorgulayıcı öğrenme) Yöntemi
10 Sorgulayıcı öğrenme yönteminin uygulanışında dikkat edilecek hususlar ve Sorgulayıcı öğrenme ile ilgili güncel makalelerin incelenmesi
11 Fen eğitiminde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik araştırma tasarlama.
12 Tasarlanan araştırmaların uygulanması
13 Tasarlanan çalışmaların uygulanmasından elde edilen sonuçların paylaşılması
14 Öğrenmelere ilişkin değerlendirme ve geribildirimlerin yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 0
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 0
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 0
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 0
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 0
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 0
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 0
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 0
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)