Ders Adı İleri Kimya I
Ders Kodu 5fd7d68aacf146d9b4
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kimyanın daha özel ve çeşitli konularında temel ve gerekli bilgiye, altyapıya sahip olma 2) Kimya bilgisini ve kavrayışını alışılmamış yapıdaki kalitatif ve kantitatif problemlerin çözümüne uygulama becerisi kazanma 3) Konu ile ilgili bilimsel verileri bir araya getirme ve yorumlama, ilgili bilimsel ve etik hususlardaki görüşünü yansıtarak karar verme becerisi kazanma 4) Kimyadaki lisans seviyesinin üzerine bir bilgi ve kavrayış kazanma ve böylece araştırma kapsamı içinde fikirleri geliştirme ve uygulamada özgünlük için temel oluşturma 5) Kimyasal bilgi ve verilerle ilgili hesaplama ve veri işleme becerileri kazanma 6) Gözlem ve ölçüm yoluyla kimyasal özelliklerin, kimyasal olay ve değişikliklerin izlenmesi ve sistematik ve güvenilir kaydetme ve belgeleme becerileri kazanma 7) Bilgiyi, fikirleri, sorunlar ve çözümlerini konu hakkında bilgi sahibi olan dinleyicilere aktarma becerisi 8) Yeterli derecede bağımsızlıkla daha ileri düzeyde çalışma yapmak için gerekli öğrenme becerileri kazanma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel Kavramlar, Kimyasal kinetik, termodinamik, kimyasal denge, elektrokimyaya giriş
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin amaçları ile aynıdır.
Dersin Amacı Öğrenciye bağımsız düşünme, çalışma, bilgi edinme ve araştırma yapma alışkanlığı kazandırmak, öğrencinin bilgi ve becerisini kullanarak kendi basma yargılara varmasını sağlamak, öğrencinin kendine güvenmesini sağlayarak bilimsel tartışmalara katılmaya, yeni metot ve teknikler aramaya özendirmek, bilimsel çalışma yönteminin gerektirdiği akılcı düşünme tavrını benimsetmek ve sorumluluk duygusu kazandırmak, fen eğitiminde kimya ile ilgili olaylar üzerinde bizzat derinlemesine inceleme, gözlem, deney yaptırmak suretiyle öğrencinin daha ileri seviyede düşünmesini sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kimyada temel kavramlar
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Kimyasal kinetik konusuna giriş
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Reaksiyon kinetiği, hızı, hız sabiti
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Reaksiyon basamağının saptanması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Termodinamiğe giriş ve Termodinamik Birimler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası (Termik Denge), Termodinamiğin Birinci Yasası (Enerjinin Korunumu)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Termodinamiğin İkinci ve Üçüncü Yasaları (Entropi), Termodinamik Fonksiyonlar ve soru çözümleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Ara sınav
9 Kimyasal denge (homojen ve heterojen)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Elektrokimyaya giriş, elektrokimyasal yöntemlerin temel ilkeleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Elektrokimyasal reaksiyonlar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Elektrot potansiyel uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonları ve mekanizmaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Final sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 1
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 5
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 0
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 0
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 0
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 0
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 0
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 0
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 0
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 2 20
Labaratuvar 1 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Öğrencilerin ders esnasında kaydettiği notlar
Diğer Kaynaklar 1-Atkins, P., Jones, L. 1997, Chemistry. W.H. Freeman and Company, New York, 886 p. 2-Gillespie, R.J., Humphhreys, D.A., Baird, N.C., Robinson, E. A. 1989, Chemistry, Allyn and Bacon Inc, Massachusetts. 3-Kotz, J.,C., Purcell, K. F. 1991, Chemistry, Saunders College Publishing, Philadelphia. 4-Erdik, E., Sarıkaya, Y. 2005, Temel Üniversite Kimyası, Gazi Kitabevi, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)