Ders Adı Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim Stratejileri
Ders Kodu 4d47c5af442c4cf8a0
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi F. Osman PEKEL
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Edindiği bilgileri multidisipliner alanlara uygulayabilir Bu derste öğrendiği araştırma yöntem ve tekniklerini kendi çalışmalarında uygulayabilir. Bilimsel ve analitik düşünebilir En yeni yöntem ve tekniklerle öğrencilerinin kavram yanılgılarını belirleyerek ortadan kaldırabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersi alan öğrenciler fen eğitiminde kavram yanılgılarının sebeplerini, öğrencilerdeki kavram yanılgılarının teşhis edilme yöntemleri, kavram yanılgılarıyla en yeni ve etkili bilimsel tekniklerle başa çıkma yöntemleri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olarak bu konuda bilimsel araştırma-uygulama ve yorum yapabilecek düzeye erişebileceklerdir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin öğrenme çıktılarıyla aynıdır
Dersin Amacı Bu dersi alan öğrenciler; Kavram yanılgılarının özelliklerini, nasıl oluştuğunu, Kavram yanılgılarının teşhisinde kullanılan güncel araştırma ve öğretim yöntemlerinin özellikleri, Kavram yanılgılarının ortadan kullanılmasında kullanılan güncel araştırma ve öğretim yöntemleri ve uygulama esasları, Kavramsal değişim yaklaşımı, analojiler, kavramsal değişim metinleri, çürütme metinleri hakkında teorik bilgi ve uygulama düzeyine erişeceklerdir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Terim, kavram farkları, öğrenmenin oluşumu
2 Kavram öğretimi ve aşamaları.
3 Kavramların öğretilmesinde kullanılan stratejiler.
4 Literatürde sıklıkla karşılaşılan fen konularındaki kavram yanılgıları .
5 Fen kavram yanılgılarının giderilmesinde kullanılan yöntem ve tekniklerin incelenmesi.
6 Fen eğitimi çalışmalarında Analojilerin kullanıldığı araştırmaların incelenmesi ve analojiler oluşturma,
7 Fen eğitimi çalışmalarında Tahmin et Gözlemle Açıkla yönteminin kullanıldığı araştırmaların incelenmesi.
8 Tahmin et Gözlemle Açıkla tekniğiyle eğitim materyalleri hazırlama.
9 Fen eğitimi araştırmalarında KDM’nin (Kavramsal Değişim Metinleri) kullanıldığı çalışmaların incelenmesi
10 Kavramsal Değişim Metinleri hazırlama.
11 Fen eğitimi araştırmalarında YİG’nin (Yapılandırılmış İletişim Gridi) kullanıldığı çalışmaların incelenmesi
12 Fen konularında Yapılandırılmış İletişim Gridleri hazırlanması.
13 Fen eğitimi araştırmalarında TDA’nın (Tanılayıcı Dallanmış Ağaç) kullanıldığı çalışmaların incelenmesi.
14 Fen konularında Tanılayıcı Dallanmış Ağaç hazırlama.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 2
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 2
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 2
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 2
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 2
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 2
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 2
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 2
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 2
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 2
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 21 4 84
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 206    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ders sırasında dağıtılacaktır.
Diğer Kaynaklar PEKEL F.O. 2005 DNA, Gen Koromozom KAvramlarının Öğretiminde KAvramsal Değişim Yaklaşımının Etkinliğinin İncelenmesi, Atatürk University, Institue of Science, Biology Education, Unpublished PhD Thesis. Bahar M, 2003 Misconceptions in Biology education and Conceptual Change Strategies KUYEB 3(1), 27-64. Özlem Sıla Çakır, Ömer Geban, Nejla Yürük (2002). Effectiveness of conceptual change text-oriented instruction on students" understanding of cellular respiration concepts.. Biochemistry and Molecular Biology Education, 30(239-243).
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)