Ders Adı Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Müfredata Uygunluğunun İncelemesi
Ders Kodu 52f92feb40334e7785
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Süleyman AKÇAY
Dersin Yardımcıları 3-Süleyman AKÇAY
Dersin Öğrenme Çıktıları Ders kitaplarının değerlendirilmesinde kullanılacak kriterlere genel bir bakış Müfredat ve ders kitabı ilişkisi Kitapların İçerik, Dil, Öğrenci Seviyesine Uygunlukları hakkında literatür bazında tartışma Ders kitaplarının Format, Çekicilik, Anlamlı Öğrenmeye Katkı ve Öğretimde Kullanım Kolaylığı Açılarından İncelenmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği -
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Amacı Konu Alanında MEB Tarafından Onaylanmış Ders Kitaplarının ve Öğretim Programlarının İncelenmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin içeriği ve ders hakkında bilgilendirme ve planlama yapma
  Ön Hazırlık: Ders içeriği hakkında araştırma yapmak
2 Program (Müfredat) ve ders kitapları ve Türkiyede bunların geliştirilmesi ve kullanımı hakkında temel bilgilerin kazandırılması
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili tarama ve okuma
3 Dünyadaki müfredat ve ders kitapları hakkında bilimsel tartışma yapmak
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili tarama ve okuma
4 Dünyadaki müfredat ve ders kitapları hakkında bilimsel tartışma yapmak
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili tarama ve okuma
5 Ders kitaplarının incelenmesinde dikkate alınan ve alınabilecek kriterler üzerine bilimsel yorum yürütme
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili tarama ve okuma
6 Ders kitaplarının incelenmesinde dikkate alınan ve alınabilecek kriterler üzerine bilimsel yorum yürütme
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili tarama ve okuma
7 Şu anda MEB da kullanılan ders kitaplarını . İçerik, Dil, Öğrenci Seviyesine Uygunluk, Format, Çekicilik açısından inceleme
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili tarama ve okuma
8 Şu anda MEB da kullanılan ders kitaplarını . İçerik, Dil, Öğrenci Seviyesine Uygunluk, Format, Çekicilik açısından inceleme
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili tarama ve okuma
9 Anlamlı öğrenme açısından müfredat ve ders kitapları
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili tarama ve okuma
10 Anlamlı öğrenme açısından müfredat ve ders kitapları
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili tarama ve okuma
11 Örnek bir ders kitabının belirlenen kriterler açısından değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili tarama ve okuma
12 Örnek bir ders kitabının belirlenen kriterler açısından değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili tarama ve okuma
13 Ders ile ilgili genel değerlendirme ve raporlar
  Ön Hazırlık: Derste yapılan tüm çalışmaları raporlama
14 Ders ile ilgili genel değerlendirme ve raporlar
  Ön Hazırlık: Derste yapılan tüm çalışmaları raporlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 0
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 0
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 0
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 0
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 0
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 0
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 0
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 0
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar Carré, C., & Ovens, C. (2013). Science 7-11: developing primary teaching skills. Routledge. Arends, R., & Castle, S. (1991). Learning to teach (Vol. 142). New York: McGraw-Hill. Nias, J., Southworth, G., & Campbell, P. (2005). Whole school curriculum development in the primary school. Routledge.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)